Visum

Een visum is een officiële toestemming een land binnen te reizen en in dat land te verblijven. Een visum wordt afgegeven door een vertegenwoordiger van het land waar de reiziger naartoe gaat. Op deze manier kan dat land controle uitoefenen op wie het land binnenkomt. Aan een visum zitten voorwaarden voor het bezoek aan het betreffende land. Daarnaast veranderen visumregelingen voortdurend.

Een visum is beperkte tijd geldig, na uiterlijk die tijd moet de reiziger het land verlaten hebben. Wanneer u kort achter elkaar meerdere keren een land wil bezoeken, zal u voor dat land een nieuw visum moeten aanvragen of vooraf een 'multiple entry' visum moeten aanvragen. In sommige gevallen kan er gebruik worden gemaakt van een zogenaamde visa run. Dit houdt in dat u naar een buurland reist met het doel om direct weer terug te reizen naar het land waar u vandaan kwam.

Op een visum wordt ook aangeduid hoe vaak u het land in mag reizen, meest voorkomend zijn: de single entry (éénmalige toegang), double entry (tweemalige toegang) en multiple entry visa (onbeperkte toegang). Daarnaast zal er vaak op het visum worden weergegeven wat de reden van het bezoek is en wat de eventuele voorwaarden zijn, bijvoorbeeld dat de reiziger geen arbeid mag uitvoeren.

Het overtreden van de regels van het betreffende land, kan leiden tot juridische stappen. Dit kan inhouden dat u beboet wordt bij vertrek, maar het kan ook oplopen tot een tijdelijk of definitief verbod om het land opnieuw te bezoeken.

 

Soorten visa

Er zijn verschillende soorten visa. Dit hangt af van uw bestemming, de reden van uw reis, de lengte van uw verblijf, het aantal inreizen en de periode waarbinnen uw visum geldig moet zijn. Er zijn visa voor toeristen, zakelijke reizen, werk gerelateerde reizen, transits, familie- en vriendenbezoeken, enzovoorts. Er zijn consulaire visa die direct in uw paspoort gestempeld of gestickerd worden en er zijn elektronische visa (e-visa) die online aangevraagd worden en pas bij aankomst afgestempeld worden in uw paspoort.

Welk visum u nodig hebt, hangt dus van diverse zaken af. De Visumdienst bekijkt per visumaanvraag, per reiziger en per situatie wat de beste optie is en hoe we het hoogst haalbare kunnen verzorgen voor de betreffende reiziger in combinatie met de wensen.

Consulair visum en e-visum
Een consulair visum is een visum dat in een paspoort is gestempeld of gestickerd door ambassade of consulaat van het land van bestemming in het land waar de reiziger woonachtig is. Een e-visum is een elektronisch visum en kan online aangevraagd worden. Dit e-visum verschijnt in de meeste gevallen als digitale PDF dat geprint meegenomen moet worden op reis en geldig is in combinatie met het paspoort.

Zakelijke visa en werkvisa
Zakelijke visa zijn vooral voor casual business en wanneer de reiziger op de loonlijst blijft van een Nederlands bedrijf. Werkvisa zijn veelal bedoeld zijn voor reizigers die (technische) werkzaamheden gaan verrichten. Ook per land kunnen de regels verschillen. Zo zijn werkvisa voor sommige landen alleen bedoeld voor mensen die zich zullen vestigen en op een buitenlandse loonlijst terecht komen, terwijl voor andere landen werkvisa ook voor tijdelijke (technische) werkzaamheden benodigd zijn terwijl de reiziger op een Nederlandse loonlijst blijft staan.

Single, double of multiple entry
Een multiple-entry visum (visa pour multiples entrées) is een visum dat binnen de geldigheid meerdere malen gebruikt kan worden, dit in tegenstelling tot een single entry visum dat slechts geldig is voor één inreis. Een double-entry visum mag gebruikt worden voor twee inreizen. Veel landen geven alleen single entry visa af. Die kunnen vaak ter plaatse worden verlengd worden.

Transitvisa
Sommige landen geven ook transitvisa af: dat zijn visa die alleen geldig zijn om door een land te reizen, omdat men in dat land per vliegtuig aankomt en meteen daarna over land doorreist naar het volgende land. Deze transitvisa hebben een beperkte geldigheid (meestal maximaal 3 dagen).

Emigratie
Voor emigratie gelden heel andere regels dan voor gewone visa. Binnen de Europese Unie valt het nog wel mee, maar zodra u verder weg wilt krijgt u te maken met een hele rits voorschriften en voorwaarden waar u niet zomaar aan kunt voldoen. Het zijn ook langdurige (en vaak dure) procedures. Daarvoor kunt u het best een gespecialiseerd bureau inschakelen.

