Ambassade van Mali geeft jaar visa af! 03 november, 2022

Sinds 1 november geeft de ambassade van Mali nu ook jaar visa af voor multiple entries