• Visum informatie reizen
 • Visum informatie vakanties
 • Visum informatie zakelijk
 • Visum informatie prive
 • Visum reizen
 • Visum aanvragen
 • Visum info
 • Visum vakantie
 • Visum info opvragen
 • Visum belangerijke informatie
 • Visum voor vakantie
 • Vakantie visum
 • Visumdienst Breda visum
 • Visumdienst visum informatie
 • visum informatie per land
 • visum informatie per land
 • visum bestellen
Visumdienst Breda
Laatste update:
18-08-2018 13:16u

Nieuws

China

17-08-2018

Wij vragen visa aan bij het consulaat in Brussel. De regels voor een visum in Den Haag zijn veel strenger dan die in Brussel.

Eisen Brussel zakenvisum:

 • Online ingevuld en afgedrukt aanvraagformulier, voorzien van handtekening met zwarte pen. (Volledig met pen ingevulde formulieren worden geweigerd)
 • Pasfoto
 • Uitnodiging van Chinees bedrijf
 • Garantiebrief
 • Indien ZZP'er: uittreksel Kamer van Koophandel
 • Boekingen van vluchten
 • Boekingen van hotel

Extra eisen Den Haag zakenvisum (deze kunnen nog veranderen):

 • Bij de uitnodiging van het Chinese Chinees bedrijf, moet ook een kopie van de Chinese business license worden aangeleverd
 • Garantiebrief met vermelding van arbeidssituatie met datum indiensttreding, positie, salaris, reisdoel
 • Indien ZZP'er: garantieverklaring, uittreksel Kamer van Koophandel in het Engels en bewijs dat het bedrijf BTW afdraagt (kopie aangifte en kopie betaling)
 • AVG Verklaring

Eisen Brussel toeristenvisum:

 • Online ingevuld en afgedrukt aanvraagformulier, voorzien van handtekening met zwarte pen. (Volledig met pen ingevulde formulieren worden geweigerd)
 • Indien gepensioneerd of werkloos: kopie van een recent bankafschrift met een voldoende saldo
 • Pasfoto
 • Indien student: verklaring van de school met daarin vermelding van datum inschrijving, reisdoel en datum reis
 • Indien werkzaam: werkgeversverklaring met daarin vermelding van datum inschrijving, reisdoel en datum reis
 • Indien werkloos: recent bankafschrift met voldoende saldo
 • Vluchtboekingen voorzien van naam
 • Hotelboekingen voorzien van naam

Extra eisen Den Haag toeristenvisum:

 • Indien men een baan heeft een werkgeversverklaring met daarin vermelding van arbeidssituatie met - datum indiensttreding, positie, salaris, reisdoel.
 • Voor minderjarigen moet er een kopie van de geboorteacte worden bijgevoegd.
 • Voor kinderen die zonder hun ouders naar China reizen moet er een schriftelijke toestemming van de niet-meereizende ouder(s) worden gevoegd bij de aanvraag, met daarbij een kopie van het paspoort van die ouder(s).
 • Gehuwde personen moeten een kopie van het paspoort van de echtgeno(o)t(e) bijvoegen.
 • AVG Verklaring

Pasfoto

Er moet een pasfoto worden aangeleverd bij de visumaanvraag. Die moet op glanzend papier zijn afgedrukt, met een witte achtergrond, en de persoon moet een neutrale gezichtsuitdrukking hebben, hij mag niet lachend op de foto staan! En hij mag geen witte kleding dragen, want die valt weg tegen de witte achtergrond. Mocht u niet in het bezit zijn van een pasfoto met deze strenge vereisten, kunnen wij deze uit uw paspoort halen. Tevens zou u een foto kunnen maken met mobiele telefoon, zodat wij deze kunnen bewerken naar een pasfoto en kunnen printen op glanzend fotopapier. (Let op meerprijs van €10,-).

Standaardvisa

Standaardvisa voor China zijn toeristenvisa voor 30 dagen met één inreis. Binnen 90 dagen na afgifte van het visum moet de persoon China binnenreizen.

