• Visum informatie reizen
 • Visum informatie vakanties
 • Visum informatie zakelijk
 • Visum informatie prive
 • Visum reizen
 • Visum aanvragen
 • Visum info
 • Visum vakantie
 • Visum info opvragen
 • Visum belangerijke informatie
 • Visum voor vakantie
 • Vakantie visum
 • Visumdienst Breda visum
 • Visumdienst visum informatie
 • visum informatie per land
 • visum informatie per land
 • visum bestellen
Visumdienst Breda
Laatste update:
15-06-2018 12:32u

Nieuws

China

28-05-2018

Wij vragen visa aan bij het consulaat in Brussel. De regels voor een visum in Den Haag zijn veel strenger dan die in Brussel.

Eisen Brussel zakenvisum:

- online ingevuld en afgedrukt aanvraagformulier. De handtekening moet met zwarte inkt worden gezet. NB: online invullen, met de hand ingevulde formiulieren worden geweigerd. kleine correcties zijn toegestaan, in zwarte inkt.
- Boekingen van vluchten en hotel;
- garantiebrief met vermelding van naam, functie, reisdoel. Ondertekend met naam en fuictie van de ondertekenaar.
- uitnodiging van Chinees bedrijf, zie hieronder.
- Pasfoto met spierwitte achtergrond, geen geheel witte/licht gekleurde kleding dragend, geen sieraden of oorbellen, mond gesloten, de oren moeten zichtbaar zijn.

Eisen Den Haag zakenvisum (die kunnen nog veranderen):

- online ingevuld en afgedrukt aanvraagformulier.
- garantiebrief met vermelding van arbeidssituatie met datum indiensttreding, positie, salaris, reisdoel.
- Indien zzp-er: garantieverklaring en uittreksel kamer van koophandel in het engels, en bewijs dat het bedrijf BTW afdraagt (kopie aangifte en kopie betaling).
- bij de uitnodiging van het Chinese Chinees bedrijf, moet ook een kopie van de Chinese business license worden aangeleverd.

Eisen Brussel toeristenvisum:
- online ingevuld en afgedrukt aanvraagformulier
- Boekingen van vluchten en hotel
- Indien scholier: verklaring van de school met daarin vermelding van datum inschrijving, reisdoel en datum reis.
- Indien gepensioneerd of geen beroep: kopie van een recent bankafschrift met een positief saldo

- Pasfoto met witte achtergrond, geen geheel witte/licht gekleurde kleding dragend, geen sieraden of oorbellen, mond gesloten, de oren moeten zichtbaar zijn.

Extra eisen Den Haag toeristenvisum:

- indien men een baan heeft een werkgeversverklaring met daarin vermelding van arbeidssituatie met - datum indiensttreding, positie, salaris, reisdoel..
- Voor kinderen die zonder hun ouders naar China reizen moet er een schriftelijke toestemming van de niet-meereizende ouder(s) worden gevoegd bij de aanvraag, met daarbij een kopie van het paspoort van die ouder(s). Gehuwde personen moeten een kopie van het paspoort van de echtgeno(o)t(e) bijvoegen.

De ambassade wil geen visa zetten in een tweede paspoort tenzij daar al meer chinese visa in staan. En ook dan moet het eerste paspoort worden meegestuurd.

Visumaanvragen zijn lastig voor mensen die meer dan één stempel van Turkije in hun paspoort hebben staan: ze zijn een "Bespreekgeval" en het kan zijn dat ze op interview moeten komen bij de consul. Een visumaanvraag kan dan langer duren en zelfs worden geweigerd.

Standaardvisa voor China zijn toeristenvisa voor 30 dagen met één inreis. Binnen 90 dagen na afgifte van het visum moet de persoon China binnenreizen. Daarvoor moeten naast paspoort, aanvraagformulier en pasfoto ook een boekingsverklaring van de vluchten, een hotelboeking (met adres van het hotel!) worden aangeleverd. Voor een visum van langer dan 30 dagen moet aan de hand van de boekingsverklaring worden aangetoond dat het visum inderdaad langer geldig moet zijn. Voor bezoek aan privépersonen moet een uitnodiging van die persoon met een kopie van zijn paspoort (de pagina met personalia en de naastliggende pagina) een kopie van zijn verblijfsvergunning (inclusief de pagina ernaast) worden overlegd. In die uitnodiging moeten alle personalia van de uitnodigende persoon, en van de uitgenodigde (inclusief paspoortnummer) staan, en er moet in staan dat de uitnodigende partij alle kosten van reis en verblijf garandeert, en dat de persoon in kwestie bij hem gaat verblijven.

