• Visum informatie reizen
 • Visum informatie vakanties
 • Visum informatie zakelijk
 • Visum informatie prive
 • Visum reizen
 • Visum aanvragen
 • Visum info
 • Visum vakantie
 • Visum info opvragen
 • Visum belangerijke informatie
 • Visum voor vakantie
 • Vakantie visum
 • Visumdienst Breda visum
 • Visumdienst visum informatie
 • visum informatie per land
 • visum informatie per land
 • visum bestellen
Visumdienst Breda
Laatste update:
03-06-2020 14:45u
Let op: kijk ook onder extra informatie
Australie

Visum aanvraag informatie Australie (AU)

Gaat u binnenkort op reis naar Australie? Op vakantie in Australie? Of gaat u voor zaken naar Australie? U vindt hier alle informatie over het aanvragen van uw visum voor Australie. Visumdienst verzorgt graag uw visum aanvraag, zodat uw reisdocument voor Australie op orde zijn! Direct uw visum aanvragen Australie

Visum nodig
ja
Aanvragen
via Visumdienst Breda
Paspoort
geldig tot na gepland verblijf

Ambassade

Carnegielaan 4
2517 KH 's-Gravenhage
Kunstlaan 56
B-1000 Brussel

Consulaat

WallstraƟe 76-79
D-10179 Berlin
London WC2B 4LA
Verenigd-Koninkrijk

Benodigdheden visumaanvraag

Paspoort
geldig tot na gepland verblijf
Aantal aanvraagformulieren
1* 
Mag aanvraagformulier gedownload worden?
ja 
Aanvraagformulier en opdrachtformulier
svp beide invullen
Downloaden aanvraagformulier 1221
Opmerking: aanvullende documentatie voor buitenlanders die op familiebezoek gaan
Downloaden aanvraagformulier 1419
Opmerking: toeristenvisum voor verblijf van meer dan drie maanden
Downloaden aanvraagformulier 147
Opmerking: stagevisum: formulier 147 Hier moet ook formulier 956 bijgevoegd worden.
Downloaden aanvraagformulier 913: toestemming stagevisum
Opmerking: Aanvraag voor toestemming ("Nomination") voor een stagevisum
Downloaden aanvraagformulier working holiday visum
Opmerking: online aanvragen, kosten AUS$ 440, te betalen per creditcard bij aanvraag
Downloaden aanvraagformulier 1066
Opmerking: zakenvisum lang verblijf
Downloaden aanvraagformulier studentenvisum
Opmerking: moet online worden aangevraagd
Downloaden aanvraagformulier 1400: werkvisum kort (max. 3 maanden) verblijf
Downloaden aanvraagformulier 26
Opmerking: medical examination voor 75-plussers
Downloaden aanvraagformulier working holiday via visumdienst
Opmerking: U betaalt dan ook bemiddelingskosten.
Downloaden aanvraagformulier 1273 Zeelui
Opmerking: voor zeelui die in Australiƫ gaan werken
Downloaden aanvraagformulier werkvisum lang verblijf
Downloaden aanvraagformulier
Opmerking: toeristen- of zakenvisum < 3 maanden

Opdrachtformulieren
Prive Breda
Zakelijk Breda
 
Aanwijzingen voor de aanvraag Toon alle informatie
Aantal pasfoto's
Zakelijke reis

Toeristische reis
reizigers 75+: verklaring dat ze verzekerd zijn voor ziektekosten

Overige voorwaarden
de Visumdienst kan ook zorgen voor een electronisch visum (e-visa)
daarvoor zijn alleen uw paspoortgegevens nodig. Kosten plm AUS$ 35.
75-plussers: medische keuring door "Panel Doctor" (zie downloaden): alleen voor visa > 3 maanden
Opmerkingen
electronisch visum voor max.3 maanden verblijf

Visumkosten

hier bovenop komen de kosten voor bemiddeling, verzenden en BTW
Aanvraagduur
4 weken, working holiday 6 weken, electronisch visum 1 dag 
Visum te gebruiken binnen
een jaar
Maximum geldigheid voor verblijf
max, 3 / 6 / 12 maanden, afhankelijk van type visum
Aantal inreizen
meerdere
Visumvereisten volgens ambassade
Extra informatie visumaanvraag Toon alle informatie

Voor Australië  kunnen de meeste visa via internet worden aangevraagd. Dat geldt met name voor bezoekers- en zakenvisa voor een verblijf van maximaal 3 maanden en voor z.g. “Working Holiday “(backpacker)-visa en studentenvisa. 

