Visum aanvragen?

Visum Suriname aanvraag informatie (SR)

Consulaire kosten

Entry fee (toeristische reizen): € 33
E-visum zakelijk: van € 118,- (30 dagen verblijf, langer geldig: € 374,-)

Bovenop de consulaire kosten komen de kosten
voor bemiddeling en BTW.

Consulaire doorlooptijd

2-5 werkdagen


COVID-19 update Suriname

Update 01-07-2022

Vanaf 01 juli 2022 is er geen visum meer benodigd voor toeristen en reizigers die familie gaan opzoeken! In plaats van een visum dienen de reizigers een entry fee te betalen. De betaling van de entry fee geldt niet voor houders van een geldig Surinaams paspoort en ingezetenen van Suriname.

VISUMDIENST KAN DE ENTRY FEE VOOR U VERZORGEN!

Suriname heeft vanaf 1 juli eenzijdig alle visumverplichtingen afgeschaft voor iedereen dienaar het land reist voor familiebezoek en/of toeristische doeleinden. In plaats van een visum moet er een entry fee aangevraagd en betaald worden. Visumdienst kan alvorens de reis de 'entry fee' voor u regelen. Let op dat de visumplicht nog wel van toepassing blijft voor alle andere doeleinden, zoals zaken, werk, studie, stage en transit.

De maximale verblijfsduur is 90 dagen. Bij aankomst wordt een kort verblijf van 30 dagen in het paspoort afgestempeld. Indien met langer dan 30 dagen wil verblijven dan dient men het resterende verblijf (max 60 dagen) te laten afstempelen bij de vreemdelingenpolitie.


Update: 09-09-2021


E-Visa voor Suriname zijn weer aan te vragen.  Echter  Suriname staat op code oranje en heeft een zrware variant van Covid-19. 

De meest recente ontwikkelingen omtrent Covid-19 en reizen naar Suriname vindt u op de volgende website: https://www.iatatravelcentre.com/world.php

Let op dat de volgende maatregelen zullen gelden:

- Covid-19 RT-PCR test resultaat (max. 72 uur voor reis afgegeven en niet nodig voor reizigers jonger dan 12 jaar oud)
- Geboekte accommodatie voor 7 nachten (bij een SHATA geregistreerde accomodatie).
- Zorgverzekering dat de medische kosten dekt in geval van Covid-19 (symptonen)
- 7 dagen quarantaine
- 5 dagen voor vertrek een 'Entry request' e-mailen naar: conza@gov.sr

Meer informatie

Naar aanleiding van de afgekondigde COVID-19 maatregelen de dato 25 april 2021 i.v.m. de huidige ontwikkelingen rondom de COVID-19 besmettingen in Suriname,  heeft de Regering van de Republiek Suriname het volgende besloten:

De landsgrenzen van Suriname zijn gesloten.

Reizen naar Suriname zal alleen worden toegestaan aan MET VISUM en voor:

1.      Personen die voor een urgente medische behandeling moeten afreizen naar Suriname. Een verklaring van de medische specialist, en kopie van uw paspoort  zijn noodzakelijk.

2.     1ste en 2de graads familieleden die in verband met het overlijden van een familielid (overlijdensakte,  een bewijsstuk waaruit de familierelatie tussen u en de overledene blijkt, en  een kopie van uw paspoort

3.     1ste en 2de graads familieleden van een ernstig zieke familielid. Een verklaring van de medische specialist, een bewijsstuk waaruit de familierelatie tussen u en de zieke  persoon blijkt en kopie van uw paspoort

4.            Essentiële beroepsgroepen:

•             Expats
•             Diplomaten
•             Overheidsfunctionarissen
•             Medici en zorgpersoneel

De urgentie voor het afreizen zal in alle gevallen aangetoond moeten worden.

5.            Repatrianten (Surinamers en ingezetenen) die langer dan 6 maanden in Suriname zullen verblijven. Het langer verblijf zal via documentatie bewezen moeten worden Aan personen die op vakantie naar Suriname willen komen en personen die voor een huwelijksplechtigheid wensen af te reizen zal geen toestemming worden verleend.

 

Algemene visuminformatie Suriname

Vanaf 18 oktober 2019 zijn visa voor Suriname niet meer verkrijgbaar op Schiphol, omdat alles geheel gedigitaliseerd is.

E-visum toerist

Sinds 01-07-2022 niet meer benodigd!
Voorheen werden toeristenkaarten voor Suriname uitgeschreven met de hand, maar sinds oktober 2019 gaat het geheel digitaal. U hebt dus een elektronische toeristenkaart nodig wanneer u naar Suriname reist voor toeristische doeleinden, ookwel een e-visum genaamd. De toeristenkaart is standaard single entry, 3 maanden geldig en u kunt er 30 dagen op verblijven. Visa kunnen worden verlengd bij de vreemdelingenpolitie in Suriname. Voor Nederlanders geldt een maximaal verblijf van 90 dagen.

Bent u van plan buurlanden van Suriname te bezoeken en heeft u een multiple entry visum nodig? Dan is dat ook mogelijk, maar houd dan rekening met extra vereiste documentatie en hogere kosten.

E-visum zakelijk
Een zakelijk e-visum voor Suriname is standaard goed voor multiple entries, kan 2 of 12 maanden geldig zijn en hiermee kunt u telkens 30 dagen in Suriname verblijven. Ook dit visum kan verlengd worden bij de vreemdelingenpolitie.

Reizen met minderjarigen
Minderjarige reizigers naar Suriname moeten een aantal extra documenten aanleveren:

  • Een kopie van het polisblad van de reis- of ziektekostenverzekering
  • Een toestemmingsverklaring ondertekend door tenminste één ouder/voogd met wettig gezag
  • Een kopie van de geboorteakte

PSA document
Een PSA document staat voor 'Personen van Surinaamse Afkomst' en is een geldig bewijs dat de door het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt afgegeven als bewijs dat de PSA status is geactiveerd. Dit document is bedoeld voor mensen met een Surinaamse afkomst of directe familieband met iemand met Surinaamse nationaliteit. Dit PSA document is 5 jaar geldig en de reiziger kan hiermee telkens 6 maanden aaneengesloten in Suriname verblijven. Het aanvraagproces kan vrij lastig zijn en er zullen veel documenten benodigd zijn. De Visumdienst kan hierin helaas niet bemiddelen, dit zal de reiziger zelf aan moeten vragen. Meer informatie en aanvragen via deze link.


Ambassade

Ambassade Suriname in Nederland

Adresgegevens

Alexander Gogelweg 2,
2517 JH 's-Gravenhage

Ambassade Suriname in België

Adresgegevens

Avenue Franklin Roosevelt 200,
B-1050 Brussel


Consulaat

Consulaat Suriname in Nederland
Adresgegevens

De Cuserstraat 11,
1081 CK Amsterdam


Overige instanties

Nederlandse ambassade in Suriname
Adresgegevens

Van Roseveltkade 5,
Paramaribo


Bestanden
Suriname - aanvraagformulier e-toeristenkaart.pdf
Suriname - aanvraagformulier e-visum toerist multiple.pdf
Suriname - aanvraagformulier e-visum zakelijk.pdf
Toestemming reizen met minderjarige.pdf