Hebt u plannen om naar Australië te verhuizen dan kan Access Migration in Australië veel voor u betekenen. Dit Nederlands/Australische bureau heeft jarenlange ervaring met immigratie in Australië en kan u veel zorgen uit handen nemen.

Als u plannen hebt om te gaan emigreren vindt u meer informatie op http://emigratie.pagina.nu/

Sommige landen laten ook makkelijker buitenlanders binnen als die gaan investeren in dat betreffende land. Het bureau Migronis kan u daarbij van dienst zijn.

Visa zijn meestal geldig voor de aangevraagde periode. De meeste landen geven geen visa uit die langer dan drie maanden geldig zijn. Houd er ook rekening mee dat de meeste visa binnen drie maanden na de datum van afgifte gebruikt moeten worden. Het heeft dus geen zin om al lang van tevoren visa aan te vragen: òf ze zijn al verlopen tegen de tijd dat je in het land van bestemming aankomt, òf de Visumdienst houdt de paspoorten zolang in bewaring tot de aanvraag wèl ingediend kan worden. Mensen die een lange reis gaan maken zullen dus ook vaak onderweg visa voor de volgende landen aan moeten vragen.

Het komt zelden voor maar inderdaad, een visum kan geweigerd worden. Als er niet aan alle voorwaarden is voldaan kan de consul van het betreffende land besluiten geen visum af te geven. Ook kan het gebeuren als de aanvrager op een zwarte lijst van het betreffende land voorkomt (daar zal hij zelf meestal ook wel van op de hoogte zijn). Journalisten en in mindere mate geestelijken kunnen ook te maken krijgen met inreisrestricties. Mensen met een vluchtelingenstatus worden ook bij veel landen geweigerd. Het kan ook zijn dat er uiteindelijk wel een visum wordt afgegeven, maar dat de aanvraagduur veel langer is dan normaal, of dat het visum niet wordt afgegeven conform de aanvraag.

Nee, het paspoort moet geldig zijn minstens tot na de geplande reis en vaak langer (afhankelijk van de voorwaarden van het betreffende land). Het paspoort mag niet ongeldig zijn gemaakt. U kunt niet reizen met een rijbewijs, dat is geen reisdocument. Binnen Europa kan gereisd worden met een ID kaart, en ook die moet geldig zijn tijdens de reis.

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting mag u uw paspoort uit handen geven. In geval van een visumaanvraag is dat de wettelijke verplichting die van een buitenlandse mogendheid die stelt dat een reiziger een visum nodig heeft.

Iedere Nederlander vanaf 14 jaar is verplicht om zich te allen tijde te kunnen legitimeren. Dat kan met zijn paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Als u uw paspoort aan de Visumdienst afstaat voor een visumaanvraag, en u beschikt niet over een rijbewijs of identiteitskaart bent u dus formeel in overtreding. Een fotokopie van uw paspoort is geen geldig identiteitsbewijs in de zin van de wet. In praktijk hebben wij nog niet meegemaakt dat dit tot problemen leidde.

Onze absolute voorkeur gaat uit naar koeriers, maar in de meeste gevallen gaat aangetekende post goed en wordt de envelop op tijd en op het juiste adres afgeleverd. Maar een enkele keer gaat het mis met aangetekende post en gaat een poststuk verloren of blijft het lange tijd liggen in een depot, daar heeft de Visumdienst geen zicht op.

Als u uw envelop naar ons verzend, zorg er dan voor dat u het naar onze postbus stuurt. Dan ontvangen we uw envelop om 08.00 uur ’s ochtends en kunnen we het dezelfde dag nog verwerken. Gaat uw voorkeur uit naar een koerier? Bestel dan onze ophaalkoerier van AMP Group.

Verzending vanuit ons gaat vrijwel altijd met onze koeriersdienst AMP Group, waardoor de levering gegarandeerd de volgende werkdag is.

Behalve voor toeristenvisa voor Cuba en elektronische visa (e-visa) hebben we het paspoort zelf nodig. Alleen bij enkele ambassades waar een visumaanvraag (zeer) lang duurt bestaat soms de mogelijkheid om de aanvraag op te starten met een kopie van het paspoort. Als dan uiteindelijk het visum kan worden afgegeven is alsnog het originele paspoort nodig.

Let op, als u een scan van uw paspoort aan kunt leveren, moeten alle gegevens zichtbaar zijn. Het paspoort mag geen watermark bezitten.

Natuurlijk kunt u zelf uw visum aanvragen bij het consulaat of ambassade van uw bestemming. Houd er dan wel rekening mee dat u minimaal twee keer moet gaan: een keer om uw aanvraag in te dienen, een keer om uw paspoort op te halen en wellicht een aantal keer tussendoor omdat uw aanvraag in eerste instantie afgewezen werd of omdat uw visum niet klaar was op de aangegeven datum.

