Rusland 27 september, 2019

Er is sprake van dat rezigers naar Sint Petersburg binnenkort een e-visum mogelijk wordt. Nadere gegevens ontbreken vooralsnog. Passagiers die per veerboot naar Sint Petersburg reizen hebben geen visum nodig voor een verblijf van max. 72 uur.

LET OP: AANVRAGEN VIA HET CONSULAAT IN DEN HAAG DUREN LANG OMDAT ZE HET VEEL TE DRUK HEBBEN. BETER IS HET OM DE AANVRAGEN VIA BELGIE TE LATEN VERLOPEN. BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE.

De visumaanvragen verlopen voor Rusland gaan niet rechtstreeks naar het consulaat maar via een apart Russia Visa Centre. Dit Visa Centre onderhoudt vervolgens de contacten met het consulaat. Het aanvraagformulier moet online via deze website worden ingevuld. Als U inlogt met wachtwoord (password) "visumdienst1" kunnen wij achteraf het aanvraagformulier oproepen en eventueel nog corrigeren. De visa kosten € 65.

Bij het visumcentrum in Den Haag is het zo druk dat aanvragen er minimaal drie weken gaan duren. Datzelfde geldt voor het Visa Centre in Brussel, Wij vragen nu visa voor Rusland aan in Antwerpen. Voor U verandert er niets behalve dat U de visumaanvraag moet starten met het ingeven van het land: Belgium, zie hier. Als U de aanvraag afrondt moet U aangeven dat het adres het Visa Application Center (VFS) Antwerpen is. Voor een zakenvisum moet er een garantiebrief worden bijgevoegd. Als U een zakelijke uitnodiging krijgt vraag dan of zie die aan het Russische consulaat in België richten.

Een aanvraag duurt 7 werkdagen. Een spoedvisum (zaken) kan in Den Haag nog in 4 werkdagen voor zakenvisa, dan moeten het ticket en een uitnodigingsbrief van de Russische partij, waarin om een spoedbehandeling wordt gevraagd (moet in één brief)  worden bijgevoegd. De kosten zijn ook hoger. Een toeristisch spoedvisum kunnen wij in drie dagen regelen, en zo nodig nog sneller. Voor spoedvisa rekenen wij € 90 bemiddeling.

Aanwijzingen m.b.t. het invullen van het aanvraagformulier:

 - bij het woonadres en zakenadres moet ook het land worden vermeld, evenals bij de geboorteplaats
- wanneer iemand geen werkgever heeft (huisvrouw, gepensioneerd) dan moet het woonadres inclusief  telefoonnummer worden vermeld..

 

 -Bij "Destination Name" moet U invullen "VFS Visa Centre Antwerp" en niet "Embassy".

 

 De ervaring leert dat bijna niemand het formulier foutloos kan invullen, wij moeten het bijna altijd aanpassen. Daarom is het belangrijk dat wij ook het wachtwoord weten waaronder de aanvraag is gedaan, bij voorkeur "visumdienst1".  Voor het opnieuw invullen / aanpassen rekenen wij € 15.

 

Voor een zakenreis moet er altijd een zakelijke uitnodiging zijn bijgevoegd. Een zakelijke uitnodiging moet bij voorkeur in een bepaald format worden gesteld. Hier ziet U een in te vullen voorbeeld. Als U deze brief door Uw Russische zakenrelatie laat invullen voldoet deze uitnodiging aan de eisen die het consulaat stelt. In de uitnodigingsbrief moet in ieder geval het INN (of TIN)-nummer (btw-nummer) van het bedrijf zijn vermeld.

 

Als U niet aan een zakelijke uitnodiging kunt komen kunnen wij er ook voor zorgen. De kosten daarvoor zijn  € 150 (3 maanden een inreis), € 175 (3 maanden 2 inreizen) of € 275 (een jaar meerdere inreizen. Dit visum wordt alleen afgegeven aan mensen die in het afgelopen jaar nog een visum hebben gehad en gebruikt). Voor een kort zakelijk verblijf kan er ook een toeristenvisum worden aangevraagd.

 

Voor een toeristische reis moet er een originele toestemming van de OVIR (voor privé-reizen, moet in Rusland door vrienden/familie worden aangevraagd) of een hotelvoucher worden aangeleverd. Als U een (groot) hotel boekt kan dat hotel de voucher afgeven.

 

Als U geen OVIR-toestemming of een hotelvoucher hebt kunnen wij daarvoor zorgen. dat kost € 50 per voucher.

 

Bij iedere aanvraag moet er een "Ruslandverklaring", een brief van de ziektekostenverzekeraar waarin wordt gesteld dat de persoon in kwestie is verzekerd voor ziektekosten in Rusland,  worden aangeleverd. De verklaring moet de gehele duur van het aangevraagde visum omspannen. Mocht het verkrijgen van deze Ruslandverklaring lang duren, dan kunnen wij  ook voor de verzekering zorgen. Dat kost € 3,50 per verblijfsdag.

 

 Als de Visumdienst voor de zakelijke uitnodiging zorgt moet U op het aanvraagformulier invullen:

 

 - Name of Organisation: Lermes OOO
- Address:  Moscow

en deze tekst aanpassen, op een brief (met Uw briefhoofd) zetten, ondertekenen en bijvoegen.

 

 Als de Visumdienst voor de toeristische uitnodiging zorgt moet U op het aanvraagformulier invullen:
- Name of Organisation: LLC Sinegeria

- Address: Moscow

- MBT nummer 017327

- voucher nummer: 000