• Visum informatie reizen
 • Visum informatie vakanties
 • Visum informatie zakelijk
 • Visum informatie prive
 • Visum reizen
 • Visum aanvragen
 • Visum info
 • Visum vakantie
 • Visum info opvragen
 • Visum belangerijke informatie
 • Visum voor vakantie
 • Vakantie visum
 • Visumdienst Breda visum
 • Visumdienst visum informatie
 • visum informatie per land
 • visum informatie per land
 • visum bestellen
Visumdienst Breda
Laatste update:
08-04-2020 09:54u

Nieuws

China

12-03-2020

Sinds 17 december 2019 moet een visumaanvraag persoonlijk gedaan worden, zowel in Brussel als in Den Haag, omdat iedere aanvrager dan zijn vingerafdrukken moet afgeven. De verplichting  is in principe eenmalig. Gedeponeerde vingerafdrukken blijven 5 jaar geldig, zodat wij volgende aanvragen weer wel kunnen behandelen. De verschijningsplicht geldt niet voor reizigers  onder 14 en boven 70 jaar.

We zijn nog bezig om te onderzoeken hoe wij het voor al onze klanten zo makkelijk mogelijk kunnen maken. Zie ook hieronder. In geval van een consulair visum komt het er in ieder geval op neer dat u het aanvraagformulier moet invullen, online een afspraak moet maken en op het moment van afspraak persoonlijk naar het Visa Centre in Den Haag of Brussel gaat om de documenten in te leveren. Wij kunnen nog wel een pre-check doen om u ervan te verzekeren dat u de juiste documenten heeft, en denk daar niet te licht over! We kunnen ook zorgen voor persoonlijke begeleiding bij de visumaanvraag op het Chinese Visumcentrum, dat kan zowel in Brussel als in Den Haag. Als de visa klaar zijn kunnen wij de paspoorten ook ophalen en doorsturen, mits wij het originele reçu hebben.

Een andere optie is een visum bij aankomst: dat kunnen we regelen voor reizigers die met minimaal twee personen samen als toerist naar China reizen en ook weer samen vertrekken. Dan hoeven ze niet naar het visumbureau voor de aanvraag, ze moeten hun vingerafdrukken pas afgeven bij aankomst in China. Ook hun paspoort hoeft niet verstuurd te worden en de hele aanvraag kan per email naar ons worden gestuurd. De aanvraagduur is minimaal 3 weken mits de documentatie akkoord is. Let ook op de strenge voorwaarden! Hier is het aanvraagformulier.


Het nieuwe aanvraagformulier moet geheel digitaal ingevuld worden en er is veel meer informatie vereist dan voorheen. Houdt er tevens rekening mee dat  aanvragen in moeten dienen op afspraak, en deze afspraak kan pas woerden gemaakt op het moment dat we de aanvraag online is ingevuld. In geval van drukte kan er vertraging optreden. Spoedprocedures van 24h bestaan niet meer, wel is 48h nog mogelijk, maar pas vanaf het moment van inleveren. Neem telefonisch contact op in geval van spoed.

Hier staat het aanvraagformulier voor het visum. Klik op: "New Application Form" --> 'AGREE' --> "New Application Form." Succes! LET OP, in Den Haag controleren ze streng op het invullen van de juiste informatie! In Brussel zijn ze soepeler.

Als het u niet lukt om de pasfoto te uploaden moer u het nog drie maal proberen. Daarna geeft het systeem aan dat u door kunt gaan zonder pasfoto. Voor den Haag dient de geuploade foto geaccepteerd te zijn, via Brussel zijn ze soepeler!

Nadat hetaanvraagformulier is afgedrukt moet er tweemaal een handtekening worden gezet: eenmaal op bladzijde 1 onderaan, en ook nog op bladzijne 8 bij 9.1: Signature & Declaraton.

Mocht het u niet lukken om dit formulier in te vullen kunnen wij dat voor u doen. Dan kunt u het blanco formulier downloaden en invullen. Maar ook voor ons kost het tijd, dus is de meerprijs hiervoor € 47,50 per formulier (in geval van spoed € 95,-). Indien er geringe tijd is, zullen aanvragen mogelijk met spoed moeten worden ingediend.

