Visum aanvragen?

Visum China aanvraag informatie (CN)

Consulaire kosten

€ 126,55, € 171,75, € 193,85 afhankelijk van de procedure.
Bovenop de consulaire kosten komen de kosten
voor bemiddeling, extra diensten, verzending en BTW.

Consulaire doorlooptijd

Op afspraak: Ja
Aanvraagduur: 2 tot 6 werkdagen ná afspraak / vingerafdrukken.

Visum China

Reist u binnenkort naar China toe? Vraag hier uw visum aan!

 

COVID-19 update China

Update 05-01-1022 China gaat extreem versoepelen!

Voor het aanvragen van visa gelden vanaf 8 januari o.a. de volgende regels op de ambassade van China:

- Geen Covid-19 vaccinatie meer benodigd: LET OP: NOG WEL VOOR HONG KONG BENODIGD!
- Multiple entry visa kunnen weer aangevraagd worden (nadat er 3 keer een single/double entry visum is afgegeven in afgelopen 12 maanden)
- Vooralsnog afspraken die alleen op de dinsdag en donderdag kunnen worden ingepland
--> iedereen die nog geen vingerafdrukken heeft achter gelaten op het Visa Application Center, dient dat nog te doen! Wij kunnen begeleiden tijdens de visumaanvraag

- Toeristen visa worden (nog) niet afgegeven


Update 28-12-2022

Zoals iedereen waarschijnlijk al in het nieuws heeft meegekregen: China schrapt per 8 januari 2023 de quarantaineplicht voor internationale reizigers die het land zullen binnen reizen. Uiteraard is er nog wel een visum benodigd met daarnaast een negatieve PCR coronatest (max. 48 uur voor vertrek). De Health Registration code die nu nog verplicht is komt ook te vervallen vanaf 08 januari 2023; zie ook: http://nl.china-embassy.gov.cn/eng/ls/202212/t20221228_10996713.htm

Let op dat er voor bijna iederen nog op voorhand nog vingerafdrukken moeten worden afgegeven tijdens de visumaanvraag. Wij kunnen daarbij assisteren. Neem contact op voor meer informatie.

Update 16-11-2022

China gaat weer versoepelen!
De quarantaine is teruggebracht (voor meer info, zie: https://mp.weixin.qq.com/s/yIxO-DMRc_AvqI13zzx5ow) en ook het verkrijgen van de Health Registration Code is eenvoudiger geworden, zie: http://nl.china-embassy.gov.cn/eng/sgxw/202211/t20221114_10974494.htm


Studie (type X) visa zijn ook weer aan te vragen! Momenteel is er geen vluchtreservering benodigd voor de visumaanvraag.

 

 

Algemene visum informatie China

Iedereen moet zich persoonlijk melden om een visum aan te vragen voor China, dit kan zowel in Den Haag als in Brussel. (De uitzondering: personen jonger dan 14 of  ouder dan 70 jaar.) Het komt er op neer dat u uw eigen visumaanvraag voor China in moet dienen op afspraak bij het Visa Center in Den Haag of Brussel. De vingerafdrukken blijven vijf jaar geldig op dezelfde locatie als waar u ze heeft afgegeven en op hetzelfde paspoort dat u heeft aangeleverd.

Onze services
Wij kunnen nog wel een pre-check doen om u ervan te verzekeren dat u de juiste documenten heeft, en denk daar niet te licht over! Als de visa klaar zijn kunnen wij de paspoorten ophalen en doorsturen, mits wij het originele reçu hebben. Vanaf het moment van indienen is het visum na 4 dagen klaar, spoed is nog wel mogelijk (24u of 48u procedure).

         Procedure via China visa service center in Den Haag

 • Bemiddelingskosten voor pre-check en inplannen afspraak: € 52,50. Indien wij het originele reçu ontvangen kunnen wij het paspoort met visum ook weer ophalen, in dat geval is de totale bemiddeling € 70,- excl. btw. Let op, voor spoedprocedures vallen de kosten hoger uit.
 • Bemiddelingskosten met pre-check en begeleiding tijdens de afspraak in Den Haag € 125,- excl. btw (spoedaanvraag € 155,- excl. btw).