Vrienden- of familiebezoek

Voor bezoek aan privépersonen moet een uitnodiging van die persoon - met een kopie van zijn Chinese ID-kaart - worden toegevoegd. Heeft de uitnodiger geen Chinese nationaliteit, moet een kopie paspoort en verblijfsvergunning worden toegevoegd. In die uitnodiging moeten alle personalia van de uitnodigende persoon, en van de uitgenodigde (inclusief paspoortnummer) staan, en er moet in staan dat de uitnodigende partij alle kosten van reis en verblijf garandeert, en dat de persoon in kwestie bij hem gaat verblijven.

Toeristisch - double entry

Een toeristenvisum met twee inreizen wordt alleen afgegeven als de boekingsverklaringen van twee inreizen worden overlegd. Toeristenvisa voor 6 maanden worden niet meer afgegeven, een verblijf van 60 dagen is het maximaal haalbare. Een visum kan in China eenmalig met 30 dagen worden verlengd. Voor een visumaanvraag voor meer dan 30 dagen moet er ook een reisplan, hotelboekingen voor elke nacht en een kopie van een recent bankafschrift worden bijgevoegd waaruit blijkt dat de aanvrager minimaal € 50 per verblijfsdag in China beschikbaar heeft.

Zakelijk - double entry

Een zakenvisum voor een of twee inreizen wordt afgegeven op basis van de informtie in de uitnodiging en garantiebrief. Hierin moet minimaal twee reisdata in vermeld staan.

Een zakenvisum met meerdere inreizen kan worden afgegeven als er in de uitnodiging en/of garantiebrief wordt verzocht om meerdere inreizen. Dat kan pas als de persoon in kwestie al minimaal drie visa heeft gehad in afgelopen twee jaar. Als die niet in het huidige paspoort staan moet u kopieën van visa uit een oud paspoort bijvoegen, inclusief een kopie van de bio-pagina.

Zakelijke uitnodiging

De zakelijke uitnodiging vanuit China moet aan een reeks voorwaarden voldoen, als er ook maar één detail ontbreekt, zal de gehele aanvraag afgekeurd worden. De voorwaarden waar de uitnodiging aan moet voldoen:

 • Geprint op briefpapier: voorzien van alle adres- en contactgegevens
 • De naam en de functie van de ondertekenaar moeten vermeld worden. Daarnaast moet er een stempel van het bedrijf in staan.
 • Alle personalia (geslacht : mr/mrs, voornamen, naam, geboorteplaats, geboortedatum) van de uitgenodigde persoon en zijn paspoortnummer
 • Informatie van de geplande reis (doel van de reis, data van aankomst en vertrek, aankomst- en vertrekplaats, te bezoeken plaatsen, relatie tussen uitnodiger en genodigde). Bij een aanvraag voor 2 of meerdere inreizen moet de voor de eerste reis de precieze data worden opgegeven, en moet er ook worden verwezen naar volgende reizen (globale data) Als het Chinese bedrijf zich financieel garant stelt moet dat ook in de uitnodiging staan.

Hier vindt u een - aan te passen - tekst van een uitnodigingsbrief. Stuur deze desnoods naar uw klant, zodat hij een goede indicatie heeft en waar nodig deze tekst kan aanpassen.

Garantiebrief

Voor het aanvragen van een zakelijk visum voor China moet u, wanneer u in dienst bent van een bedrijf, een garantiebrief aanleveren. Hierin moet worden vermeld dat het bedrijf garant staat voor kosten en verblijf, persoonsgegevens en functie van de reiziger, de aard van het bedrijf, adres- en contactgegevens van het bedrijf. Tevens moet deze brief worden getekend door iemand anders dan de reiziger, onder vermelding van naam en functie.

Hier vindt u een - aan te passen - voorbeeldtekst van de garantiebrief.

In het geval dat u ZZP'er bent, dient u een uittreksel van Kamer van Koophandel toe te voegen. In dat geval mag de garantiebrief wel door de reiziger worden ondertekend.

 

Reizigers met een niet EU-nationaliteit

Voor reizigers met een niet EU-nationaliteit, dienen wij bij aanvraag de originele verblijfsvergunning te laten zien.

Tweede paspoort

De Chinese ambassade zet niet zomaar een visum in een tweede paspoort, tenzij daar al meerdere Chinese visa in staan. En ook dan moet het eerste paspoort worden meegestuurd.