Indien de aanvrager aangeeft huisvrouw of werkloos te zijn moet er ook een kopie van een recent bankafschrift met een minimumsaldo van € 500 worden meegestuurd.

Een toeristenvisum met twee inreizen wordt alleen afgegeven als de boekingsverklaringen van twee inreizen worden overlegd. Toeristenvisa voor 6 maanden worden niet meer afgegeven, een verblijf van 60 dagen is het maximaal haalbare. Een visum kan in China eenmalig met 30 dagen worden verlengd. Voor een visumaanvraag voor meer dan 30 dagen moet er ook een reisplan en een kopie van een recent bankafschrift worden bijgevoegd waaruit blijkt dat de aanvrager minimaal € 50 per verblijfsdag in China beschikbaar heeft.

Een zakenvisum voor een of twee inreizen wordt afgegeven op basis van een uitnodiging van een Chinees bedrijf. (voor een 2-entry visum moet dat ook in deze uitnodigingsbrief brief vermeld staan). Daarnaast moeten er ook van de eerste reis de vluchtboeking en de hotelboeking (met het adres van het hotel!) worden aangeleverd. Een zakenvisum met meerdere inreizen kan worden afgegeven als er in de uitnodigingsbrief wordt verzocht om meerdere inreizen. Dat kan pas als de persoon in kwestie al minimaal drie visa heeft gehad. Als die niet in het huidige paspoort staan moet U kopieën van visa uit een oud paspoort bijvoegen. Bij deze uitnodiging moet ook een kopie van de Chinese business license worden aangeleverd en een kopie van de Chinese id-kaart van de uitnodiger (voor aanvraag in Den Haag).

De zakelijke uitnodiging vanuit China moet aan een reeks voorwaarden voldoen. Deze uitnodiging moet op briefpapier van dat bedrijf staan (de brief mag wel gemaild worden) en ondertekend zijn. De naam en de functie van de ondertekenaar moeten vermeld worden. Daar naast moet een stempel van het bedrijf staan. In die uitnodiging moeten verder de volgende gegevens vermeld worden:
- Alle personalia (geslacht : mr/mrs, voornamen, naam, geboorteplaats, geboortedatum) van de uitgenodigde persoon en zijn paspoortnummer
- Informatie van de geplande reis (doel van de reis, data van aankomst en vertrek, aankomst- en vertrekplaats, te bezoeken plaatsen, relatie tussen uitnodiger en genodigde). Bij een aanvraag voor 2 of meerdere inreizen moet de voor de eerste reis de precieze data worden opgegeven, en moet er ook worden verwezen naar volgende reizen (globale data) Als het Chinese bedrijf zich financieel garant stelt moet dat ook in de uitnodiging staan.

De Chinezen zijn vreselijk pietluttig, als een van de gegevens in de uitnodigingsbrief ontbreekt wordt de aanvraag afgewezen. Hier vindt U een voorbeeld van een uitnodigingsbrief uit China. Stuur die desnoods naar Uw klant, dan kan hij zien wat er allemaal in moet staan.

U moet ook een garantiebrief meesturen waarin vermeld wat Uw bedrijf doet en wat de functie van de aanvrager is, en er moet, als het Chinese bedrijf zich niet garant heeft gesteld, een garantstelling voor de kosten van reis en verblijf wordt afgegeven. Klik hier voor een voorbeeldtekst. De brief moet zijn ondertekend , en de naam en de functie van de ondertekenaar moeten worden vermeld. Als U ZZP-er bent moet U ook een brief opstellen, de brief moet door een ander ondertekend zijn dan de eigenaar/ondernemer, en de naam en functie van die persoon (procuratiehouder, boekhouder o.i.d.) moeten worden vermeld.

Voor reizigers met een niet EU-nationaliteit, dienen wij bij aanvraag de originele verblijfsvergunning te laten zien.