         Procedure via China visa service center in Brussel (Makkelijker én voordeliger, TIP!)

 • Bemiddelingskosten voor pre-check en inplannen afspraak: € 52,50. Indien wij het originele reçu ontvangen kunnen wij het paspoort met visum ook weer ophalen, in dat geval is de totale bemiddeling € 70,- excl. btw. Let op, voor spoedprocedures vallen de kosten hoger uit.
 • In Brussel zijn minder documenten vereist, er wordt minder gelet op kleine details en de wachttijden zijn doorgaans korter dan in Den Haag.

Visum aanvraagformulieren

         Klik op: "New Application Form" --> 'AGREE' --> "New Application Form" – succes!

LET OP: Voornamelijk bij het China visa service center in Den Haag is er streng toezicht op het juist invullen van het formulier, is er één vraag niet naar waarheid ingevuld bestaat de kans dat de gehele aanvraag afgewezen wordt. Bij het China visa service center in Brussel gaat het een stuk soepeler!

Aanvraagformulier door ons online laten zetten
Mocht het u niet lukken om het aanvraagformulier voor China in te vullen kunnen wij dat voor u doen. Dan kunt u hier ons aanvraagformulier in PDF downloaden en invullen. De meerprijs hiervoor € 47,50 per formulier (in geval van spoed berekenen we € 95,-).

Zakenvisum China (single of double entry)

 • Aanvraagformulier (online ingevuld, geprint, ondertekend op twee pagina's)
 • AVG verklaring (alleen in Den Haag)
 • 1 Pasfoto (Let op strenge eisen, zie hieronder)
 • Uitnodiging van Chinees bedrijf
 • Business license (alleen in Den Haag)
 • Garantiebrief
 • Indien ZZP'er: uittreksel Kamer van Koophandel in het Engels
  • BTW aanslag laatste kwartaal (alleen in Den Haag)
 • Vluchtboeking
 • Hotelboeking (alleen in Den Haag)

Toeristenvisum China:

 • Aanvraagformulier (online ingevuld, geprint, ondertekend op twee pagina's)
 • 1 Pasfoto (Let op strenge eisen, zie hieronder)
 • Indien student: verklaring van de school met daarin vermelding van datum inschrijving, reisdoel en datum reis
 • Indien werkzaam: werkgeversverklaring met daarin vermelding van datum inschrijving, reisdoel en datum reis
 • Indien eigen ondernemer: uittreksel Kamer van Koophandel (+ in Den Haag BTW aanslag laatste kwartaal)
 • Indien werkloos: recent bankafschrift met saldo van minimaal € 6000,- (indien gepensioneerd niet nodig)
 • Vluchtboekingen (voorzien van naam)
 • Hotelboekingen (voorzien van naam)

Pasfoto eisen China en onze pasfotoservice
Er moet een pasfoto worden aangeleverd bij de visumaanvraag. Let op, de service centers van China hanteren erg strenge eisen! Mocht u niet in het bezit zijn van een pasfoto met deze strenge vereisten, kunnen wij deze uit uw paspoortchip scannen. Tevens zou u een foto kunnen maken met mobiele telefoon, zodat de Visumdienst deze kunnen bewerken naar een pasfoto en kunnen printen op glanzend fotopapier. (Let op meerprijs van € 15,- excl. BTW).

Pasfoto eisen China: kleurenfoto, (spier)witte achtergrond, geen bril, geen sieraden, geen witte / lichtgekleurde kleding, niet lachen, oren zichtbaar.

Standaard visa voor China
Standaard visa voor China zijn single entry visa, de geldigheid hiervan is 3 maanden na afgifte en het maximaal verblijf is 30 dagen. Een visum kan in China eenmalig met 30 dagen worden verlengd.

Vrienden- of familiebezoek aan China
Voor bezoek aan privépersonen moet een uitnodiging van die persoon - met een kopie van zijn Chinese ID-kaart - worden toegevoegd. Heeft de uitnodiger geen Chinese nationaliteit, moet een kopie paspoort en verblijfsvergunning worden toegevoegd. In die uitnodiging moeten alle personalia van de uitnodigende persoon, en van de uitgenodigde (inclusief paspoortnummer) staan, en er moet in staan dat de uitnodigende partij alle kosten van reis en verblijf garandeert, en dat de persoon in kwestie bij hem gaat verblijven op welk adres en het telefoonnummer van de uitnodiger moet er in staan.

