Visum aanvragen?

Visum Rusland aanvraag informatie (RU)

Consulaire kosten

Normale procedure: € 65,-
Spoedprocedure: € 100,- (alleen voor bepaalde type visa)
Superspoed (BLITZ): € 130,- (alleen op afspraak)
Bovenop de consulaire kosten komen de kosten
voor bemiddeling, extra diensten, verzending en BTW.
Voor een e-visum geldt een andere prijs.

Consulaire doorlooptijd

Normaal: 7 werkdagen (multiple: 10 werkdagen indien geen Telex uitnodiging)
Spoed: 3-5 werkdagen
Superspoed (BLITZ): 1-3 werkdagen, telefonisch contact vereist (tijdens Covid niet mogelijk)
E-visa: 4 werkdagen (tijdens Covid niet mogelijk)

 

Update Rusland - Visum aanvragen


Laatste update:

04-03-2022 Wij hebben weer groen licht gekregen om visumaanvragen te mogen aanbieden op het Russische consulaat in Den Haag!

 

Update: 29-10-2021

VANAF 09 NOVEMBER KUNNEN WE WEER VISA VOOR RUSLAND AANVRAGEN!

Het Russische consulaat heeft vandaag officeel bevestigd dat wij vanaf 09 november weer visa voor Rusland kunnen aanvragen.
Een Telex uitnodiging is vanaf 09 november dus niet meer vereist voor Nederlanders!!
Elk type visum zal weer aangevraagd kunnen worden, voor een zakelijk visum zal een uitnoding benodigd zijn, voor een toeristen visum zal er een hotelvoucher nodig zijn. Wij kunnen de juiste documenten regelen!

Let op er kunnen alleen zakelijke spoedvisa worden aangevraagd . Toeristen visa kunnen  niet met spoed worden geregeld!!

E-visa's zijn nog niet beschikbaar.

Update: 18-10-2021

We hebben het nog officieel bevestigd gekregen; maar de geruchten gaan dat we vanaf 09 november weer visumaanvragen kunnen indienen zonden TELEX uitnodiging! Zowel toeristische als zakelijke visa zijn dan hopelijk weer aan te vragen. Houdt onze website in de gaten, zodra wij het officieel bevestigd krijgen dan zullen wij dat direct delen onder laatste nieuws!

Update: 05-07-2021

Rusland geeft momenteel alleen transitvisa uit aan truckdrivers en visa voor (technische) werkzaamheden (en in sommige gevallen voor businesmeetings). de Visa voor Nederlanders zijn momenteel alleen aan te vragen voor een Single entry (1 x binnen reizen en max. 90 dagen verblijf)!
In het tweede en derde geval is er een Telex vereist vanuit Ministry of Interior Affairs (MVD - Binnenlandse Zaken) in Rusland. Indien u naar Rusland wilt, dan kunt u dus uw klant contacten en vragen om een Telex uitnodiging. Ook privé visa kunnen weer worden aangevraagd (indien getrouwd met een Russische nationaliteit en/of Russische ouders en/of kinderen). Het is aan te raden om deze visa zelfstandig in te dienen.

Visumdienst kan vanaf heden een telex-visumuitnodiging verzorgen!

- telexuitnodiging voor visumaanvraag *technische diensten* ( 90 dagen, single entry)
- voor visa *medische behandeling* ( 90 dagen, double entry)

Beide soorten telexen doen er ruim 1 maand over om te beschikbaar te komen (22-23 werkdagen).

Neem contact op met ons voor meer informatie!


Wij als Visumdienst zijn weer in staat de aanvragen voor u in te dienen, zonder dat de reiziger op afspraak moet.

De Visumdienst kan u helpen met het voorbereiden van de aanvraag, de visumaanvraag indienen en het ophalen van uw paspoort met visum.
 

Vanaf vandaag (05-07-2021) is het weer mogelijk om een visum te verkrijgen voor mensen met de Belgische nationaliteit en voor Belgisch ingezetenen.

Nederlanders moeten nog even geduld hebben. Voor Belgische toeristen is het dus ook weer mogelijk een visum aan te vragen (zonder Telex)!

 

Algemene informatie visum Rusland

De visumaanvragen voor Rusland verlopen niet direct via het consulaat, maar via Visa Application Centers (VFS) van Rusland. Elk Visa Center hanteert haar eigen procedures en regels. De Visumdienst staat in contact met VFS in Den Haag, Brussel en Antwerpen, zodat er per reiziger het meest voordeel uit de visumaanvraag gehaald kan worden. Ook is er sinds kort een e-visummogelijkheid voor de plaatsen St. Petersburg en Kaliningrad, wat voor korte reizen een oplossing kan zijn. 

