Visum aanvragen?

Visum Suriname aanvraag informatie (SR)

Consulaire kosten

Entry fee (toeristische reizen): € 58
E-visum zakelijk: € 102,- (Multiple entry, max. 90 dagen verblijf)

Bovenop de consulaire kosten komen de kosten
voor bemiddeling en BTW.

Consulaire doorlooptijd

gemiddeld 1-3 werkdagen

Visum / Entry Fee Suriname

Reist u binnenkort naar Suriname toe? Vraag hier online uw Entry Fee aan!

 

Update Suriname


Update 15-05-2024

Per 15 mei 2024 is de prijs van de Entry Fee verhoogd naar € 58 (dit was voorheen € 33).

Update 01-07-2022

Vanaf 01 juli 2022 is er geen visum meer benodigd voor toeristen en reizigers die familie gaan opzoeken! In plaats van een visum dienen de reizigers een entry fee te betalen. De betaling van de entry fee geldt niet voor houders van een geldig Surinaams paspoort en ingezetenen van Suriname.

VISUMDIENST KAN DE ENTRY FEE (MET SPOED!) VOOR U VERZORGEN!

Suriname heeft vanaf 1 juli 2022 eenzijdig alle visumverplichtingen afgeschaft voor iedereen dienaar het land reist voor familiebezoek en/of toeristische doeleinden. In plaats van een visum moet er een entry fee aangevraagd en betaald worden. Visumdienst kan alvorens de reis de 'entry fee' voor u regelen. Let op dat de visumplicht nog wel van toepassing blijft voor alle andere doeleinden, zoals zaken, werk, studie, stage en transit.

De maximale verblijfsduur is 90 dagen. Bij aankomst wordt een kort verblijf van 30 dagen in het paspoort afgestempeld. Indien met langer dan 30 dagen wil verblijven dan dient men het resterende verblijf (max 60 dagen) te laten afstempelen bij de vreemdelingenpolitie.

 

Algemene visuminformatie Suriname

Vanaf 18 oktober 2019 zijn visa voor Suriname niet meer verkrijgbaar op Schiphol, omdat alles geheel gedigitaliseerd is.

E-visum toerist

Sinds 01-07-2022 niet meer benodigd - dit is nu een ENTRY FEE geworden. Wij kunnen dat (snel) regelen!

E-visum zakelijk
Een zakelijk e-visum voor Suriname is standaard goed voor multiple entries en geldig voor max. 90 dagen verblijf.
Ook kan het verblijf met dit visum verlengd worden bij de vreemdelingenpolitie in Suriname.

Reizen met minderjarigen
Minderjarige reizigers naar Suriname moeten een aantal extra documenten aanleveren:

  • Een kopie van het polisblad van de reis- of ziektekostenverzekering
  • Een toestemmingsverklaring ondertekend door tenminste één ouder/voogd met wettig gezag
  • Een kopie van de geboorteakte

PSA document
Een PSA document staat voor 'Personen van Surinaamse Afkomst' en is een geldig bewijs dat de door het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt afgegeven als bewijs dat de PSA status is geactiveerd. Dit document is bedoeld voor mensen met een Surinaamse afkomst of directe familieband met iemand met Surinaamse nationaliteit. Dit PSA document is 5 jaar geldig en de reiziger kan hiermee telkens 6 maanden aaneengesloten in Suriname verblijven. Het aanvraagproces kan vrij lastig zijn en er zullen veel documenten benodigd zijn. De Visumdienst kan hierin helaas niet bemiddelen, dit zal de reiziger zelf aan moeten vragen. Meer informatie en aanvragen via deze link.

 

Uitleg video: hoe kan ik een visum aanvragen?


Ambassade

Ambassade Suriname in Nederland

Adresgegevens

Alexander Gogelweg 2,
2517 JH 's-Gravenhage

Ambassade Suriname in België

Adresgegevens

Avenue Franklin Roosevelt 200,
B-1050 Brussel


Consulaat

Consulaat Suriname in Nederland
Adresgegevens

De Cuserstraat 11,
1081 CK Amsterdam


Overige instanties

Nederlandse ambassade in Suriname
Adresgegevens

Van Roseveltkade 5,
Paramaribo


Bestanden
Suriname - aanvraagformulier (EN).pdf
Suriname - aanvraagformulier (NL).pdf
Toestemming minderjarige-consent form-authorisation.pdf
Toestemming minderjarige-consent form-authorisation.pdf