Toeristisch visum China - double entry
Een toeristenvisum met twee inreizen wordt alleen afgegeven als de boekingsverklaringen van twee inreizen worden overlegd. Een verblijf van 60 dagen is het maximaal haalbare. Een visum kan in China eenmalig met 30 dagen worden verlengd. Voor een visumaanvraag voor meer dan 30 dagen verblijf moet er ook een reisplan, hotelboekingen voor elke nacht en een kopie van een recent bankafschrift worden bijgevoegd waaruit blijkt dat de aanvrager minimaal € 6000,- voor het verblijf in China beschikbaar heeft.

Zakelijk visum China - double entry
Een zakenvisum voor een of twee inreizen wordt afgegeven op basis van de informatie in de uitnodiging en garantiebrief. Hierin moet minimaal twee exacte in- en uitreisdata in vermeld staan. Let op, in Den Haag willen ze ook de redenen van de reizen zien staan.

Zakelijk visum China - multiple entry
Een zakenvisum met meerdere inreizen kan worden afgegeven als er in de uitnodiging en/of garantiebrief wordt verzocht om meerdere inreizen met exacte reisdata en redenen van de reizen. Dat kan pas als de persoon in kwestie afgelopen jaar een multiple entry visum heeft gehad of minimaal drie gebruikte visa heeft in afgelopen jaar. Als die niet in het huidige paspoort staan moet u kopieën van visa uit een oud paspoort bijvoegen, inclusief een kopie van de bio-pagina. Multiple entry visa moeten wij aanvragen in Den Haag, de benodigdheden hiervoor zijn:

 • Aanvraagformulier (online ingevuld, geprint, ondertekend op twee pagina's)
 • AVG verklaring
 • 1 Pasfoto (Let op strenge eisen, zie hieronder)
 • Uitnodiging van Chinees bedrijf, let op minimaal 3 reisdata en redenen van de reis!
 • Business license
 • Garantiebrief
 • Indien ZZP'er: uittreksel Kamer van Koophandel in het Engels
  • BTW aanslag laatste kwartaal
 • Vluchtboeking eerste reis
 • Hotelboeking eerste reis

NB: het kan zijn dat bij een multiple-entry visum bij aankomst gevraagd wordt naar de zakelijke uitodiging. Als u die op uw telefoon kunt laten zien is het goed.

Crew visum China
Wij kunnen multiple entry visa voor crew leden verzorgen, neem telefonisch contact op voor de opties.

Zakelijke uitnodiging vanuit China
De zakelijke uitnodiging vanuit China moet aan een reeks voorwaarden voldoen, als er ook maar één detail ontbreekt, zal de gehele aanvraag afgekeurd worden. De voorwaarden waar de uitnodiging aan moet voldoen:

 • Geprint op briefpapier: voorzien van alle adres- en telefoonnummer.
 • De naam en de functie van de ondertekenaar moeten vermeld worden. Daarnaast moet er handtekening en een stempel van het bedrijf in staan.
 • Alle personalia (geslacht : mr/mrs, voornamen, naam, geboorteplaats, geboortedatum) van de genodigde persoon en zijn paspoortnummer
 • Informatie van de geplande reis (doel van de reis, data van aankomst en vertrek, aankomst- en vertrekplaats, te bezoeken plaatsen, relatie tussen uitnodiger en genodigde). Bij een aanvraag voor 2 of meerdere inreizen moet de voor de eerste reis de precieze data worden opgegeven, en moet er ook worden verwezen naar volgende reizen (globale data). Als het Chinese bedrijf zich financieel garant stelt moet dat ook in de uitnodiging staan.

Let op: Visumaanvragen met een uitnodiging vanuit een NGO organisatie in China kunnen (veel) langer duren. Soms kan het wel tot een maand duren voordat de consul een beslissing heeft gemaakt om het visum af te geven.