E-visum St Petersburg/ Kaliningrad 
NIet mogelijk tijdens Covid-19
Sinds kort is het ook mogelijk om een e-visum voor Rusland te verkrijgen. Let op, dit betreft alleen bezoeken aan St Petersburg en Kaliningrad. Tevens zijn deze e-visa alleen mogelijk voor korte verblijven van maximaal 8 dagen (dus bijvoorbeeld maandag aankomen, volgende maandag weg) en u mag de regio niet verlaten. De e-visa zijn gratis, uiteraard berekenen wij wel onze bemiddelingskosten en BTW door. De doorlooptijd van het e-visum is doorgaans 4 werkdagen. 

Alle reizen waarmee u langer dan 8 dagen in Rusland blijft, andere plaatsen bezoekt of de regio verlaat, is een consulair visum nodig. Wij raden consulaire visa voor Rusland aan, omdat daarmee de zekerheid op toelating groter is. 

Consulaire visa Rusland

 

 • Zakelijk visum Rusland (Ook mogelijk met spoed) 

​​​​​Een zakelijk visum voor Rusland is mogelijk voor single, double of multiple entry. Single entry visa voor Rusland zijn maximaal 30 dagen geldig, double entry visa zijn maximaal drie maanden geldig en multiple entry visa zijn veelal maximaal één jaar geldig. Let wel, multiple entry visa voor Rusland zijn alleen te verkrijgen wanneer mensen kunnen aantonen dat ze afgelopen jaar een visum hebben gehad en in Rusland zijn geweest. Zakelijke reizigers die met spoed naar Rusland willen, kunnen met spoed een Tourist AIM visum aanvragen. Houd dan rekening met de regels van het toeristenvisum, lees de spoedvoorwaarden onderstaand en neem telefonisch contact op. 

 • Toeristenvisum Rusland

Mogelijk voor single entry visa met een maximaal verblijf van 30 dagen. In sommige gevallen is het ook mogelijk een double entry aan te vragen, maar houd rekening met een lastigere procedure en meer documentatie. 

Wanneer u familie wilt bezoeken in Rusland is er een OVIR toestemming vereist, dit moet aangevraagd worden door uw familie in Rusland. Dat kan erg lastig zijn, maar het voordeel is dat u kans maakt op een visum Rusland met een langere geldigheidsduur.

 • Transitvisum Rusland

Transitvisa voor Rusland zijn bedoeld voor bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs die van Nederland door Rusland rijden om vracht af te leveren. Voor dit visum is een originele uitnodiging van de NIWO (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie) vereist.

 • Medical visa Rusland

Voor mensen die voor een medische behandeling naar Rusland moeten, kunnen wij de visa ook verzorgen. 


SPOED visum Rusland

Heeft u een reis naar Rusland gepland op (erg) kort termijn en heeft u daarvoor met spoed een visum Rusland nodig? De Visumdienst heeft verschillende opties en is bekend met alle procedures. Let wel, daar zijn extra kosten aan verbonden, alleen voor single entry en er zijn bepaalde regelingen voor. De Visumdienst kent ze allemaal, dus neem gerust telefonisch contact op voor de opties. 

 • SPOED toeristenvisum Rusland
  Toeristische visumaanvragen voor Rusland kunnen we zonder extra documentatie omzetten van normale naar spoedprocedure. Momenteel niet mogelijk
 • SPOED zakelijk naar Rusland - optie 1
  Voor zakelijke reizen op kort termijn is de makkelijkste en snelste weg om een Tourist AIM visum aan te vragen. Dit Tourist AIM visum is een toeristisch visum met zakelijk karakter, hiermee kunt u uw vergaderingen en meetings gewoon bijwonen. Een Tourist AIM visum kan binnen 2-5 werkdagen gereed zijn, neem telefonisch contact op voor uw opties.  Momenteel niet mogelijk
 • SPOED zakelijk naar Rusland - optie 2 (MOMENTEEL ENIGE OPTIE!)
  Wilt u toch een zakelijk visum voor Rusland in plaats van een Tourist AIM visum? Dat kan, maar wordt iets lastiger dan het Tourist AIM visum zoals hierboven vernoemd.
  Het zakelijk visum kan met spoed binnen 4-5 werkdagen gereed zijn en er is extra documentatie uit Rusland vereist. Een extra spoedbrief dient aangeleverd te worden vanuit het bedrijf in Rusland. Deze brief dient in het Russisch geschreven te zijn. Daarin moet specifiek worden vermeld waarom de visumaanvraag met spoed moet verlopen en waarom de aanvraag niet eerder ingediend had kunnen worden. Hierbij kan het consulaat van Rusland de reden van spoed afkeuren, waardoor de normale procedure in gang gezet wordt en u uw meeting mist. Een gegronde reden kan bijvoorbeeld zijn dat vanwege een buitenlandse reis het niet eerder mogelijk was om de visumaanvraag aan te kunnen leveren. Met een geschreven uitnodiging is het alleen mogelijk om een voor een single entry visum aan te vragen! Enige uitzondering: Multiple entry visa kunnen met spoed worden aangevraagd onder begeleiding van een Telex(-nummer) of FMS-uitnodiging. Let op dat daar ook een spoedbrief bij dient te worden aangeleverd.