Hieronder de vereiste documentatie, dan ziet u ook de verschillen tussen Den Haag en Brussel:
We hebben nodig:

Zakenvisum:
• Online ingevuld en afgedrukt aanvraagformulier
• 1 Pasfoto: witte achtergrond, geen bril, geen sierraden oren vrij, geen witte kleding
• Uitnodiging van Chinees bedrijf. In Den Haag moet ook een kopie van de Chinese business license worden aangeleverd, In de uitnodiging voor multiple-entry visa moet ook het doel van de reis worden gemeld, met omschrijving voor elk bezoek, "Business meetings"is niet voldoende. Minimaal 3 reisdata met voor elk apart de reden van de reis moeten erin vermeld zijn.

• Boekingen van vluchten
• Boekingen van hotel
• Garantiebrief met vermelding van arbeidssituatie met datum indiensttreding, positie, salaris, reisdoel
: hier staat een voorbeeld.
• Indien ZZP'er: garantieverklaring, uittreksel Kamer van Koophandel in het Engels en bewijs dat het bedrijf BTW afdraagt (kopie aangifte en kopie betaling).
• AVG Verklaring

Bemiddelingskosten met pre-check en begeleiding bij de ambassade in Den Haag € 125 (spoedaanvraag € 155)
Visumkosten € 126,55 (4-6 dagen, Spoedaanvraag € 193.85 2 dagen)
Terugzenden paspoort AMP koerier € 17,50 (levering tussen 11-16 uur de werkdag nadat het visum gereed is)

Toeristenvisum:
• Online ingevuld en afgedrukt aanvraagformulier
• 1 Pasfoto: witte achtergrond, geen bril, geen sierraden oren vrij, geen witte kleding;
• Indien student: verklaring van de school met daarin vermelding van datum inschrijving, reisdoel en datum reis
• Indien werkloos of gepensioneerd: recent bankafschrift met saldo van minimaal € 6000;
• Vluchtboekingen voorzien van naam
• Hotelboekingen voorzien van naam
• Indien men een baan heeft een werkgeversverklaring met daarin vermelding van arbeidssituatie met - datum indiensttreding, positie, salaris, reisdoel.

Bemiddelingskosten met pre-check en begeleiding bij de ambassade in Den Haag € 125 excl. btw (spoedaanvraag € 155 excl. )
Visumkosten € 126,55 (4-6 dagen, Spoedaanvraag € 193.85 2 dagen)
Terugzenden paspoort AMP koerier € 17,50 excl. btw (levering tussen 11-16 uur de werkdag nadat het visum gereed is)

Voor Nederlanders die in Afghanstan, Iran, Irak, Pakistan, Syrië of Turkije zijn geboren moet er voor het eerste visum dat ze aanvragen een notification worden aangevraagd bij de Chinese immigratiedienstdoor een (zaken)partner in China.

Pasfoto

Er moet een pasfoto worden aangeleverd bij de visumaanvraag. Die moet op glanzend papier zijn afgedrukt, met een witte achtergrond, en de persoon moet een neutrale gezichtsuitdrukking hebben, hij mag niet lachend op de foto staan! En hij mag geen witte kleding dragen, want die valt weg tegen de witte achtergrond. Voorts mag de persoon in kwestie geen sierraden dragen en moeten de oren vrij zijn. Mocht u niet in het bezit zijn van een pasfoto met deze strenge vereisten, kunnen wij deze uit uw paspoort halen. Tevens zou u een foto kunnen maken met mobiele telefoon, zodat wij deze kunnen bewerken naar een pasfoto en kunnen printen op glanzend fotopapier. (Let op meerprijs van €12,50).

Standaardvisa

Standaardvisa voor China zijn toeristenvisa voor 30 dagen met één inreis. Binnen 90 dagen na afgifte van het visum moet de persoon China binnenreizen.

Vrienden- of familiebezoek

Voor bezoek aan privépersonen moet een uitnodiging van die persoon - met een kopie van zijn Chinese ID-kaart - worden toegevoegd. Heeft de uitnodiger geen Chinese nationaliteit, moet een kopie paspoort en verblijfsvergunning worden toegevoegd. In die uitnodiging moeten alle personalia van de uitnodigende persoon, en van de uitgenodigde (inclusief paspoortnummer) staan, en er moet in staan dat de uitnodigende partij alle kosten van reis en verblijf garandeert, en dat de persoon in kwestie bij hem gaat verblijven.

