• Visum informatie reizen
 • Visum informatie vakanties
 • Visum informatie zakelijk
 • Visum informatie prive
 • Visum reizen
 • Visum aanvragen
 • Visum info
 • Visum vakantie
 • Visum info opvragen
 • Visum belangerijke informatie
 • Visum voor vakantie
 • Vakantie visum
 • Visumdienst Breda visum
 • Visumdienst visum informatie
 • visum informatie per land
 • visum informatie per land
 • visum bestellen
Visumdienst Breda
Laatste update:
28-05-2020 14:46u

Nieuws

India

26-02-2020

Online visa zijn niet mogelijk voor mensen die na 31 december 2019 in China zijn geweest. Die moeen fysiek een visum aanvragen bij het Visa Centre in Den Haag. Wij kunnen helpen met de pre-check en het maken van een afspraak.

We kunnen nu visa voor India online aanvragen voor Nederlanders, Belgen en veel andere nationaliteiten. Het kan worden gebruikt voor toerisme en zaken, en ook voor cruise-passagiers (die binnenkomen via de havens van Cochin, Goa, Mangalore, Mumbai of Chennai). Kijk voor extra informatie over cruise passagiers onderaan.

Dit visum is een jaar geldig met een maximum verblijf van 60 dagen en twee inreizen. Het kan niet verlengd worden en kan maximaal tweemaal per jaar worden aangevraagd. Maar dan hoeft u niet meer persoonlijk naar een van de Visa Centra te gaan. De passagier moet India de eerste keer binnenkomen op een internationaal vliegveld of in een van de cruise-terminals, maar kan uitreizen via iedere erkende grenspost. Het kan al 3,5 maand voor vertrek worden aangevraagd. Normaal moet de aanvraag minimaal 4 dagen voor vertrek gedaan worden, maar indien nodig kunnen we het visum binnen 36 uur regelen (exclusief het weekend en zonder garanties).

Vul dit aanvraagformulier zo compleet mogelijk in en mail dat naar ons met een kopie van uw paspoort (*.pdf, max. 300 Kb) en een vierkante pasfoto (NB: dus geen standaard pasfoto van 3,5 x 4,5 cm). Dan heeft u binnen een week uw visum. Dat kan tussen een maand en 4 dagen voor vertrek. NB: U kunt ook zelf een foto laten maken en die naar ons mailen, dan maken wij die geschikt voor de visumaanvraag.  Eisen: lichte achtergrond, recht naar voren kijken, oren vrijlaten en geen bril dragen. De schouders moeten zichtbaar zijn (s.v.p. geen selfie, dan staan de schouders geforceerd op de foto). De foto moet in *.jpg format, grootte max. 1 MB. Mocht het u niet lukken om de pasfoto of paspoortkopie in het juiste format te zetten, doe dat dan niet. Stuur ze door, dan passen wij het format wel aan. Voor een zakelijke aanvraag moet u ook een kopie van uw visitekaartje bijvoegen.

Totale kosten per persoon zijn € 150 (inclusief BTW). U krijgt dan een bewijs dat u uw visum bij aankomst in het paspoort krijgt gestempeld. Het visum was goedkoper, maar op 18 juni 2018 heeft India haar prijzen verhoogd.

E-visa zijn niet toegelaten voor werk, NGO- of vrijwilligerswerk.

Zakenlui die een visum met meerdere inreizen willen, toeristen die langer dan 30 dagen in India willen blijven moeten nog steeds een normaal visum aanvragen via https://indianvisaonline.gov.in/visa/info1.jsp (meest linker optie: regular visa application). En mocht het u niet lukken om het formulier online te zetten gebruik dan dit formulier. Dan zetten wij het online. Daarna moet u zich  persoonlijk melden bij het Indian Visa Application Centre in Den Haag (Parkstraat 99, 2514 JH), Amsterdam (Travelport, 2de verdieping, Radarweg 501-545, 1043 NZ Amsterdam), of Rotterdam (WTC, Stationsplein 45,Unit A3.003,3013 AK Rotterdam), om daar uw aanvraag in te dienen. In Den Haag kan dat tot 15:30 u, in Rotterdam en Amsterdam tot 14:30 u. In Den Haag kunt u een spoedaanvraag indienen, dat kan iedere dag tussen 10:00 en 12:30.

Wij kunnen met spoed een afspraak regelen, dan kan het visum daags voor vertrek klaar zijn. U moet er nog wel persoonlijk voor naar Den Haag, maar dan wordt u ook meteen geholpen. De kosten voor deze service zijn aanmerkelijk, bel ons voor nadere informatie.

