Visum aanvraag informatie Rusland (RU)

Notities ambassade Nederland

Normale procedure: € 65,-
Spoedprocedure: € 100,- (alleen voor bepaalde type visa)
Superspoed (BLITZ): € 130,- (alleen op afspraak)
Bovenop de consulaire kosten komen de kosten
voor bemiddeling, extra diensten, verzending en BTW.
Voor een e-visum geldt een andere prijs.

Notities ambassade Belgie

Normaal: 7 werkdagen (multiple: 10 werkdagen)
Spoed: 3-5 werkdagen (alleen mogelijk bij toeristenvisa)
Superspoed (BLITZ): alleen bij telefonisch contact
E-visa: 4 werkdagen

Meer informatie

De beste optie voor Rusland is een consulair visum, maar voor korte reizen naar St. Petersburg of Kaliningrad zijn ook e-visa beschikbaar.

Consulair visum
De visumaanvragen voor Rusland verlopen niet rechtstreeks via het consulaat maar via het Visa Application Center (VFS) dat in opdracht van het consulaar werkt. Elk VFS kantoor hanteert haar eigen regels, de Visumdienst kent ze allemaal en kiest per aanvraag waar het visum het best aangevraagd kan worden.

Spoed visum Rusland
Mocht u uw reis sneller gepland hebben, kunnen we in veel gevallen een spoedprocedure toepassen. Let op, daar zijn extra kosten en stricte maatregelen aan verbonden.

Een (spoed)visum voor toeristen met een reis korter dan 14 dagen kan aangevraagd worden in België, de aanvraag duurt 7-10 werkdagen en in geval van spoed 3-5 werkdagen. Voor toeristen die langer dan 14 dagen in Rusland zullen verblijven, kan alleen een visum met normale procedure worden aangevraagd in Den Haag.

Een spoedvisum voor zakelijke reizen kan in Den Haag aangevraagd worden, dit duurt 4-5 werkdagen. Let op, dan zal er een goede spoedreden in de uitnodigingsbrief vermeld moeten worden, evenals de reden waarom de visumaanvraag niet eerder ingediend is.

Let op; wij controleren uw aanvraag nauwkeurig. Pas wanneer de aanvraag volledig is en alle documenten in orde zijn, kunnen wij uw aanvraag indienen bij het Visa Application Center (VFS). Het aantal dagen dat de procedure duurt gaat in vanaf het moment dat uw aanvraag geaccepteerd is bij VFS.

Aanvraagformulier
Het aanvraagformulier moet online via deze website worden ingevuld. Als u inlogt met wachtwoord (password) "visumdienst1" kunnen wij achteraf het aanvraagformulier oproepen en eventueel nog corrigeren. Gaat u zakelijk of toeristisch korter dan 14 dagen? Start uw visumaanvraag met het ingeven van het land ‘Belgium’ en vul bij de laatste vraag ‘Visa Application Center (VFS) Antwerp’ in. Gaat u toeristisch langer dan 14 dagen of wilt u een zakelijk spoedvisum? Start dan uw visumaanvraag met het ingeven van het land ‘Netherlands’ en vul bij de laatste vraag ‘Visa Application Center (VFS) The Hague’ in.

De ervaring leert dat bijna niemand het formulier foutloos kan invullen, wij moeten het bijna altijd aanpassen. Daarom is het belangrijk dat wij ook het wachtwoord weten waaronder de aanvraag is gedaan, bij voorkeur "visumdienst1." Voor het opnieuw invullen / aanpassen rekenen wij € 20.

Zakelijke reis
Voor een zakelijke reis dienen de volgende documenten worden aangeleverd:
- Aanvraagformulier*
- Pasfoto (indien via het Russische consulaat in Den Haag, dan mag de pasfoto max. 3 maanden oud zijn)
- Paspoort
- Zakelijke uitnodiging**
- Garantiebrief***
- Ruslandverklaring vanuit uw zorgverzekeraar ****

* Het aanvraagformulier dient u via deze website van de Russische Immigratiedienst in te vullen. Log in met het wachtwoord ‘visumdienst1,’ dan kunnen wij het formulier aanpassen als dat nodig is.