Toeristisch - double entry

Een toeristenvisum met twee inreizen wordt alleen afgegeven als de boekingsverklaringen van twee inreizen worden overlegd. Toeristenvisa voor 6 maanden worden niet meer afgegeven, een verblijf van 60 dagen is het maximaal haalbare. Een visum kan in China eenmalig met 30 dagen worden verlengd. Voor een visumaanvraag voor meer dan 30 dagen moet er ook een reisplan, hotelboekingen voor elke nacht en een kopie van een recent bankafschrift worden bijgevoegd waaruit blijkt dat de aanvrager minimaal € 50 per verblijfsdag in China beschikbaar heeft.

Zakelijk - double entry

Een zakenvisum voor een of twee inreizen wordt afgegeven op basis van de informtie in de uitnodiging en garantiebrief. Hierin moet minimaal twee reisdata in vermeld staan.

Een zakenvisum met meerdere inreizen kan worden afgegeven als er in de uitnodiging en/of garantiebrief wordt verzocht om meerdere inreizen. Dat kan pas als de persoon in kwestie al minimaal drie visa heeft gehad in afgelopen twee jaar. Als die niet in het huidige paspoort staan moet u kopieën van visa uit een oud paspoort bijvoegen, inclusief een kopie van de persoonspagina.

NB: bij iedere inreis in China kan er gevraagd worden om de zakelijke uitnodiging. Die mag op uw telefoon staan, maar het kan zijn dat ze hem willen zien.

Zakelijke uitnodiging

De zakelijke uitnodiging vanuit China moet aan een reeks voorwaarden voldoen, als er ook maar één detail ontbreekt, zal de gehele aanvraag afgekeurd worden. De voorwaarden waar de uitnodiging aan moet voldoen:

 • Geprint op briefpapier: voorzien van alle adres- en contactgegevens
 • De naam en de functie van de ondertekenaar moeten vermeld worden. Daarnaast moet er een stempel van het bedrijf in staan.
 • Alle personalia (geslacht : mr/mrs, voornamen, naam, geboorteplaats, geboortedatum) van de uitgenodigde persoon en zijn paspoortnummer
 • Informatie van de geplande reis (doel van de reis, data van aankomst en vertrek, aankomst- en vertrekplaats, te bezoeken plaatsen, relatie tussen uitnodiger en genodigde). Bij een aanvraag voor 2 of meerdere inreizen moet de voor de eerste reis de precieze data worden opgegeven, en moet er ook worden verwezen naar volgende reizen (globale data) Als het Chinese bedrijf zich financieel garant stelt moet dat ook in de uitnodiging staan.

Hier vindt u een - aan te passen - tekst van een uitnodigingsbrief. Stuur deze desnoods naar uw klant, zodat hij een goede indicatie heeft en waar nodig deze tekst kan aanpassen.

Garantiebrief

Voor het aanvragen van een zakelijk visum voor China moet u, wanneer u in dienst bent van een bedrijf, een garantiebrief aanleveren. Hierin moet worden vermeld dat het bedrijf garant staat voor kosten en verblijf, persoonsgegevens en functie van de reiziger, de aard van het bedrijf, adres- en contactgegevens van het bedrijf. Tevens moet deze brief worden getekend door iemand anders dan de reiziger, onder vermelding van naam en functie.

Hier vindt u een - aan te passen - voorbeeldtekst van de garantiebrief.

In het geval dat u ZZP'er bent, dient u een uittreksel van Kamer van Koophandel toe te voegen. In dat geval mag de garantiebrief wel door de reiziger worden ondertekend.


Reizigers met een niet EU-nationaliteit

Reizigers met een niet EU-nationaliteit, moeten bij de aanvraag de originele verblijfsvergunning laten zien.

Tweede paspoort

Het Chinese consulaat zet niet zomaar een visum in een tweede paspoort, tenzij daar al meerdere Chinese visa in staan. En ook dan moet het eerste paspoort worden meegestuurd.

