• Visum informatie reizen
 • Visum informatie vakanties
 • Visum informatie zakelijk
 • Visum informatie prive
 • Visum reizen
 • Visum aanvragen
 • Visum info
 • Visum vakantie
 • Visum info opvragen
 • Visum belangerijke informatie
 • Visum voor vakantie
 • Vakantie visum
 • Visumdienst Breda visum
 • Visumdienst visum informatie
 • visum informatie per land
 • visum informatie per land
 • visum bestellen
Visumdienst Breda
Laatste update:
23-10-2019 14:07u

Nieuws

China

17-09-2019

Sinds 8 mei 2019 heeft China een nieuwe aanvraagformulier. Dit moet geheel digitaal ingevuld worden en er is veel meer informatie vereist dan voorheen. Houdt er tevens rekening mee dat we de aanvragen in moeten dienen op afspraak, en deze afspraak kunnen wij pas inplannen op het moment dat we de aanvraag ontvangen. In geval van drukte kan er vertraging optreden. Spoedprocedures van 24h bestaan niet meer, wel is 48h nog mogelijk, maar pas vanaf het moment van inleveren. Neem telefonisch contact op in geval van spoed.

Hier staat het formulier voor Brussel (voor single en double entry visa)

Hier staat het formulier voor Den Haag (voor multiple entry visa en voor korte toeristische trips).

KLIK OP: "New Application Form" --> 'AGREE' --> "New Application Form." Succes!


Als het u niet lukt om de pasfoto te uploaden moer u het nog drie maal proberen. Daarna geeft het systeem aan dat u door kunt gaan zonder pasfoto. Die moeten we toch nog inleveren bij de aanvraag.

Nadat het formulier is afgedrukt moet er tweemaal een handtekening worden gezet: eenmaal op bladzijde 1 onderaan, en ook nog op bladzijne 8 bij 9.1: Signature & Declaraton.

Mocht het u niet lukken om dit formulier in te vullen kunnen wij dat voor u doen. Dan kunt u het blanco formulier downloaden en invullen. Maar ook voor ons kost het tijd, dus is de meerprijs hiervoor € 47,50 per formulier (in geval van spoed € 95,-). Indien er geringe tijd is, zullen aanvragen mogelijk met spoed moeten worden ingediend.

 

Hieronder de vereiste documentatie, dan ziet u ook de verschillen tussen Den Haag en Brussel:

We hebben nodig:

Zakenvisum:
• Online ingevuld en afgedrukt aanvraagformulier
• 1 Pasfoto: witte achtergrond, geen bril, geen sierraden oren vrij, geen witte kleding
• Uitnodiging van Chinees bedrijf. In Den Haag moet ook een kopie van de Chinese business license worden aangeleverd, dat hoeft in Brussel niet.
• Boekingen van vluchten
• Boekingen van hotel
• Garantiebrief met vermelding van arbeidssituatie met datum indiensttreding, positie, salaris, reisdoel
: hier staat een voorbeeld. In Brussel hoeven datum indiensttredig en salaris niet gemeld te worden.
• Indien ZZP'er: garantieverklaring, uittreksel Kamer van Koophandel in het Engels en bewijs dat het bedrijf BTW afdraagt (kopie aangifte en kopie betaling). In Brussel zijn de BTW gegevens niet nodig.
• AVG Verklaring niet nodig in Brussel


Toeristenvisum:
• Online ingevuld en afgedrukt aanvraagformulier
• 1 Pasfoto: witte achtergrond, geen bril, geen sierraden oren vrij, geen witte kleding;
• Indien student: verklaring van de school met daarin vermelding van datum inschrijving, reisdoel en datum reis
• Indien werkloos of gepensioneerd: recent bankafschrift met voldoende saldo
• Vluchtboekingen voorzien van naam
• Hotelboekingen voorzien van naam
• Indien men een baan heeft een werkgeversverklaring met daarin vermelding van arbeidssituatie met - datum indiensttreding, positie, salaris, reisdoel. In Brussel hoeven datum indiensttredig en salaris niet gemeld te worden.

Voor een korte toeristische trip (< 7 dagen) moet het visum in Den Haag worden aangevraagd.

Pasfoto

Er moet een pasfoto worden aangeleverd bij de visumaanvraag. Die moet op glanzend papier zijn afgedrukt, met een witte achtergrond, en de persoon moet een neutrale gezichtsuitdrukking hebben, hij mag niet lachend op de foto staan! En hij mag geen witte kleding dragen, want die valt weg tegen de witte achtergrond. Voorts mag de persoon in kwestie geen sierraden dragen en moeten de oren vrij zijn. Mocht u niet in het bezit zijn van een pasfoto met deze strenge vereisten, kunnen wij deze uit uw paspoort halen. Tevens zou u een foto kunnen maken met mobiele telefoon, zodat wij deze kunnen bewerken naar een pasfoto en kunnen printen op glanzend fotopapier. (Let op meerprijs van €12,50).

Standaardvisa

Standaardvisa voor China zijn toeristenvisa voor 30 dagen met één inreis. Binnen 90 dagen na afgifte van het visum moet de persoon China binnenreizen.

Vrienden- of familiebezoek

Voor bezoek aan privépersonen moet een uitnodiging van die persoon - met een kopie van zijn Chinese ID-kaart - worden toegevoegd. Heeft de uitnodiger geen Chinese nationaliteit, moet een kopie paspoort en verblijfsvergunning worden toegevoegd. In die uitnodiging moeten alle personalia van de uitnodigende persoon, en van de uitgenodigde (inclusief paspoortnummer) staan, en er moet in staan dat de uitnodigende partij alle kosten van reis en verblijf garandeert, en dat de persoon in kwestie bij hem gaat verblijven.