Tevens hanteren consulaten en ambassades hun eigen werkwijze, zijn vaak een beperkt aantal uur per week geopend en kunnen de wachttijden flink oplopen door diverse factoren.

Post is veelal een vreemd begrip, stuur uw aanvraag dus niet per post naar consulaten en ambassades, de kans dat er niets mee wordt gedaan is enorm. Ook zijn er consulaten en ambassades waar ze alleen cash of juist alleen een bankoverschrijving accepteren.

De voordelen van uw visum door de Visumdienst te laten verzorgen, is dat wij ruim 40 jaar ervaring hebben en daardoor over de juiste kennis, contacten en middelen beschikken om het juiste visum te verzorgen en u vertrouwd de wereld rond kunnen sturen. We controleren de visumaanvragen en zorgen dat deze in orde zijn alvorens onze chauffeurs ze persoonlijk aanleveren bij het consulaat of ambassade. Onze chauffeurs rijden dagelijks rond in zowel Brussel als Den Haag en we zijn bekend met alle procedures en uitzonderingsregels, zodat we voor elke reiziger het best haalbare visum kunnen verzorgen.

Nee, dat kan niet. Wij geven n.l. de visa niet zelf uit, maar gaan met de aanvraag naar het consulaat van het betreffende land en daar gaat tijd overheen. Uiteraard bent u tijdens kantooruren welkom om de documenten bij ons in te leveren en/of op te halen.

Belangrijk voor alle aanvragen is dat de formulieren compleet zijn ingevuld. Wij zijn niet op de hoogte van alle details, en kunnen die vaak ook niet achterhalen. Daarnaast: alle aanvraagformulieren moeten persoonlijk worden ondertekend door de aanvrager. Het gebeurt wel dat wij formulieren opnieuw moeten invullen omdat ze slordig, slecht of onvolledig zijn ingevuld of niet conform de eisen die de ambassade aan een formulier stelt of omdat mensen een online formulier niet goed ingevuld kunnen krijgen. In het geval wij een formulier opnieuw in moeten vullen, of online moeten zetten, houd dan rekening met een meerprijs.

Het kan inderdaad gebeuren dat er in visumaanvraagformulieren vragen worden gesteld die irrelevant lijken. Zoals bijvoorbeeld de naam van uw ouders, echtgenoot en kinderen, uw godsdienst of bloedgroep. Beantwoord deze vragen a.u.b. wèl. Voor de landen in kwestie zijn deze vragen kennelijk wel van belang, anders zou men ze niet stellen. Wanneer u dit soort vragen niet beantwoordt kan uw visumaanvraag vertraging oplopen, of  zelfs geweigerd worden.

Het formulier moet in dat geval echt in die taal ingevuld worden. Vraag hulp van familie/vrienden of raadpleeg een vertaalwebsite. Komt u er echt niet aan uit? Dan kunnen wij ondersteuning bieden, houd dan wel rekening met een meerprijs.

Op deze website staat de algemene informatie en we proberen zo volledig mogelijk te zijn. Die is in bijna alle gevallen juist, maar het kan gebeuren dat de kosten anders zijn dan vooraf aangegeven. Redenen kunnen zijn: de consulaire kosten kunnen plots veranderen, onverhoopte spoedprocedure, langere wachttijd, visumprijs verschilt per nationaliteit, vereiste toestemming, formulier moet opnieuw online gezet worden, etc. In de meeste gevallen gaat dat uiteraard met u in overleg. Wanneer u vooraf via onze website een online bestelling heeft betaald, dan zullen extra diensten die naderhand worden aangevraagd worden toegevoegd aan de eindfactuur.

Als u de visa al gekregen hebt kunnen wij er niets meer aan doen: in geen enkel geval kunt u de kosten claimen. U kunt proberen de kosten op uw annuleringsverzekering te verhalen. Als de visumaanvraag pas nèt onderweg is zou het kunnen dat wij een visumaanvraag nog terug kunnen halen zonder consulaire kosten. Maar dat is van geval tot geval verschillend: meestal moeten we vooruitbetalen en is er geen restitutie mogelijk, maar soms lukt dat nog wel. Op het moment dat wij een visumaanvraag in behandeling krijgen, gaan we een inspanningsovereenkomst met elkaar aan – terug te lezen in onze algemene voorwaarden – waardoor we onze gemaakte kosten wel in rekening brengen.