Turkijeverklaring

Visumaanvragen zijn lastig voor mensen die meer dan één stempel van Turkije in hun paspoort hebben staan: ze zijn een "Bespreekgeval" en het kan zijn dat ze op interview moeten komen bij de consul. Een visumaanvraag kan dan langer duren en zelfs worden geweigerd. Voeg, bij uw visumaanvraag, een Turkijeverklaring toe: een brief waarin u uitlegt waarom u in Turkije bent geweest. Wees zo volledig mogelijk.

Studenten

Studentenvisa worden afgegeven op basis van een Admission Notice (klik hier voor meer informatie).

Transit

In sommige gevallen is een transit mogelijk. De voorwaarden hiervoor zijn:

 •  Maximaal verblijf van 72 uur (of 144 uur in Beijing (inclusief Hebei en Tjianjing), Shanghai (ook geldig voor Jiangsu en Zhejiang), Hangzhou of Nanjing. Die periode gaat in om 00:00 u van de dag nadat u bent aangekomen, behalve in Beijing, daar gaan de 72 uur meteen in.
 • Aankomen en vertrekken vanaf hetzelfde vliegveld, de reiziger moet in de regio blijven.
 • Men moet doorvliegen naar een andere bestemming dan waar men vandaan kwam (of van een andere bestemming komen en naar huis vliegen), dat moet uit het ticket blijken. U mag maar één transit in China maken. Als u twee vliegvelden aandoet geldt deze regeling niet en is er gewoon een visum nodig.
 • Melden aan luchtvaartmaatschappij, die moet dit bericht doorgeven aan de immigratieautoriteiten. Dit geldt niet voor Beijing.

Hier vindt u meer informatie over visumvrije transit.

Op de vliegvelden van Guangzhou, Chengdu, Chongqing, Shenyang, Dalian, Hangzhou, Harbin, Xian, Guilin, Kunming, Wuhan, Tianjin, Qingdao, Changsha en Xiamen kunnen Nederlanders (+ Europa, USA, Canada, Australië, Nieuw Zeeland) een transitvisum voor 72 uur krijgen. Op alle vliegvelden van Beijing (inclusief de provicies Hebei en Tianjin), Shanghai (inclusief Jiangsu en Zhejiang), Hangzhou Xiaoshan Airport en Nanjing Lukou Airport kunnen transitpassagiers een transitvisum van 144 uur krijgen.

De transitregel geldt ook voor passagiers van cruiseschepen die Tianjin (Beijing) of Shanghai aandoen (Shanghai International Cruise Terminal, Wusong Passenger Transport Centre). Daarentegen zegt het Chinese Consulaat in Den Haag dat het toch beter is als cruisepassagiers van tevoren een visum aanvragen, omdat er cruisemaatschappijen zijn die geen transitpassagiers mogen aanleveren. Helaas kunnen zij ons niet vertellen welke cruisemaatschappijen dit precies zijn.

N.B.: de luchtvaartmaatschappij moet u wel meenemen. Als de maatschappij niet de zekerheid heeft dat u binnen 72 uur doorvliegt (omdat u die doorvlucht bij een andere maatschappij hebt geboekt) kan ze weigeren u in te checken. Vraag dat dus eerst na.

Inreisvergunningen voor Tibet

Inreisvergunningen voor Tibet worden weer afgegeven, de strenge restricties zijn versoepeld. Tibet Travel Permits worden uitgegeven in Xian, Chengdu, en in Kathmandu (Nepal). Deze Travel Permits kunnen ook geregeld worden door gespecialiseerde bureaus. (Google: Tibet travel permit). Er moet gereisd worden met minimaal 3 personen van dezelfde nationaliteit. Mensen ouder dan 70 jaar worden geweigerd. Het is eventueel mogelijk om al van tevoren visa voor Lhasa of Urumqi te krijgen maar dat kan alleen met een originele notification.

Het is voor Nederlanders niet meer mogelijk om visa voor China in Hongkong aan te vragen.« Terug naar overzicht
Bestel een ophaalkoerier » Visum informatie
Verenigde Staten van Amerika »

Visumdienst Breda
Postbus 4786
4803 ET BREDA
tel 076 - 56 12 139
fax 076 - 56 00 331

meer contactinformatie...


Visum Australië | Visum China | Visum Rusland