Bij een vervolgaanvraag hoeft de persoon niet meer persoonlijk zijn visumaanvraag in te dienen. Maar dat kan alleen als het visum wordt aangevraagd in hetzelfde paspoort waar al een visum in staat en er op bladzijde 2 van het aanvraagformulier staat ; "Biometric enrollment is not required till [datum]". We kunnen ook visumaanvragen verzorgen voor personen jonger dan 12 jaar of ouder dan 70 jaar, die hoeven geen vingerafdrukken en foto te laten maken.

We kunnen ook het paspoort terughalen zodra het visum gereed is, mits u ons het ophaalbewijs stuurt.

Het consulaat van India neemt visumaanvragen niet eerder in behandeling dan zes weken voor vertrek.

Het is moeilijk om een aanvraag in een keer in orde te maken. Zoals u hieronder kunt lezen zijn er nogal wat haken en ogen aan een visumaanvraag. Als een aanvraag niet in orde is, wordt die geweigerd, en moet u nog een keer naar Den Haag. Wij kunnen uw aanvraag nakijken voordat u die uiteindelijk inlevert, dan weet u (vrijwel) zeker dat die ook geaccepteerd zal worden. Voor die dienst rekenen we 25 Euro.

Het aanvraagformulier van India moet online worden ingevuld via deze link en daarna worden afgedrukt en ondertekend. NB: er moeten op het formulier twee handtekeningen worden gezet: een onder het vak van de pasfoto en een onderaan op het aanvraagformulier. Let op: het formulier moet juist worden ingevuld en afgedrukt. Als er achteraf veranderingen worden aangebracht op het formulier is het niet meer geldig en moet er een nieuw formulier worden ingevuld. Voorts moeten er voor een toeristenreis een extra verklaring worden ingevuld en ondertekend. U vindt die hier.

Let op: er moet twee kleurenpasfoto's van 5x5 cm (2 x 2") worden aangeleverd. De schouders moeten zichtbaar zijn maar mogen niet (vrouwen!) bloot zijn. Kijk hier voor verdere eisen. Er moeten twee handtekeningen worden gezet. Als er iets niet in orde is (en dat is nogal snel) moet u helemaal opnieuw beginnen, dus let A.U.B. op dat u alle gegevens op het formulier juist invult (bijvoorbeeld: alle voornamen moeten vermeld zoals ze in het paspoort staan, bij Citizenship/National ID moet worden ingevuld : "NL"+ burger service (sofi-)nummer, etc.). Let bij het paspoortnummer en burger service nummer op het verschil tussen een 0 (nul) en een O (hoofdletter o): het moet altijd een NUL zijn. Gehuwde of gescheiden dames moeten alleen hun meisjesnaam invullen, niet aangevuld met e/v ...). 

Iedere fout in het aanvraagformulier leidt tot afwijzing en dus vertraging! 

TIP: Als u bezig bent om een formulier in te vullen druk dan een keer op "Save" en noteer het "Temporary Application ID". Als de site dan vastloopt (dat gebeurt wel eens), of u moet achteraf wijzigingen aanbrengen in het formulier kunt u met dit nummer het oorspronkelijke formulier weer oproepen en aanpassen. Als het formulier eenmaal is opgeslagen en geprint kan het niet meer worden aangepast maar wel opnieuw worden afgedrukt door bij het Online Indian Visa Form op Re-print te drukken.

Op het aanvraagformulier wordt gevraagd of de aanvrager beschikt over een ander paspoort of een ID-kaart. Vul deze vraag alleen in als U een tweede paspoort heeft. U moet de ID-kaart niet melden want dan denken de Indiërs dat het gaat om een tweede paspoort en dan moeten er weer extra verklaringen worden aangeleverd.

Visumaanvragen duren ruim twee weken. Maar van tevoren moet u een afspraak maken voordat u de aanvraag kunt inleveren en dat duurt momenteel al enkele weken. Dus zorg dat u minimaal 6 weken voor vertrek begint. Bij het visumbureau in Den Haag kunt u ook zonder afspraak terecht, maar dan kan het erg lang duren voordat u aan de beurt bent. Dan hebt u wel sneller uw visum.

Voor Niet-Nederlanders die in Nederland wonen en een visum voor India willen moeten er een Uittreksel GBA (maximaal 6 maanden oud) worden bijgevoegd om aan te tonen hoe lang ze al in Nederland wonen. Voor een zakenvisum volstaat eventueel een brief van de werkgever waarin deze verklaart hoe land deze persoon al in Nederland woont en hoe lang hij al bij deze werkgever werkt.  Als ze korter dan 1 jaar (toeristen) of 2 jaar (zakenlui) in Nederland wonen moet het Indiase consulaat toestemming vagen bij het haar collega's in het geboorteland van de aanvrager voor toestemming (een "telex"). Dat kost extra tijd (plm. een week) en € 30.

Voor Britten, onafhankelijk van hoelang ze al in Nederland wonen, moet het visum sowieso in Londen worden aangevraagd.