Sommige landen geven visa uit die binnen twee, drie of zes maanden na datum afgifte gebruikt moeten worden. Andere visa zijn geldig van datum X tot datum Y. Het is dus puur afhankelijk van het land of er met het huidige visum nog gereisd kan worden. Als een visum is verlopen moet er een nieuw visum aangevraagd worden, dat uiteraard opnieuw betaald moet worden.

Een goed handboek is het "Handboek voor de Wereldreiziger" van Frans Timmerhuis, verkrijgbaar bij de boekhandel of online. Veel informatie is ook te vinden op de site van Lonely Planet en internet staat inmiddels vol met reisblogs. Kijk ook eens hier op de backpackers startpagina.

Vergeet verder niet om na te gaan of het gebied waar u heen wilt wel veilig is. Voor het reisadvies gaat u naar de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Als u voor langere tijd de wereld wilt gaan verkennen moet u er rekening mee houden dat u onderweg visa zult moeten halen omdat de meeste visa binnen drie maanden na datum afgifte gebruikt moeten worden. De meeste landen hebben een consulaat in de buurlanden. Mocht u het liever door ons willen laten verzorgen, vraag dan een tweede paspoort aan. Dan kunnen wij diverse visa verzorgen in uw tweede paspoort, terwijl u met uw eerste paspoort op reis bent.

Het is voor ons niet opportuun om vragen over tickets, etc. te beantwoorden. We verwijzen ook niet door naar bepaalde reisbureaus. Wij werken n.l. samen met vrijwel alle reisbureaus en reisbureauketens in Nederland, en vinden het niet gepast om de een tegen de ander uit te spelen.

De Visumdienst kan niets doen in deze gevallen, omdat wij gespecialiseerd zijn in het verzorgen van visa voor Nederlanders of in Nederland-woonachtigen die naar het buitenland gaan. We verwijzen u in dit geval graag door naar de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Een visum voor Nederland moet in de meeste gevallen persoonlijk worden aangevraagd bij het Nederlands consulaat in het land waar de bezoeker woont. Het is ook mogelijk dat een consulaat van een ander EU-land daar de visa afgeeft voor Nederland.

Daar moeten alle formaliteiten vervuld worden. Nadat de aanvraag is ingediend kan het 6 weken tot 3 maanden duren voordat er een antwoord komt of de persoon in kwestie al dan niet een visum voor Nederland krijgt. Houd er rekening mee dat visumaanvragen geweigerd kunnen worden.

Algemene informatie over reizen en visa naar het Schengengebied vindt u hier.

Voor veel landen zijn vaccinaties verplicht, dit hangt af van uw bestemming. Voor een aantal – vooral Afrikaanse landen – is het verplicht om bij de visumaanvraag al aan te tonen dat u ingeënt bent voor bijvoorbeeld gele koorts. Bij andere landen moet u het bij aankomst kunnen tonen met uw gele boekje. De Visumdienst beschikt over enige informatie, maar wij zijn geen artsen, dus voor uitgebreide informatie kunt u beter terecht bij de GGD of het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR). Vaak is persoonlijk advies ook raadzaam, dat kan via uw huisarts, de GGD of een vaccinatiebureau bij u in de buurt.

Houd er tevens rekening mee dat voor bepaalde inentingen een termijn tot 10 dagen moet zitten tussen inenting en immuniteit. Vaccinaties moeten dus op tijd gehaald worden. Als u een last-minute reis boekt en u moet voor die bestemming ook nog inentingen halen, kan het gebeuren dat u geweigerd wordt omdat uw injecties nog niet geldig zijn!

In principe kan iedere huisarts een medische keuring uitvoeren. Vaak zal hij dan ook nog een extern laboratorium moeten inschakelen om bloedwaarden, etc. op te vragen. U kunt ook naar een Centrum voor Medische keuringen gaan, daar zitten deskundigen die alle onderzoeken kunnen doen. Voor Australië is er maar één artsenpraktijk (in Amsterdam) die de keuringen mag doen, maar dat is alleen nodig voor personen vanaf 75 jaar die voor langere tijd naar Australië willen reizen.

Voor sommige visumaanvragen moet er een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) worden aangeleverd. Deze VOG kunt u aanvragen bij uw Gemeentehuis, Justis of gemakkelijk online.

Raadpleeg voor meer informatie Rijksoverheid.

Houd er rekening mee dat het een week kan duren alvorens u de VOG ontvangen hebt en dat u uw planning hierop aan moet passen.

Een Carnet de Passage is een grensdocument, of een internationaal douanedocument waarmee u uw motorvoertuig tijdelijk vrij kan in- en uitvoeren. Daarvoor moet u wel een waarborgsom ter grootte van de waarde van het voertuig betalen (die krijgt u terug als u het voertuig weer mee terugbrengt) of een bankgarantie afgeven.

