Mededelingen 03 maart, 2020

 

Wie heeft wanneer een visum nodig
De regels zoals ze op deze website staan zijn in principe bestemd voor Nederlanders. Over het algemeen gelden die ook voor de andere West-Europese nationaliteiten en voor mensen die in Nederland (of België) wonen. Voor niet-Nederlanders kunnen er andere eisen gelden, we proberen die zo volledig mogelijk op de website te vermelden. Let op: ook voor Nederlandse ingezetenen met een reisdocument (‘Vluchtelingenpaspoort’ of ‘Vreemdelingendocument’) gelden vaak andere regels. Voor veel landen kunnen zij geen visum krijgen of alleen met veel moeite. Ze hebben visa nodig voor alle landen buiten het Schengengebied, dus ook voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland!

Via deze website kunt u nakijken welke nationaliteit in welke gevallen een visum nodig heeft voor welke bestemming. Staat uw zoekopdracht er niet bij? Neem dan gerust telefonisch contact op.

N.B. Deze website geeft informatie over visa voor privé-, toeristen-, transit- zaken- en zo mogelijk werkvisa. Voor emigratie gelden heel andere regels. We proberen de informatie zo volledig mogelijk op onze website te vermelden en zo goed mogelijk up to date te houden. Maar let op, hier kunnen geen rechten aan worden ontleent.

Visa voor buitenlanders naar Nederland
Wij kunnen geen visa verzorgen voor buitenlanders die naar Nederland willen komen. Die moeten in hun woonland persoonlijk een visum aanvragen bij een Nederlands consulaat of bij het consulaat van een EU-land dat daar de Nederlandse belangen behartigt. In geval van een uitnodiging voor een kort verblijf (< 3 maanden) moet de uitnodigende partij een ‘Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’ (zie hier) invullen, op het gemeentehuis ondertekenen en laten legaliseren, en dan opsturen naar degene die het visum voor Nederland aan gaat vragen. Als het gaat om een zakelijke uitnodiging moet deze garantstelling worden aangeboden door een tekeningbevoegd persoon van het bedrijf, aan te tonen door een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Indien deze persoon niet in het uittreksel vermeld is, moet hij een machtiging meenemen van de directeur.

Regelmatig komt het voor dat mensen in hun land een visum voor Nederland moeten aanvragen, terwijl in dat land er geen Nederlands consulaat aanwezig is. In die gevallen wordt het visum afgegeven door een ander EU-land, dat daar wel vertegenwoordigd is. In de landeninformatie staat aangegeven waar mensen dan terecht kunnen.

Meer informatie is beschikbaar op de websites van de I.N.D. en het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Visumplichtige buitenlanders die naar een Schengenland reizen en tijdens die reis ook Nederland willen bezoeken moeten een visum aanvragen voor het land waar ze het Schengengebied binnenkomen. Van daar uit kunnen ze zonder verdere visumprocedure doorreizen naar Nederland. Meer informatie vindt u op www.schengenvisainfo.com.

Verzending van paspoorten / documenten
In het verleden konden we er blindelings van uit gaan dat aangetekende post (van PostNL) de volgende dag werd bezorgd. Spijtig genoeg is dat niet meer zo. Regelmatig maken wij mee dat een aangetekende brief er twee of drie dagen over doet om bezorgd te worden, in sommige gevallen zelfs een aantal weken. Of dat u een bericht in de brievenbus krijgt (of niet...), dan moet u de brief bij de buren of en lokaal pick-uppoint gaan ophalen. Ook de ergste gevallen wil het wel eens voorkomen dat de aangetekende brief in de brievenbus wordt gedeponeerd of zelfs wekenlang verdwijnt in een postdepot.

Wij hebben meer vertrouwen in de AMP-groep, een bezorgdienst gespecialiseerd in het bezorgen van waardedocumenten. De kosten zijn amper hoger dan die voor aangetekende post, maar bezorging op volgende werkdag, en zelfs op zaterdag, wordt gegarandeerd. De privé-ontvanger ontvangt een email waarin hij de bezorgdatum, bezorgtijdstip en zelfs het bezorgadres kan aanpassen. Bij een zakelijke klant wordt de brief standaard op de volgende werkdag tussen 11:00 en 16:00 afgeleverd. Tenzij er specifiek om gevraagd wordt, zullen wij paspoorten per AMP-koerier terugsturen.