  Moet er met spoed naar Rusland gevlogen worden? Neem contact op met ons naar de mogelijkheden. Visumdienst kan een zakelijke uitnodiging en spoed uitnodiging verzorgen!

BLITZ – haastige spoed (Momenteel niet mogelijk tijdens Covid-19)
De BLITZ (express) procedure is de snelste mogelijkheid om aan uw visum voor Rusland te komen, maar let op: het kan alleen op reservering, onder bepaalde voorwaarden en er zijn extra kosten aan verbonden. Wanneer u met haastige spoed uw visum voor Rusland nodig hebt, neem dan ten alle tijden telefonisch contact met ons op: +31 (0) 76 561 21 39. Momenteel niet mogelijk


 

Documentatie: Uitleg - hoe visumaanvraag voor te bereiden


Moet u een document aanleveren bij uw visumaanvraag Rusland, maar heeft u geen idee wat het is of welke informatie erin moet staan? Lees dan verder, we leggen het uit:

 • Aanvraagformulier
  Het aanvraagformulier dient u via deze website van de Russische Immigratiedienst in te vullen. Let op het volgende: 
  • Begin met ‘the Netherlands’ (tenzij uw zakelijke uitnodiging gericht in aan het consulaat in Brussel of Antwerpen en de reiziger woonachtig is in België) 
  • Vul wachtwoord ‘visumdienst1’ in 
  • Vul uw geboorteplaats én –land in bij de vraag over uw geboorteplaats. 
  • Vul volledige adressen in: straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, land. Evenals het telefoonnummer. 
  • Mocht het formulier niet in orde zijn en wij moeten het opnieuw doen, dan rekenen wij daarvoor € 20,- (bij spoed: € 30,-). 
 • Zakelijke uitnodiging
  De zakelijke uitnodiging moet bij voorkeur in een bepaald format gesteld worden, een voorbeeld kunt u onderaan deze pagina downloaden. Ook moet de uitnodiging in het Russisch geschreven zijn, in Den Haag maken ze wel eens een uitzondering en kan het ook Engelstalig. In plaats van een uitnodiging vanuit het te bezoeken Russische bedrijf, bestaan er ook Telex- of FMS uitnodigingen. Een Telex wordt uitgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Rusland, in de meeste gevallen hebben wij aan de 5- of 6-cijferige code voldoende. De FMS uitnodiging komt vanuit de Federal Migration Service in Rusland en kan worden aangevraagd door uw uitnodigende partij in Rusland. De Visumdienst kan uw zakelijke uitnodiging ook verzorgen, de kosten daarvoor zijn: € 150,- (single entry), € 175,- (double entry, drie maanden geldig) of € 275,- (multiple entry, één jaar geldig). In het geval de Visumdienst uw uitnodiging mag verzorgen, vul dan bij 'inviting company' op het aanvraagformulier de volgende gegevens in: 
  • Name of Organisation: BUSINESS SERVICE GROUP LLC
  • TIN: 7713424083
  • Address: 127474, Moscow, Dmitrovskoe highway, 66, 131
 • Garantiebrief
  De garantiebrief moet opgesteld zijn door het bedrijf waar u werkt. Let op, in deze brief moet vermeld zijn welk bedrijf in welke plaats u zal bezoeken in Rusland. Een voorbeeld kunt u onderaan deze pagina downloaden.
 • Ruslandverklaring (Verzekeringsverklaring)