De Carnet de Passage kunt u aanvragen bij de ADAC, de Duitse zusterclub van de ANWB.

Huisdieren moeten aan verschillende wettelijke eisen voldoen alvorens u ze de grens over mag nemen, dit verschilt per land en aan het dier. Uw huisdier heeft ten allen tijde een Europees dierenpaspoort nodig, te verkrijgen bij uw dierenarts.

Alle regels over reizen binnen Europa met uw kat, hond of fret vindt u hier.

Alle regels over reizen met uw huisdier buiten Europa vindt u hier.

De Nederlandse douaneregels vindt u bij de Belastingdienst. Wilt u altijd op de hoogte zijn? Download dan de Douane app op uw telefoon. (Download voor IOSDownload voor Android)

Neemt u medicijnen mee op reis en vallen deze onder de Opiumwet? Afhankelijk van uw bestemming kunt u een Schengenverklaring of medische verklaring nodig hebben. Deze kunt u opvragen bij het CAK.

De verklaring moet ingevuld en ondertekend worden door uw arts. Maar let op, in sommige gevallen moet de verklaring ook nog worden afgestempeld door het CAK en afhankelijk van het bestemmingsland kan het zijn dat die documenten vooraf gelegaliseerd moeten worden door de ambassade van het betreffende land. Deze legalisatie kan de Visumdienst voor u verzorgen.

Wij plakken op ieder paspoort dat door onze handen gaat een gele sticker. Dit geldt als herkenbaarheid bij de consulaten en ambassades, zodat er geen paspoorten verloren kunnen raken of aan de verkeerde persoon worden meegegeven. Dat is de belangrijkste reden dat we ze gebruiken.

Een extra stimulans om de sticker niet weg te halen: Enkele malen per jaar krijgen wij een paspoort toegestuurd dat ergens gevonden is. In paspoorten staat geen adres, maar op de sticker wel. Door ons klantenbestand krijgen wij het paspoort weer terug bij de juiste persoon. Als u de stickers ontsierend vindt kunt u ze er natuurlijk afhalen. We hebben ze apart zo laten maken dat er geen resten op uw paspoort achterblijven. Als de sticker al lang op een paspoort zit kunnen er lijmresten achterblijven die u makkelijk met wasbenzine kunt verwijderen. Ook een föhn kan helpen.
 

Er zijn absoluut gevaarlijke gebieden op de wereld. Natuurlijk weten wij wel het een en ander over de veiligheid in diverse gebieden, maar exact reisadvies vindt u op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Mocht u behoefte hebben aan specialistische hulp op dit gebied, zowel privé als zakelijk, kunt u contact opnemen met Praeventia, een bedrijf dat gespecialiseerd is in risk management en dat u een op maat gesneden advies kan geven.

Mensen die onderweg hun papieren kwijtraken of bestolen worden, moeten zo snel mogelijk hun pasjes blokkeren. Vervangende reisdocumenten moeten aangevraagd worden bij het Nederlands consulaat. Indien er in een land geen Nederlandse ambassade of consulaat aanwezig is kunt u terecht bij een andere EU-ambassade die wel in dat land gevestigd is. Ook benodigde visa moeten opnieuw worden aangevraagd bij het consulaat van het betreffende land.

De overlast kan enigszins beperkt worden door op een beveiligde website kopieën van alle belangrijke documenten neer te zetten wat de aanvraag van nieuwe documenten vergemakkelijkt.

Als u onverhoopt vlak voor vertrek uw paspoort zou verliezen bestaat er voor Nederlanders in bepaalde gevallen de mogelijkheid om een noodpaspoort aan te vragen bij de Marechaussee. Maar let op, u komt niet elk land binnen met een noodpaspoort en als u een visum nodig hebt, kan dat niet altijd met een noodpaspoort aangevraagd worden. 

Met deze tool kun je makkelijk controleren of je goed verzekerd bent tijdens je vakantiereis. 

Hieronder staat nog meer informatie:
Steeds meer Nederlanders gaan voor korte of langere periode werken in het buitenland. Deze mensen moeten voor ze vertrekken eerst nagaan of het werken in het buitenland consequenties heeft voor de basis zorgverzekering. Soms ben je verplicht deze op te zeggen. Je moet dan een speciale reisverzekering met dekking voor medische kosten afsluiten, anders ben je niet verzekerd voor ziektekosten in het buitenland.
Er zijn vele redenen denkbaar waarom je gaat werken in het buitenland, zoals:
• Tijdens het backpacken ga je werken om je reis te bekostigen.
• Je gaat naar het buitenland om vrijwilligerswerk of ontwikkelingswerk te doen.
• Je wilt wat bijverdienen en gaat voor vakantiewerk naar het buitenland.
• Na een studie ga je stage lopen in het buitenland.
• Om een vreemde taal te leren ga je werken als Au Pair.
• Je wordt naar het buitenland uitgezonden door je huidige werkgever in Nederland.
• Je gaat voor een buitenlands bedrijf werken. 