Start uw visumaanvraag met het ingeven van het land ‘Belgium’ en vul bij de laatste vraag ‘Visa Application Center (VFS) Antwerp’ in, tenzij u een zakelijk spoedvisum nodig hebt. Start dan uw visumaanvraag met het ingeven van het land ‘Netherlands’ en vul bij de laatste vraag ‘Visa Application Center (VFS) The Hague’ in.
N.B.: Vul uw geboorteplaats én –land in bij de vraag over uw geboorteplaats.
N.B.: Vul volledige adressen in: straatnaam, huisnummer, postcode,
woonplaats, land. Evenals het telefoonnummer.

N.B.: Mocht het formulier niet in orde zijn en wij moeten het opnieuw doen, dan rekenen wij daarvoor € 20.

** Deze zakelijke uitnodiging moet bij voorkeur in een bepaald format worden gesteld. Als u deze brief door uw Russische zakenrelatie laat invullen voldoet deze uitnodiging aan de eisen die het consulaat stelt. In de uitnodigingsbrief moet in ieder geval het INN (btw) nummer van het bedrijf zijn vermeld.

Als u niet aan een zakelijke uitnodiging kunt komen, kunnen wij er ook voor zorgen. De kosten daarvoor zijn € 150 (3 maanden, één inreis), € 175 (3 maanden 2 inreizen) of € 275 (één jaar meerdere inreizen. Dit visum wordt alleen afgegeven aan mensen die in het afgelopen jaar nog een visum hebben gehad en gebruikt). Vul in dit geval het volgende in op uw aanvraagformulier:

- Name of Organisation: Express Voyage
- Address: Moscow

Voor een kort zakelijk verblijf kan er ook een toeristenvisum worden aangevraagd. Houd dan de vereisten voor een toeristisch visum voor een verblijf korter dan 14 dagen in de gaten.

*** Garantiebrief. De garantiebrief moet opgesteld zijn door het bedrijf waar u werkt. Let op, in deze brief moet vermeld zijn welk bedrijf u zal bezoeken in Rusland.

**** Bij iedere aanvraag moet er een "Ruslandverklaring" bijgevoegd zijn. Dit is een brief van uw ziektekostenverzekeraar, waarin wordt gesteld dat de persoon in kwestie is verzekerd voor ziektekosten in Rusland. Deze verklaring moet de gehele duur van het aangevraagde visum omspannen.

Hebt u moeite met het verkrijgen van deze verklaring, of duurt het te lang, dan kunnen ook wij voor de verzekering zorgen. Die kost € 3,50 per dag en is meteen beschikbaar.

Toeristische reis
Voor een toeristische reis dienen de volgende documenten worden aangeleverd:
- Aanvraagformulier*
- Pasfoto (indien via het Russische consulaat in Den Haag, dan mag de pasfoto max. 3 maanden oud zijn)
- Paspoort
- Ruslandverklaring van uw zorgverzekeraar**
- OVIR-toestemming of hotelvoucher***

Voor mensen zonder werk of als het thuis- en werkadres hetzelfde is:
- Recent bankafschrift met een minimaal totaalbedrag van €150,- per dag dat u in Rusland verblijft. (Dus als u 8 dagen reist moet er minimaal 8x150= €1.200,- op staan.)

* Het aanvraagformulier dient u via deze website van de Russische Immigratiedienst in te vullen. Log in met het wachtwoord ‘visumdienst1,’ zodat wij het aan kunnen passen als dat nodig is.
Als u toeristisch korter dan 14 dagen gaat, start uw visumaanvraag met het ingeven van het land ‘Belgium’ en vul bij de laatste vraag ‘Visa Application Center (VFS) Antwerp’ in. Gaat u langer dan 14 dagen, start uw aanvraag met het ingeven van het land ‘Netherlands’ en vul bij de laatste vraag ‘Visa Application Center (VFS) The Hague’ in.
NOTE: Vul uw geboorteplaats én –land in bij de vraag over uw geboorteplaats.
NOTE: Vul het volledige adressen in: straatnaam, huisnummer, postcode,
woonplaats, land. Evenals het telefoonnummer.
N.B.: Mocht het formulier niet in orde zijn en wij moeten het opnieuw doen, dan rekenen wij daarvoor € 20.