Garantiebrief
Voor het aanvragen van een zakelijk visum voor China moet u, wanneer u in dienst bent van een bedrijf, een garantiebrief aanleveren. Hierin moet worden vermeld dat het bedrijf garant staat voor kosten en verblijf, persoonsgegevens en functie van de reiziger, de aard van het bedrijf, adres- en contactgegevens van het bedrijf. Van de reiziger moeten ook de datum van indiensttreding en zijn jaarsalaris worden gemeld. De brief moet worden ondertekend door iemand anders dan de reiziger, onder vermelding van naam en functie.

In het geval dat u ZZP'er bent, dient u een uittreksel van Kamer van Koophandel toe te voegen. In dat geval mag de garantiebrief wel door de reiziger worden ondertekend.

Reizigers met een niet EU-nationaliteit
Voor reizigers met een niet EU-nationaliteit, moeten we bij de aanvraag in Den Haag een kopie van de voor- en achterkant van de verblijfsvergunning laten zien. In Brussel volstaat een Nederlands of Belgisch woonadres.

Tweede paspoort
De Chinese ambassade in Brussel zet niet zomaar een visum in een tweede paspoort, tenzij daar al meerdere Chinese visa in staan. Kopieën van elke pagina van het eerste paspoort dienen meegestuurd te worden. In Den Haag geldt deze regel niet.

Turkijeverklaring
Visumaanvragen zijn lastig voor mensen die meer dan één stempel van Turkije in hun paspoort hebben staan: ze zijn een "Bespreekgeval" en het kan zijn dat ze op interview moeten komen bij de consul. Een visumaanvraag kan dan langer duren en zelfs worden geweigerd. Voeg, bij uw visumaanvraag, een Turkijeverklaring toe: een brief waarin u uitlegt wanneer en waarom u in Turkije bent geweest. Wees zo volledig mogelijk.

Studentenvisa China
Studentenvisa worden afgegeven op basis van een Admission Notice. Die moet worden aangevraagd via de onderwijsinstelling in China en moet origineel aangeleverd worden.

Transitvisum voor China
In sommige gevallen is een transit mogelijk. De voorwaarden hiervoor zijn:

 • Maximaal verblijf van 72 uur (of 144 uur in Beijing, Shanghai, Hangzhou of Nanjing. Die periode gaat in om 00:00 u van de dag nadat u bent aangekomen.
 • Aankomen en vertrekken vanaf hetzelfde vliegveld, de reiziger moet in de regio blijven.
 • Men moet doorvliegen naar een andere bestemming dan waar men vandaan kwam (of van een andere bestemming komen en naar huis vliegen), dat moet uit het ticket blijken. U mag maar één transit in China maken. Als u een binnenlandse vlucht heeft, geldt deze regeling niet en is er gewoon een visum nodig.
 • Melden aan luchtvaartmaatschappij, die moet dit bericht doorgeven aan de immigratieautoriteiten. Dit geldt niet voor Beijing.

Hier vindt u meer informatie over visumvrije transit in China.

Op de vliegvelden van Guangzhou, Chengdu, Chongqing, Shenyang, Dalian, Hangzhou, Harbin, Xian, Guilin, Kunming, Wuhan, Tianjin, Qingdao, Changsha en Xiamen kunnen Nederlanders (+ Europa, USA, Canada, Australië, Nieuw Zeeland) een transitvisum voor 72 uur krijgen. Op alle vliegvelden van Beijing (inclusief de provicies Hebei en Tianjin), Shanghai (inclusief Jiangsu en Zhejiang), Hangzhou Xiaoshan Airport en Nanjing Lukou Airport kunnen transitpassagiers een transitvisum van 144 uur krijgen.

De transitregel geldt ook voor passagiers van cruiseschepen die Tianjin (Beijing) of Shanghai aandoen (Shanghai International Cruise Terminal, Wusong Passenger Transport Centre). Daarentegen zegt het Chinese Consulaat in Den Haag dat het toch beter is als cruisepassagiers van tevoren een visum aanvragen, omdat er cruisemaatschappijen zijn die geen transitpassagiers mogen aanleveren. Helaas kunnen zij ons niet vertellen welke cruisemaatschappijen dit precies zijn.Voor cruises naar Hainan is er helemaal geen visum nodig.