  Bij iedere aanvraag moet er een "Ruslandverklaring" bijgevoegd zijn. Dit is een brief van uw ziektekostenverzekeraar, waarin wordt gesteld dat de persoon in kwestie is verzekerd voor ziektekosten in Rusland. Deze verklaring moet de gehele duur van het aangevraagde visum omspannen. Indien u een Telex uitnodiging heeft dan moet de verzekering de gehele telex periode omspannen. Heeft u moeite met het verkrijgen van de verzekeringsverklaring, of duurt het te lang voordat u deze binnen krijgt? Visumdienst kan een juiste verzekeringsverklaring verzorgen. Ga uit van ongeveer € 3,50 per dag, maar dit is afhankelijk van de leeftijd van de reiziger. Neem contact op met ons voor meer informatie. Wij kunnen de verzekering aanvragen en deze zal direct beschikbaar zijn voor uw visumaanvraag. Let er op dat er onlangs een nieuwe eis is gesteld door de Russische autoriteiten: de kosten die vergoedt zullen worden moeten minstens € 30.000 zijn, de ambassade vindt het belangrijk dat dit minimum bedrag naar voren komt in de verklaring en zal daar streng op controleren en visumaanvragen (mogelijk) afkeuren indien dit niet wordt beschreven in de verzekeringsverklaring.
 • Hotelvoucher (visa support letter) 
  Voor een toeristische reis moet er een hotelvoucher worden aangeleverd. Als u van te voren een hotel boekt, kan dat hotel een voucher voor u regelen. Maar let op, in sommige gevallen kan het registratienummer van het hotel niet juist zijn en zal de visumaanvraag niet geaccepteerd zijn. Dit gebeurt veelal bij de kleinere hotels. De Visumdienst kan uw hotelvoucher ook verzorgen, de kosten daarvoor zijn € 50,- (single entry), € 75,- (double entry) en in het geval van spoed komt er € 25,- bovenop. Als wij de voucher voor u regelen, vul dan op uw aanvraagformulier in: 
  • Name of Organisation: Multi Visa Service
  • Address: 123181, Moscow, st. Isakovsky, 24, bldg. 1
  • Reference number: 012925
  • Voucher nummer: 000
 • FMS/ OVIR toestemming
  Voor privébezoek aan vrienden of familie woonachtig Rusland, dient men een FMS toestemming (ookwel OVIR genoemd) toe te voegen aan de visumaanvraag. Deze kan, door vrienden of familie in Rusland, aangevraagd worden bij het gemeentehuis in Rusland.
 • Voormalige USSR-burgers: afstandsverklaring
  Voormalige Sovjetburgers met dubbele nationaliteit moeten met hun Russische paspoort naar Rusland reizen. Voormalige Sovjetburgers die afstand hebben gedaan van hun Russische nationaliteit moeten een kopie van de officiële afstandsverklaring meesturen met de visumaanvraag. Als ze die niet hebben moeten ze deze verklaring alsnog opmaken en meesturen. 
 • HIV verklaring 
  Een verklaring waarin wordt vermeld u geen HIV hebt, is alleen nodig voor het aanvragen van een werkvisum. 

 


Ambassade

Ambassade Rusland in Nederland

Adresgegevens

Andries Bickerweg 2,
2517 JP 's-Gravenhage

Ambassade Rusland in België

Adresgegevens

De Frélaan 82,
B-1180 Brussel


Consulaat

Consulaat Rusland in Nederland
Adresgegevens

Scheveningseweg 2,
2517 KT Den Haag

Consulaat Rusland in België
Adresgegevens

Della Faillelaan 20,
B-2020 Antwerpen


Overige instanties

Nederlandse ambassade in Rusland
Adresgegevens

Kalashny Pereulok 6 ,
115127 Moskou

RVAC België
Adresgegevens

Avenue Alphonse Valkeners 3,
B-1160 Auderghem (Brussel)

Rus Visa Center
Adresgegevens

Parkstraat 83,
2514 JG den Haag


Bestanden
Rusland - aanvraagformulier consulair visum.pdf
Rusland - aanvraagformulier e-visum.pdf
Rusland - afstandsverklaring.pdf
Rusland - Authorization letter Visumdienst .pdf
Rusland - HIV declaration.pdf
Rusland - voorbeeld business uitnodiging.pdf
Rusland - voorbeeld FMS uitnodiging.pdf
Rusland - voorbeeld garantiebrief.docx
Rusland - voorbeeld Privé uitnodiging.pdf