** Bij iedere aanvraag moet er een "Ruslandverklaring" bijgevoegd zijn. Dit is een brief van uw ziektekostenverzekeraar, waarin wordt gesteld dat de persoon in kwestie is verzekerd voor ziektekosten in Rusland. Deze verklaring moet de gehele duur van het aangevraagde visum omspannen. In de verklaring moet staan dat het minimaal verzekerde bedrag € 30.000 is of dat er geen maximum is, en moet vermeld zijn dat repatriëring, ook in geval van overlijden, is gedekt. Deze Ruslandverklaring dient u zelf op te vragen bij uw ziektekostenverzekeraar. Ook de Visumdienst kan er voor zorgen (kosten € 3,50 per dag).

*** Voor een toeristische reis moet er een hotelvoucher worden aangeleverd. Als u van te voren een hotel boekt, kan dat hotel een voucher voor u regelen.

Kunt u zelf geen hotelvoucher of OVIR-toestemming regelen? Dan kunnen wij dat voor u doen, de kosten zijn € 50,- per voucher. Als wij de voucher voor u regelen, vul dan op uw aanvraagformulier in:
- Name of Organisation: Expo Tour
- Address: Moscow
- MBT nummer 017627
- voucher nummer: 000

Voor privébezoek aan vrienden of familie woonachtig Rusland, dient men een OVIR-toestemming toe te voegen aan de visumaanvraag. Deze kan, door vrienden of familie in Rusland, aangevraagd worden bij het gemeentehuis in Rusland. Deze OVIR-toestemming moet de volgende informatie bevatten:
- Wie de uitnodigende persoon is: Naam, geboorteplaats en -datum, paspoortnummer, nationaliteit;
- Werknaam, adres, telefoonnummer en functie in Rusland;
- Woonadres in Rusland.
- Wat de band is met de uitgenodigde persoon;
- Voor welke data hij wordt uitgenodigd (van-tot)
- Wat voor type visum er wordt aangevraagd (enkele inreis, meerdere inreizen)
Deze brief moet worden ondertekend en gelegaliseerd door een notaris in Rusland.
Het origineel van de brief moet worden ingeleverd bij de visumaanvraag.
Daarbij moeten verder worden aangeleverd:
- Een kopie van het paspoort (en eventuele verblijfsvergunning) van de uitnodigende persoon;
- een bewijs van de verwantschap
- een huwelijksdocument (als een persoon zijn gehuwde partner uitnodigt)
- een geboorteakte (als ouders hun kinderen uitnodigen).

Voormalige USSR-burgers: afstandsverklaring
Voormalige Sovjetburgers met dubbele nationaliteit moeten met hun Russische paspoort naar Rusland reizen. Voormalige Sovjetburgers die afstand hebben gedaan van hun Russische nationaliteit moeten een kopie van de officiële afstandsverklaring meesturen met de visumaanvraag. Als ze die niet hebben moeten ze deze verklaring alsnog opmaken en meesturen.

HIV verklaring
Een verklaring, waarin wordt vermeld u geen HIV hebt, is alleen nodig voor het aanvragen van een werkvisum.

E-visum Rusland
Sinds kort is het ook mogelijk om een e-visum voor Rusland te verkrijgen. Let op, dit betreft alleen bezoeken aan St Petersburg en Kaliningrad. Deze e-visa zijn mogelijk voor zowel toeristische als zakelijke reizen, en alleen mogelijk voor korte verblijven van maximaal 8 dagen (dus bijvoorbeeld maandag aankomen, volgende maandag weg). De e-visa zijn gratis, uiteraard berekenen wij wel bemiddelingskosten en BTW door.


Ambassade

Ambassade Rusland in Nederland

Adresgegevens

Andries Bickerweg 2,
2517 JP 's-Gravenhage

Ambassade Rusland in België

Adresgegevens

De Frélaan 82,
B-1180 Brussel


Consulaat

Consulaat Rusland in Nederland
Adresgegevens

Scheveningseweg 2,
2517 KT Den Haag

Consulaat Rusland in België
Adresgegevens

Della Faillelaan 20,
B-2020 Antwerpen


Overige instanties

Nederlandse ambassade in Rusland
Adresgegevens

Kalashny Pereulok 6 ,
115127 Moskou

VFS Global België
Adresgegevens

Avenue Emile de Mot 19-21,
B-1000 Brussel


Bestanden
Rusland - aanvraagformulier consulair visum.pdf
Rusland - aanvraagformulier e-visum.pdf
Rusland - afstandsverklaring.pdf
Rusland - HIV declaration.pdf
Rusland - voorbeeld FMS.jpg
Rusland - voorbeeld garantiebrief.docx
Rusland - voorbeeld Telex.jpg