 Toeristische reis

Het visumaanvraagformulier voor toeristen moet worden ingevuld (incl. bladzijde 2, "Undertaking") en tweemaal ondertekend (eenmaal op blad 1 onder de ruimte voor de foto en eenmaal onderaan blad 2). N.B.: Het visum moet worden aangevraagd voor een periode van 3 maanden, zelfs als de reis (veel) korter is!

 Toeristenvisa voor een enkele inreis en een maximum verblijf van 3 maanden worden  uitgegeven, mits er worden aangeleverd: 
-  een kopie van een recent bankafschrift, over de laatste maand, met de naam van de rekeninghouder, en met liefst een bijschrijving van salaris, pensioen, beurs of andere inkomstenbron van de volledige afgelopen maand.

- als er minderjarige kinderen met één van de ouders een visum aanvraagt moet er een schriftelijke toestemming van de andere ouder worden toegevoegd. Voorts moet er op briefpapier van zijn school een Engelstalige brief worden opgesteld waarin wordt verklaard dat het betreffende kind voor toeristische redenen naar India reist en na de vakantie weer terugkeert op school.

Voor alle toeristische reizen: Undertaking formulier

- Voor studenten: er moet een recent bankafschrift worden overlegd waar minimaal € 1000 op staat, of een brief van de ouder(s) waarin deze zich garant stellen met daar bij een kopie van een recent bankafschrift met positief saldo (minimaal € 800).

Voor alle toeristische aanvragen anders dan voor een single entry visum geldt een aanvraagduur van minimaal twee weken: het duurt minimaal een week voordat de aanvraag "beoordeeld" is, en daarna nog een week om het visum af te geven. Als na de "Beoordeling" blijkt dat de aanvraag is afgewezen dan krijgt u de vooruitbetaalde visumkosten NIET terug. Als u aan de hand van een ticket kunt aantonen dat u binnen enkele dagen vertrekt kunt u een spoedvisum aanvragen.

Double-entry visa worden alleen afgegeven aan mensen die vanuit India doorreizen naar een buurland van India en dan terugkeren. Dan moet het visum voor het volgende land worden getoond, uit de boekingsverklaring moe blijken hoe de reis verloopt, en de reiziger moet een Engelstalige brief richten aan de consul waarin hij het doel van de reis uitlegt en verzoekt om een double-entry visum af te geven. NB: dat kan alleen voor mensen die naar een buurland reizen en terugkomen. Als zij verder willen reizen (bijv. vanuit India naar Singapore en terug) wordt er geen double-entry visum afgegeven. Voor cruises moet er altijd een multiple-entry visum worden aangevraagd.

• Boekingsverklaring: Een kopie van uw vluchtschema is benodigd. De in- en uitreisdata zijn bepalend voor de duur van het visum;

Toeristenvisa zijn geldig voor de aangevraagde data (van - tot) : op de aangegeven uitreisdatum moeten mensen dus India ook verlaten. Toeristen die langer dan drie maanden in India willen blijven moeten ook een Engelstalige brief richten aan de consul waarin hij het doel van de reis uitlegt en verzoekt om een visum voor meer dan 3 maanden af te geven, en daarnaast een kopie ticket of boekingsverklaring overleggen waaruit blijkt hoe lang de reis duurt. Mocht de geplande reis langer duren dan 3 maanden dan moet de aanvragen een (Engelstalige) brief bijvoegen waarin hij duidelijk aangeeft wat hij precies gaat doen en waarom hij langer dan 3 maanden wil blijven. In dat geval kan er een visum voor 6 maanden worden afgegeven. 

Voor minderjarige kinderen moet er een kopie van de geboorteakte moeten worden bijgevoegd met daarin de namen van beide ouders.

Zakelijke reis:

• Paspoort: het paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn na de vervaldatum van het visum. Het paspoort moet nog minimaal er 2 (twee) lege tegenoverliggende pagina’s hebben. Een Nooddocument wordt geaccepteerd; Voor mensen die een visum willen krijgen in hun 2de paspoort moet deze verklaring worden bijgevoegd. Als de persoon in kwestie beschikt over een Nederlandse identiteitskaart kan dat beter niet vermeld worden: de Indiërs denken dan ook dat er een tweede paspoort is en dan moet ook deze verklaring worden aangeleverd.
• twee kleurenpasfoto's 5 x 5 cm, gezicht recht naar voren, lichte achtergrond, een vastplakken, de andere met een paperclip vastmaken.
• Aanvraagformulier: Eén compleet online ingevuld aanvraagformulier moet worden aangeleverd, te vinden op deze link. Alle vragen moeten worden beantwoord, ook de naam van de vader/moeder/echtgeno(o)t(e) moet worden ingevuld.  Voorts moet er een "Declaration" worden ingevuld en ondertekend