Werken in het buitenland: niet meer verzekerd in Nederland
Ga je werken in het buitenland dan geldt de volgende algemene regel: je moet je basis zorgverzekering in Nederland opzeggen en je bent niet meer in Nederland verzekerd.
Wanneer je woont en werkt in het buitenland dan draag je in dat land jouw sociale premies af. Je hebt daarom geen recht op de Nederlandse basisverzekering. Het maakt hierbij geen verschil of jouw inkomen uit Nederland of uit je woonland afkomstig is. Op deze regel zijn een aantal uitzonderingen onder andere voor werken in opdracht van de Nederlandse overheid en detachering. Informeer altijd bij de zorgverzekeraar welke regeling voor jou geldt.
Zorgverzekeringswet en werken in het buitenland.
Op 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet ingevoerd. In deze wet is opgenomen dat je zorgverzekering in Nederland blijft doorlopen, indien je korter dan een periode van 12 maanden naar het buitenland vertrekt. Ga je echter werken in het buitenland, dan vervalt in de meeste situaties jouw recht c.q. plicht om jouw Nederlandse zorgverzekering aan te houden.
Alleen wanneer je gaat studeren in het buitenland en niet ouder bent dan 30 jaar, moet je in Nederland verzekerd blijven, ook als je langer dan 12 maanden wegblijft.

Tijdelijk verblijf in het buitenland zonder werk
Omdat je verblijf in het buitenland van tijdelijke aard is, wordt je nog steeds beschouwd als inwoner van Nederland. Het maakt daarbij niet uit of je jezelf wel of niet laat uitschrijven bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Volgens de regels ben je verplicht om je bij jouw gemeente uit te laten schrijven indien je langer dan 8 maanden naar het buitenland gaat. (je moet je uitschrijven als je verwacht dat je binnen een periode van 12 maanden minstens 8 maanden in het buitenland zal verblijven. Deze periode hoeft niet aaneengesloten te zijn. Je kunt je vanaf vijf dagen voor jouw vertrek uitschrijven, bij de gemeente waar je op dat moment woont).
De Wet Uitschrijving GBA sluit in dat opzicht niet aan bij de Zorgverzekeringswet. Hierdoor wordt er vaak ten onrechte vanuit gegaan dat je jouw zorgverzekering kunt stopzetten wanneer je jezelf uitschrijft bij de gemeente. Verblijf je niet langer dan 1 jaar buiten Nederland, dan ben je verplicht je zorgverzekering aan te houden. Echter deze regel vervalt indien je gaat werken in het buitenland (er moet wel sprake zijn van belastbaar inkomen).

Tijdelijk verblijf in het buitenland met werk
Wanneer je naar het buitenland vertrekt om er te gaan werken, vervalt in principe jouw recht c.q. plicht op een Nederlandse zorgverzekering. De regeling kent wel wat bijzonderheden. Zo maakt het ook verschil of je in een EU-/ EER-/ Verdragsland gaat werken of daarbuiten:
Ga je werken in een EU-/ EER-/ Verdragsland* dan vervalt je recht/plicht op je Nederlandse zorgverzekering vanaf de eerste dag van je werkzaamheden.
In andere dan bovengenoemde landen vervalt je recht/plicht op een Nederlandse zorgverzekering vanaf de eerste dag van de werkzaamheden, als die werkzaamheden aaneengesloten en gedurende tenminste drie maanden plaatsvinden.
* Verdragslanden buiten Europa zijn bijvoorbeeld Australië, Canada, Nieuw Zeeland en de Verenigde Staten van Amerika. Voor een volledige opsomming van deze landen en meer informatie over je zorgverzekering in het buitenland verwijzen we je naar de website van het College voor Zorgverzekeringen.
Mocht je in (een of meerdere) EU-/ EER-/ verdragslanden gaan reizen en werken kan er een bijzondere situatie ontstaan: in de periode(s) dat je werkt ben je niet verzekeringsplichtig in Nederland en in de periode(s) dat je niet werkt ben je wel verzekeringsplichtig in Nederland. Er kan in dat geval sprake zijn van twee verschillende situaties:
Situatie 1: Je weet vooraf in welke periode je in het buitenland zult werken en je hebt hiervan ook een bewijs zoals een arbeidscontract. In dit geval kun je jouw zorgverzekering al vóór je vertrek uit Nederland beëindigen. Dat kan vanaf de eerste dag van je werkzaamheden in het buitenland. Vanaf de eerste dag je daarmee stopt ben je weer verzekeringsplichtig in Nederland. Je hebt uiterlijk vier maanden de tijd om je weer bij een Nederlandse zorgverzekeraar aan te melden. Als ingangsdatum voor je basis zorgverzekering wordt dan de eerste dag aangehouden dat je gestopt bent met werken in het buitenland.
Situatie 2: Je weet dat je gaat werken in het buitenland, maar niet precies wanneer en voor hoe lang. In dat geval kan je jezelf pas afmelden bij jouw zorgverzekeraar als je weet wanneer je voor het eerst gaat werken in het buitenland. Zodra je werkzaamheden eindigen, dien je jezelf weer bij een Nederlandse zorgverzekeraar aan te melden. Veel zorgverzekeraars hanteren echter ook de regel dat je jezelf alleen vanuit het buitenland hoeft af te melden wanneer je werkzaamheden langer dan 3 maanden aaneengesloten duren. Ga je korter werken, dan is het meestal mogelijk om je zorgverzekering door te laten lopen. Je kunt dan achteraf (bij terugkomst in Nederland) premierestitutie aan vragen over de periodes waarin je gewerkt hebt. Dit maakt de administratieve afwikkeling eenvoudiger, zowel voor jou als voor je zorgverzekeraar. Voor het achteraf terugvragen van je zorgpremie dien je bewijzen te overleggen van de periodes waarin je gewerkt hebt. Dat kan door middel van contracten en/of salarisstroken. Soms wordt ook gevraagd om een kopie van je werkvisum. Let op: Bij sommige zorgverzekeraars is het niet mogelijk om achteraf restitutie aan te vragen. In dat geval dien je jezelf tijdens je reis steeds aan- en af te melden. Informeer bij je zorgverzekeraar