Toeristisch - double entry

Een toeristenvisum met twee inreizen wordt alleen afgegeven als de boekingsverklaringen van twee inreizen worden overlegd. Toeristenvisa voor 6 maanden worden niet meer afgegeven, een verblijf van 60 dagen is het maximaal haalbare. Een visum kan in China eenmalig met 30 dagen worden verlengd. Voor een visumaanvraag voor meer dan 30 dagen moet er ook een reisplan, hotelboekingen voor elke nacht en een kopie van een recent bankafschrift worden bijgevoegd waaruit blijkt dat de aanvrager minimaal € 50 per verblijfsdag in China beschikbaar heeft.

Zakelijk - double entry

Een zakenvisum voor een of twee inreizen wordt afgegeven op basis van de informtie in de uitnodiging en garantiebrief. Hierin moet minimaal twee reisdata in vermeld staan.

Een zakenvisum met meerdere inreizen kan worden afgegeven als er in de uitnodiging en/of garantiebrief wordt verzocht om meerdere inreizen. Dat kan pas als de persoon in kwestie al minimaal drie visa heeft gehad in afgelopen twee jaar. Als die niet in het huidige paspoort staan moet u kopieën van visa uit een oud paspoort bijvoegen, inclusief een kopie van de persoonspagina.

Zakelijke uitnodiging

De zakelijke uitnodiging vanuit China moet aan een reeks voorwaarden voldoen, als er ook maar één detail ontbreekt, zal de gehele aanvraag afgekeurd worden. De voorwaarden waar de uitnodiging aan moet voldoen:

 • Geprint op briefpapier: voorzien van alle adres- en contactgegevens
 • De naam en de functie van de ondertekenaar moeten vermeld worden. Daarnaast moet er een stempel van het bedrijf in staan.
 • Alle personalia (geslacht : mr/mrs, voornamen, naam, geboorteplaats, geboortedatum) van de uitgenodigde persoon en zijn paspoortnummer
 • Informatie van de geplande reis (doel van de reis, data van aankomst en vertrek, aankomst- en vertrekplaats, te bezoeken plaatsen, relatie tussen uitnodiger en genodigde). Bij een aanvraag voor 2 of meerdere inreizen moet de voor de eerste reis de precieze data worden opgegeven, en moet er ook worden verwezen naar volgende reizen (globale data) Als het Chinese bedrijf zich financieel garant stelt moet dat ook in de uitnodiging staan.

Hier vindt u een - aan te passen - tekst van een uitnodigingsbrief. Stuur deze desnoods naar uw klant, zodat hij een goede indicatie heeft en waar nodig deze tekst kan aanpassen.

Garantiebrief

Voor het aanvragen van een zakelijk visum voor China moet u, wanneer u in dienst bent van een bedrijf, een garantiebrief aanleveren. Hierin moet worden vermeld dat het bedrijf garant staat voor kosten en verblijf, persoonsgegevens en functie van de reiziger, de aard van het bedrijf, adres- en contactgegevens van het bedrijf. Tevens moet deze brief worden getekend door iemand anders dan de reiziger, onder vermelding van naam en functie.

Hier vindt u een - aan te passen - voorbeeldtekst van de garantiebrief.

In het geval dat u ZZP'er bent, dient u een uittreksel van Kamer van Koophandel toe te voegen. In dat geval mag de garantiebrief wel door de reiziger worden ondertekend.


Reizigers met een niet EU-nationaliteit

Voor reizigers met een niet EU-nationaliteit, dienen wij bij aanvraag de originele verblijfsvergunning te laten zien.

Tweede paspoort

De Chinese ambassade zet niet zomaar een visum in een tweede paspoort, tenzij daar al meerdere Chinese visa in staan. En ook dan moet het eerste paspoort worden meegestuurd.

Turkije- of Pakistanverklaring

Visumaanvragen zijn lastig voor mensen die meer dan één stempel van Turkije of Pakistan in hun paspoort hebben staan: ze zijn een "Bespreekgeval" en het kan zijn dat ze op interview moeten komen bij de consul. Een visumaanvraag kan dan langer duren en zelfs worden geweigerd. Voeg, bij uw visumaanvraag, een verklaring toe waarin u uitlegt waarom u in Turkije of Pakistan  bent geweest (in het Engels). Wees zo volledig mogelijk.

Studenten

Studentenvisa worden afgegeven op basis van een Admission Notice (klik hier voor meer informatie).


Inreisvergunningen voor Tibet

Inreisvergunningen voor Tibet worden afgegeven, de strenge restricties zijn versoepeld. Tibet Travel Permits worden uitgegeven in Xian, Chengdu, en in Kathmandu (Nepal). Deze Travel Permits kunnen ook geregeld worden door gespecialiseerde bureaus. (Google: Tibet travel permit). Er moet gereisd worden met minimaal 3 personen van dezelfde nationaliteit. Het is eventueel mogelijk om al van tevoren visa voor Lhasa of Urumqi te krijgen maar dat kan alleen met een originele notification.

Het is voor Nederlanders niet meer mogelijk om visa voor China in Hongkong aan te vragen.« Terug naar overzicht
Bestel een ophaalkoerier » Visum informatie
Verenigde Staten van Amerika »

Visumdienst Breda
Postbus 4786
4803 ET BREDA
tel 076 - 56 12 139
fax 076 - 56 00 331

meer contactinformatie...


Visum Australië | Visum China | Visum Rusland