• Uitnodigingsbrief: Een brief van de uitnodigende partij is benodigd: een uitgebreide brief, gericht aan het Indiase consulaat.  In de brief moet het "Company Registration Number" (kamer van koophandelnummer) vermeld worden, en bij de handtekening moeten de naam en de titel van de ondertekenaar worden gemeld. Daarnaast moet er een kopie van de "Letter of Incorporation" (oprichtingsacte) zijn bijgevoegd. De brief moet gericht zijn aan de ambassade van India in den Haag. In de brief moeten naam en paspoortnummer van de reiziger zijn vermeld, de data van de eerste reis, en wat hij in India gaat doen, en wie hij bezoekt
• Uittreksel kamer van koophandel van het Nederlandse bedrijf in het Nederlands.
• Garantiebrief: Het bedrijf van de aanvrager moet een brief opstellen, waarin vermeld wordt dat de persoon in kwestie (met volledige naam en paspoortnummer) voor rekening en risico van het bedrijf op reis gaat, en het bedrijf betaling van alle kosten garandeert. Bovendien moet in deze brief uitgebreid de functie van de reiziger worden vermeld en wat hij gaat doen in India. De brief moet worden ondertekend en bij de handtekening moeten de naam en de titel van de ondertekenaar worden gemeld.

Zakenlui kunnen een visum voor een jaar aanvragen. Dat moet vermeld worden in de uitnodiging vanuit India en op de garantiebrief. Dat visum wordt pas afgegeven als de persoon in kwestie al eerder een visum voor 6 maanden heeft gehad, en daar moet bewijs van zijn (vorige stempel in het paspoort dan wel kopie van visum uit een ander paspoort). Zakenlui kunnen een visum voor een jaar aanvragen. Maar dan moet er in de uitnodiging staan dat de persoon in kwestie al eerder een visum heeft gehad. Als dat er niet in staat mag er maar een visum voor 6 maanden worden afgegeven. Dan moet er een compleet nieuwe aanvraag worden ingediend voor een 6-maands visum. Om tijdverlies, onbegrip en ergernis te voorkomen adviseren wij om een visum voor niet langer dan 6 maanden aan te vragen.

Buitenlanders: voor iedere reiziger van niet-Nederlandse nationaliteit moet een “telex” worden aangevraagd. De aanvraagduur is ongeveer 6 werkdagen. Bij een zakelijke visum moet bovendien worden aangetoond dat de reiziger al minimaal twee jaar in Nederland woont. Dit kan bijvoorbeeld door een IND-sticker in het paspoort, een verblijfsvergunning of een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie.

Partners die met een zakenreiziger meereizen moeten ook een zakenvisum aanvragen (en dus ook in de uitnodiging vermeld zijn).

N.B. Deze regels gelden alleen voor de ambassade in Den Haag, niet in Brussel. Daar hoeven mensen zich niet persoonlijk te melden. Daar kunnen wij visa aanvragen voor Belgen en voor niet-Belgen die al minimaal twee jaar in België wonen. U vindt de formulieren op deze link. In België moet er een kopie van de Belgische identiteitskaart van de aanvrager worden bijgevoegd, en voor een zakenvisum moet ook dit formulier worden bijgevoegd.

NB:  het Indiase consulaat accepteert geen visumaanvragen voor Britten. Voor hen moet de visumaanvraag in Londen gebeuren. Zie http://in.vfsglobal.co.uk/. Zoals het er nu uitziet moet ook daar iedereen zich persoonlijk melden.

Extra informatie voor cruise-passagiers.

We hebben overleg gehad met Costa Cruises aangaande het gebruik van E-visa voor haar passagiers. Dit was hun antwoord: :

We had a lot of passengers (not just Dutch) with e-visa having problems during the disembarkation..
It confirmed from the immigration office dpt of Costa Cruises that passengers with the E_visa can disembark in india, but once disembarked, they have to go to the local port authority (indian port authorities) to make control the e-visa that they have is valid or not.
As you can immagine, the Costa Guests lose time and sometime are not on time for the excursions thaty have booked wth us.

As you can immagine we are in the "middle" of what you are sure to say and the problems we have locally. We do not want our guests to have a problems once arrived in India... like we are having now.

In the same time, in order to avoid any complaints by our guests, Costa Cruises strongly recommends to apply for standard regular Visa in order to guarantee you faster and smoother Customs operations. Electronic Tourist Visa (eTV) might not be accepted by Indian Port Authorities.Passport must be valid at least 6 months after the end of the cruise.

thank for your time and attention

Paola« Terug naar overzicht
Bestel een ophaalkoerier » Visum informatie
Verenigde Staten van Amerika »

Visumdienst Breda
Postbus 4786
4803 ET BREDA
tel 076 - 56 12 139

meer contactinformatie...


Visum Australië | Visum China | Visum Rusland