De bovenstaande informatie is slechts een beknopte weergave over het wel of niet aanhouden van je zorgverzekering. Het belangrijkste is, dat je altijd contact opneemt met je zorgverzekeraar om jouw situatie voor te leggen. Je hoort dan van je zorgverzekeraar wat wel of niet mogelijk is en of je jouw verzekering moet aanhouden of opzeggen.

Verzekering voor werken in het buitenland
Of je nu wel of niet je zorgverzekering aanhoudt, het is altijd verstandig om een goede reisverzekering af te sluiten wanneer je gaat reizen en werken. Ook als je niet gaat reizen maar in het buitenland gaat werken, kun je in Nederland een verzekering afsluiten. Denk er ook aan dat het op een normale (doorlopende) reisverzekering niet is toegestaan om te werken in het buitenland. Zou je dan iets overkomen kan dat een hele dure grap worden. Welke reisverzekering en/of ziektekostenverzekering voor jou de beste optie is, hangt af van je persoonlijke omstandigheden:
• Hoe lang blijf je in het buitenland? Langer of korter dan twee jaar?
• Wat voor werk ga je doen (zijn er risico’s aan verbonden)?
• Houd je wel of niet je basiszorgverzekering aan?

Bron: Reisverzekering Blog, Telefoon 055-5400408

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een noodlijn, het Buitenlandse Zaken contactcenter is 24/7 bereikbaar op telefoonnummer: +31 247 247 247.

Ook is er een Reisapp te downloaden van Buitenlandse zaken, hierop staat alle informatie rondom reisadvies, contactgegevens van Nederlandse ambassades en consulaten wereldwijd en een directe knop voor het 24/7 contactcenter. Merendeel is ook offline beschikbaar. Download voor IOS (Iphone, Ipad), download voor Android.

Voor diverse vragen over problemen in het buitenland, van wat te doen als u een beer tegenkomt tot wat te doen als uw contactpersoon er niet staat, kunt u terecht op http://www.problemenopreis.nl/.

Het Verdrag van Schengen is een overeenkomst tussen een aantal Europese landen om het vrije verkeer van personen mogelijk te maken. Reizigers met de nationaliteit van een van de lidstaten, kunnen zonder visum binnen Schengengebied reizen. Mensen met een andere nationaliteit kunnen met eender welk Schengenland vrij reizen binnen de Schengenzone.

Tot de Schengenzone behoren de volgende Europese landen: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland.

Let op, er zijn uitzonderingen. Zo geldt het Schengenverdrag niet voor bepaalde territoria van lidstaten: De Nederlandse eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de Franse overzeese gebieden, Spitsbergen van Noorwegen en het Deense Groenland en Faeröereilanden. 