Als u een zending heeft die met spoed moet worden verwerkt raden wij u aan om een koerier te gebruiken. U kunt kiezen voor onze ophaalkoerier of een koerier van uw keuze. Het voordeel van AMP is dat ze 's-ochtends om 08:00 uur al bij ons afleveren, de visumaanvraag wordt in de meeste gevallen nog diezelfde ochtend verwerkt. Andere koeriers leveren later af, de aanvraag wordt op z’n vroegst pas de volgende ochtend bij een consulaat ingeleverd.

Bij terugzending kunnen we in onderling overleg bepalen wat de beste manier is om uw paspoorten weer snel in handen te krijgen. We kunnen ook zorgen dat het paspoort klaar ligt op Schiphol of Zaventem.

Het paspoort is nodig voor een visumaanvraag
Regelmatig ontvangen wij visumaanvragen met daarbij enkel een fotokopie van het paspoort van de reiziger(s). Dat is voldoende voor een elektronische visumaanvraag (e-visum), maar niet voor een aanvraag waarvoor we naar een consulaat of ambassade gaan: dan is in alle gevallen het paspoort zelf nodig.

Pasfoto's
Voor vrijwel alle visumaanvragen moeten er pasfoto's worden aangeleverd. Dat zijn vrijwel altijd normale pasfoto's van 35 x 45 mm. Het moeten dan èchte pasfoto's zijn, in kleur, met een lichte achtergrond en afgedrukt op glanzend papier. Bepaalde bestemmingen hanteren een aantal extra eisen. Zo moeten pasfoto’s voor India een vierkant formaat van 50 x 50 mm bevatten en hanteert China een hele lijst van eisen.

Heeft u geen pasfoto’s? Dan kunt u de pasfoto’s ook door de Visumdienst laten verzorgen. Op deze pagina ziet u de opties. We hebben op ons kantoor een pasfotocamera en beschikking over een paspoortscanner, waarmee we de foto die in het paspoort staat opgeslagen (op de RFID-chip) kunnen uitlezen en afdrukken. Ook is het mogelijk een foto te maken met mobiele telefoon en die naar ons mailen, dan bewerken wij de foto digitaal en printen het op fotopapier.

Meereizende kinderen
Sinds 2012 moeten ook kinderen (inclusief zuigelingen) een eigen paspoort (of identiteitskaart) hebben als ze naar het buitenland reizen. Als niet beide ouders met een kind meereizen, en/of het kind heeft een andere naam dan de meereizende ouder, kan het zinvol zijn om extra documenten mee te nemen. Kijk hier voor de richtlijnen van de Marechaussee. Deze extra documentatie is in veel gevallen ook vereist bij de visumaanvraag.

Kosten
Er zijn mensen die denken dat de Visumdienst haar diensten gratis verleent. Maar die moeten we teleurstellen: als u met de Visumdienst in zee gaat moet u rekening houden met kosten voor de visa, eventuele extra diensten, verzending, BTW én bemiddeling, zoals u ook hier kunt zien. 

Vertrekdatum uit Nederland
Het komt voor dat wij visumaanvragen binnen krijgen zonder dat daarbij een exacte vertrekdatum uit Nederland is aangegeven. Als dan blijkt dat de passagier eerder vertrekt dan wij uit de aanvraag kunnen opmaken (bijvoorbeeld omdat hij eerst naar een ander land gaat, of omdat er geen boekingsverklaring is meegestuurd) zijn we daar niet van op de hoogte en kan het zo zijn dat er fouten gemaakt worden met verstrekkende gevolgen. Laat dus altijd schriftelijk en concreet weten wanneer de passagier vertrekt! Een telefoongesprek is hierbij niet voldoende. Vooral bij spoedgevallen moeten wij (schriftelijk) weten wanneer en waar vandaan de persoon in kwestie vertrekt. Zorg er tevens voor dat wij een mobiel nummer hebben zodat we u altijd kunnen bereiken, het gebeurt regelmatig dat wij pas na 17:00 uur weten hoe het er voor staat met een bepaalde visumaanvraag.

Risico's bij reizen naar het buitenland
Er zijn absoluut gevaarlijke gebieden op de wereld. Natuurlijk weten wij wel het een en ander over de veiligheid in diverse gebieden, maar de beste reisadviezen vindt u op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
Het ministerie van Buitenlandse zaken geeft per land informatie over de veiligheid van een bestemmingsland. Hier kunt u die informatie nakijken.

Heeft u na het lezen van deze tekst een andere vraag? Bekijk onze FAQ of neem zo nodig contact met ons op.