N.B.: wij raden altijd aan een visum van te voren aan te vragen, omdat een transit nogal een 'grijs' gebied is. De luchtvaartmaatschappij moet u toelaten aan boord zonder visum, bij aankomst kent niet elke medewerker de exacte transitregels en het gebeurt vaker dat u tegengehouden wordt als dat u door kan lopen. Als de maatschappij niet de zekerheid heeft dat u binnen 72 uur doorvliegt (omdat u die doorvlucht bij een andere maatschappij hebt geboekt) kan ze weigeren u in te checken.

Inreisvergunningen voor Tibet
Inreisvergunningen voor Tibet worden weer afgegeven, de strenge restricties zijn versoepeld. Tibet Travel Permits worden uitgegeven in Xian, Chengdu, en in Kathmandu (Nepal). Deze Travel Permits kunnen ook geregeld worden door gespecialiseerde bureaus. (Google: Tibet travel permit). Er moet gereisd worden met minimaal 3 personen van dezelfde nationaliteit. Mensen ouder dan 70 jaar worden geweigerd. Het is eventueel mogelijk om al van tevoren visa voor Lhasa of Urumqi te krijgen maar dat kan alleen met een originele notification.

Het is voor Nederlanders niet meer mogelijk om visa voor China in Hongkong aan te vragen.

Toeristenvisum voor zakenlui
Mensen die voor een korte periode (minder dan een week) naar China gaan worden geacht te reizen op een zakenvisum. Als iemand voor de derde keer als toerist naar China gaat krijgen ze ook al twijfels op het consulaat of de persoon in kwestie niet voor zaken gaat. Als uit boekingen (van hotel, vluchten) blijkt dat die door een bedrijf geboekt zijn gaan de Chinezen er van uit dat het om een zakenreis gaat. Bij een zakenreis moet er een uitnodiging van een Chinees bedrijf of organisatie zijn bijgevoegd.

E-visummogelijkheid voor China
Veel makkelijker (maar ook met meer voorwaarden) is een e-visum: dat kunnen we regelen voor reizigers die met minimaal twee personen samen als toerist naar China reizen en ook weer samen vertrekken. Dan hoeven ze niet naar het visumbureau voor de aanvraag, ze moeten hun vingerafdrukken pas afgeven bij aankomst in China. Ook hun paspoort hoeft niet verstuurd te worden en de hele aanvraag kan per email naar ons worden gestuurd. De aanvraagduur is zo'n drie weken, mits de aanvraag akkoord is.


Ambassade

Ambassade China in Nederland

Adresgegevens

Willem Lodewijklaan 10,
2517 JT 's-Gravenhage

Ambassade China in Brussel

Adresgegevens

Avenue de Tervuren 439,
B-1150 Brussel


Consulaat

Visa application Center in Brussel
Adresgegevens

Rue Neerveld 109,
B-1200 Brussel

Visa Application Center Den Haag
Adresgegevens

Maanweg 174,
2516 AB Den Haag


Overige instanties

Nederlandse ambassade in China
Adresgegevens

Liangmahe South Road no. 4 ,
Chaoyang District 100600 Beijing

Nederlands consulaat in Shanghai, China
Adresgegevens

Dawning Center Tower B floor 10, Hongbaoshi Road no. 500 ,
Changning District 201103 Shanghai

Nederlands consulaat in Congqing, China
Adresgegevens

Yingli International Finance Centre floor 54, Minquan Road no. 28 ,
Yuzhong District 400012 Chongqing

Nederlands consulaat in Guangzhou, China
Adresgegevens

Teem Tower floor 34, Tianhe Road no. 208 ,
510620 Guangzhou


Bestanden
China - aanvraagformulier e-visum toerist.pdf
China - aanvraagformulier.pdf
China - AVG Den Haag.pdf
China - eisen pasfoto.jpg
China - format garantiebrief.docx
China - format invitation business multiple.docx
China - format invitation business single-double.docx
China - format invitation family.pdf
China - format letter of guarantee.docx
China - format studentenverklaring.docx
China - format turkeystatement.docx
China - format werkgeversverklaring.docx
China - health declaration form (COVID-19).pdf
China - journalist equipment list.doc
China - Legalisatie aanvraagformulier.pdf
China - medische keuring.pdf
Letter of Commitment on Covid-19 Vaccination.pdf