Sinds 2012 moeten ook kinderen (inclusief zuigelingen) een eigen paspoort (of identiteitskaart) hebben als ze naar het buitenland reizen. Als niet beide ouders met een kind meereizen, en/of het kind heeft een andere naam dan de meereizende ouder, kan het zinvol zijn om extra documenten mee te nemen. Kijk hier voor de richtlijnen van de Marechaussee. Deze extra documentatie is in veel gevallen ook vereist bij de visumaanvraag, dit betreft in de meeste gevallen een toestemmingsformulier dat ondertekend is door beide ouders en een kopie van hun paspoorten.

 

Indien gewenst kunt u de Visumdienst opdracht geven tot het verwijderen van uw account daarbij behorende persoonsgegevens. Dit kunt u niet zelf doen.

Naast de algemene visum verplichtigen zijn er nu steeds meer landen die een certifiaat vereisen met een negatief PCR test resultaat. Bijna ieder land en luchtvaartmaatschappijen vereist naast een negatief PCR (Covid-19) resultaat ook een (online) aanmelding van een Health formulier en/of een Fit-to-Fly verklaring. Vaak dient de reiziger een negatief resultaat van de PCR test binnen 48-72 voor vertrek te overleggen/overhandigen met de luchtvaartmaatschappij en het land van herkomst. In sommige gevallen moet het PCR resultaat zelfs geupload worden via het online (Health) formulier.

Per land kunt u hier: https://www.iatatravelcentre.com/world.php de meest recente informatie hierover terugvinden.

Ook via de volgende bronnen kunt u de huidige reisbeperkingen per land zo goed mogelijk worden bijgehouden: DeloitteOpen Up For Business.


De online aanmelding kan voor de volgende landen via:
 

Chili vereist een 'Affidavit for travellers to prevent Coronavirus diseases' dat moet worden aangetoond bij aankomst, zie hiervoor: https://www.c19.cl/formularios.html

China vereist een aangevraagde QR code, waarbij zowel een PCR als Serologische test resultaat 48 uur voor vertrek afgegeven en aangemeld te worden: https://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/ 
UPDATE 29-01: LET ER GOED OP DAT DE TESTEN WORDEN AANGEVRAAGD VIA EEN MEDISCH AANGEWEZEN INSTITUUT IN HET LAND VAN VERTREK!

Voor Benin kan dat hier: https://centresurveillancesanitaire.com/

Voor Ethiopië geldt er een RT PCR test certificate 120 uur landen in Ethiopië

Voor Ghana kan dat hier: https://www.ghs-hdf.org/hdf/ 

Voor India kan dat hier: https://www.newdelhiairport.in/covid19

Voor Indonesië kan dat hier: https://inahac.kemkes.go.id/
- 48 uur voor vertrek dient een PCR test met negatief resulaat te zijn afgegeven
- Bovenstaande health formulier moet worden ingevuld
- Bij aankomst dient er een PCR test afgenomen te worden en verbleven worden in een door de overheid aangewezen hotel
- 5 dagen later zal er weer een PCR test afgenomen moeten worden, indien negatief dan kan er vrij gereisd worden in Indonesië.

Voor Kenia kan dat hier: https://ears.health.go.ke/airline_registration/ Hier krijgt u een QR code die bij aankomst getoond dient te worden

Voor Mexico dient het volgende online formulier alvorens vertrek ingevuld te worden: https://afac.hostingerapp.com/

Voor Nepal geldt er een PCR test resultaat afgegeven minimaal 72 uur voor vertrek

Voor Nigeria kan dat hier: https://nitp.ncdc.gov.ng/onboarding/guidelines Let op dat de PCR test hier gepload dient te worden waarna u een QR code krijgt die verplicht is bij aankomst.

Voor Pakistan hebben we volgende link gevonden: https://passtrack.nitb.gov.pk/login

Voor Rwanda dient er een PCR test met negatief resultaat max. 72 uur alvorens de reis, en een hotelovernachting bij een Designated hotel te worden aangemeld (Passenger Locator Form) via de volgende website: https://travel.rbc.gov.rw/

Voor Sierra Leon kan dat hier: https://travel.gov.sl/

Voor Sri Lanka, zie: https://www.caa.lk/en/special-notices-for-covid-19

voor Suriname geldt dat:
Nederlande reizigers dienen o.a. een e-mail te sturen 72 uur voor vertrek naar quarantainehotel@gmail.com met:
- Covid-19 RT-PCR test resultaat (max. 72 uur voor reis afgegeven)
- Medical certificate met een positief ELISA test resultaat (niet nodig voor reizigers jonger dan 12 jaar oud)

Voor Togo kan dat hier: https://voyage.gouv.tg/

Voor Turkije dient dat op de volgende website te gebeuren: https://register.health.gov.tr/
 

Uiteraard geven wij streng het advies mee om altijd te informeren bij uw luchtvaartmaatschappij over de regels die zij en het land van aankomst momenteel hanteren!