N.B. Er moet een pasfoto worden aangeleverd bij de visumaanvraag. Die moet op glanzend papier zijn afgedrukt, met een witte achtergrond, en de persoon moet een neutrale gezichtsuitdrukking hebben, hij mag niet lachend op de foto staan! En hij mag geen witte kleding dragen, want die valt weg tegen de witte achtergrond.

Mensen die meer dan twee visa in hun paspoort hebben moeten aantonen waarom zij zo vaak naar China gaan. In het geval van zakenlui kan dat d.m.v. een uitnodiging, Mensen die privé reizen moeten een (Engelse) brief met argumentatie meesturen. Mensen die regelmatig in Turkije zijn geweest moeten een brief bijvoegen waarin wordt uitgelegd waarom zij regelmatig naar Turkije reizen.

Studentenvisa worden afgegevenop basis van een Admission Notice (klik hier voor meer informatie).

Op de vliegvelden van Guangzhou, Chengdu, Chongqing, Shenyang, Dalian, Hangzhou, Harbin, Xian, Guilin, Kunming, Wuhan, Tianjin, Qingdao, Changsha en Xiamen kunnen Nederlanders (+ Europa, USA, Canada, Australië, Nieuw Zeeland) een transitvisum voor 72 uur krijgen. Op alle vliegvelden van Beijing (inclusief de provicies Hebei en Tianjin),  Shanghai (inclusief Jiangsu en Zhejiang), Hangzhou Xiaoshan Airport en Nanjing Lukou Airport kunnen transitpassagiers een visum van 144 uur krijgen.

De regel geldt ook voor passagiers van cruiseschepen die Tianjin (Beijing) of Shanghai aandoen (Shanghai International Cruise Terminal, Wusong Passenger Transport Centre). Maar het Chinese visa centre in Den Haag zegt daarentegen dat het toch beter is als cruisepassagiers van tevoren een visum aanvragen omdat er cruisemaatschappijen zijn die geen transitpassagiers mogen aanleveren. Maar ze weten niet welke maatschappijen...

Voorwaarden:

- maximaal verblijf 72 uur (of 144 uur in Beijing (inclusief Hebei en Tjianjing), Shanghai (ook geldig voor Jiangsu en Zhejiang), Hangzhou of Nanjing. Die periode gaat in om 00:00 u van de dag nadat u bent aangekomen, behalve in Beijing, daar gaan de 72 uur meteen in.
- Transit: men moet doorvliegen naar een andere bestemming dan waar men vandaan kwam (of van een andere bestemming komen en naar huis vliegen), dat moet uit het ticket blijken. U mag maar één transit in China maken. Als u twee vliegvelden aandoet geldt deze regeling niet.
- Aankomen en vertrekken vanaf hetzelfde vliegveld, de reiziger moet in de regio blijven;
- melden aan luchtvaartmaatschappij, die moet dit bericht doorgeven aan de immigratieautoriteiten. Dit geldt niet voor Beijing.

Hier vindt U meer informatie over visumvrije transit.

N.B.: de luchtvaartmaatschappij moet u wèl meenemen. Als de maatschappij niet de zekerheid heeft dat u binnen 72 uur doorvliegt (omdat u die doorvlucht bij een andere maatschappij hebt geboekt) kan ze weigeren u in te checken. Vraag dat dus eerst na.

Inreisvergunningen voor Tibet worden weer afgegeven, de strenge restricties zijn versoepeld. Tibet Travel Permits worden uitgegeven in Xian, Chengdu, en in Kathmandu (Nepal). Deze Travel Permits kunnen ook geregeld worden door gespecialiseerde bureaus. (Google: Tibet travel permit). Er moet gereisd worden met minimaal 3 personen van dezelfde nationaliteit. Mensen ouder dan 70 jaar worden geweigerd. Het is eventueel mogelijk om al van tevoren visa voor Lhasa of Urumqi te krijgen maar dat kan alleen met een originele notification.

Het is voor Nederlanders niet meer mogelijk om visa voor China in Hongkong aan te vragen.« Terug naar overzicht
Bestel een ophaalkoerier » Visum informatie
Verenigde Staten van Amerika »

Visumdienst Breda
Postbus 4786
4803 ET BREDA
tel 076 - 56 12 139
fax 076 - 56 00 331

meer contactinformatie...


Visum Australië | Visum China | Visum Rusland