Turkije- of Pakistanverklaring

Visumaanvragen zijn lastig voor mensen die meer dan één stempel van Turkije of Pakistan in hun paspoort hebben staan: ze zijn een "Bespreekgeval" en het kan zijn dat ze op interview moeten komen bij de consul. Een visumaanvraag kan dan langer duren en zelfs worden geweigerd. Voeg, bij uw visumaanvraag, een verklaring toe waarin u uitlegt waarom u in Turkije of Pakistan  bent geweest (in het Engels). Wees zo volledig mogelijk.

Studenten

Studentenvisa worden afgegeven op basis van een Admission Notice (klik hier voor meer informatie).

Transit

In sommige gevallen is een transit mogelijk. De voorwaarden hiervoor zijn:

Maximaal verblijf van 72 uur (of 144 uur in Beijing, Shanghai, Hangzhou of Nanjing. Die periode gaat in om 00:00 u van de dag nadat u bent aangekomen.
Aankomen en vertrekken vanaf hetzelfde vliegveld, de reiziger moet in de regio blijven.
Men moet doorvliegen naar een andere bestemming buiten China dan waar men vandaan kwam (of van een andere bestemming buiten China komen en naar huis vliegen), dat moet uit het ticket blijken. U mag maar één transit in China maken. Als u twee vliegvelden aandoet geldt deze regeling niet en is er gewoon een visum nodig.
Melden aan luchtvaartmaatschappij, die moet dit bericht doorgeven aan de immigratieautoriteiten. Dit geldt niet voor Beijing.

Hier vindt u meer informatie over visumvrije transit.

Op de vliegvelden van Guangzhou, Chengdu, Chongqing, Shenyang, Dalian, Hangzhou, Harbin, Xian, Guilin, Kunming, Wuhan, Tianjin, Qingdao, Changsha en Xiamen kunnen Nederlanders (+ Europa, USA, Canada, Australië, Nieuw Zeeland) een transitvisum voor 72 uur krijgen. Op alle vliegvelden van Beijing (inclusief de provicies Hebei en Tianjin), Shanghai (inclusief Jiangsu en Zhejiang), Hangzhou Xiaoshan Airport en Nanjing Lukou Airport kunnen transitpassagiers een transitvisum van 144 uur krijgen.

De transitregel geldt ook voor passagiers van cruiseschepen die Tianjin (Beijing) of Shanghai aandoen (Shanghai International Cruise Terminal, Wusong Passenger Transport Centre). Daarentegen zegt het Chinese Consulaat in Den Haag dat het toch beter is als cruisepassagiers van tevoren een visum aanvragen, omdat er cruisemaatschappijen zijn die geen transitpassagiers mogen aanleveren. Helaas kunnen zij ons niet vertellen welke cruisemaatschappijen dit precies zijn. Voor cruises naar Hainan is er helemaal geen visum nodig.

N.B.: de luchtvaartmaatschappij moet u wèl meenemen. Als de maatschappij niet de zekerheid heeft dat u binnen 72 of 144 uur doorvliegt (omdat u die doorvlucht bij een andere maatschappij hebt geboekt) kan ze weigeren u in te checken. Vraag dat dus eerst na.

Inreisvergunningen voor Tibet

Inreisvergunningen voor Tibet worden afgegeven, de strenge restricties zijn versoepeld. Tibet Travel Permits worden uitgegeven in Xian, Chengdu, en in Kathmandu (Nepal). Deze Travel Permits kunnen ook geregeld worden door gespecialiseerde bureaus. (Google: Tibet travel permit). Er moet gereisd worden met minimaal 3 personen van dezelfde nationaliteit. Het is eventueel mogelijk om al van tevoren visa voor Lhasa of Urumqi te krijgen maar dat kan alleen met een originele notification.

Het is voor Nederlanders niet meer mogelijk om visa voor China in Hongkong aan te vragen.« Terug naar overzicht
Bestel een ophaalkoerier » Visum informatie
Verenigde Staten van Amerika »

Visumdienst Breda
Postbus 4786
4803 ET BREDA
tel 076 - 56 12 139

meer contactinformatie...


Visum Australië | Visum China | Visum Rusland