Een bezoekers- of zakenvisum voor een maximum aaneengesloten verblijf van drie maanden kan elektronisch worden aangevraagd mits de persoon in kwestie West-Europeaan is en van Nederlandse of West-Europese afkomst.

Veel jongeren (t/m 30 jaar) gaan voor een jaar naar Australië om te reizen en te werken. Het "Working holiday visum"  dat ze daarvoor nodig hebben  kan het best door de aanvrager zelf worden aangevraagd via deze link . U moet een creditcard klaarhouden, daarmee moet de procedure betaald worden. Alle informatie is in het Engels. Extra informatie vindt U hier.  Backpackers kunnen veel informatie vinden op de site van http://www.australianbackpackers.nl/

Meer informatie over een studentenvisum vindt U hier. Ook dat moet elektronisch worden aangevraagd. Alle informatie is in het Engels.

Alle andere visa moeten aangevraagd worden bij het Australisch consulaat in Berlijn. Het betreft hier dus visa voor een langer verblijf dan drie maanden, visa voor werk, stage (klik hier voor info), en visa voor mensen van niet-West-Europese afkomst .Er zijn  verschillende types aanvraagformulier beschikbaar. De meest gangbare kunt U vinden onder "downloaden"  Eventuele andere formulieren zijn verkrijgbaar via V&V Breda.

In Den Haag worden geen visa meer uitgegeven. Houd rekening met een lange aanvraagduur. Als alles meezit kan een visum binnen drie weken klaar zijn , maar als U zeker wilt zijn  vraag dan het visum minimaal zes weken (en liever nog acht weken) voor vertrek aan. Voor personen in het bezit van een vreemdelingendocument duurt de procedure nog ( veel) langer.

Voor een visum van drie tot zes maanden volstaat  een kopie van der eerste bladzijde van het paspoort (geldig tot na verblijf), een volledig ingevuld aanvraagformulier 48R en een pasfoto.

Voor een visum van een jaar  moeten het paspoort  (geldig tot na verblijf), een pasfoto, een boekingsverklaring, een bewijs van financiële draagkracht (kopie bankafschrift o.i.d.) en kopie van de polis ziektekosten of reisverzekering worden bijgevoegd. Als de aanvrager een baan heeft moet er een verklaring van zijn werkgever bij dat hij verlof heeft voor de periode van zijn verblijf in Australië.  Voor scholieren moet dat een brief van de onderwijsinstelling zijn. 

N.B.: Voor personen ouder dan 75 jaar die een visum voor meer dan drie maanden aanvragen gelden er nog meer regels. Voor hen moet er in ieder geval een doktersverklaring worden toegevoegd (de arts moet verklaren dat de persoon in kwestie in staat is om de reis zonder problemen te kunnen volbrengen).  Die verklaring moet worden uitgegeven door een door de Australische regering aangewezen arts. Hier vindt U zijn  details. Let wel: hier moet ook een pasfoto worden geplakt die door de arts wordt afgetekend!  De verklaring moet bij de visumaanvraag worden ingeleverd. Voor 75-plussers moet er ook een kopie van de polis van de ziektekostenverzekering worden bijgevoegd. Voor elektronische visa (voor een reis van minder dan drie maanden)  wordt deze verklaring vooralsnog niet gevraagd.

Voor kinderen tot 18 jaar moeten de ouders een akkoordverklaring afgeven, met kopieën van de paspoorten, gelegaliseerd door een notaris. Hier vindt U het aanvraagformulier en verdere instructies.

Studenten die in Australië stage gaan lopen in een medische instelling moeten een borstfoto / x-ray) en een gezondheidsverklaring op laten stellen door de aangewezen arts. De gegevens van deze arts vindt U onder "Downloaden". De uitslag van dit onderzoek moet bij de visumaanvraag worden gevoegd.

Van Nederlanders (en niet-Nederlanders) van niet-westerse afkomst worden regelmatig visumaanvragen geweigerd. Voor hen heeft het zin om eerst een visum aan te vragen en pas daarna, als het visum is toegekend, een reis te boeken! Datzelfde geldt voor mensen met een vluchtelingenstatus: hun visumaanvraag wordt hoogstwaarschijnlijk geweigerd.

Overige gegevens Australie

Voertaal ambassade/consulaat
engels
Verplichte vaccinaties
zie www.lcr.nl
Aanbevolen vaccinaties

Nederlandse Ambassade in Australie

120 Empire Circuit
Yarralumla ACT 2600 Canberra

T: +61 2 6220 9400
   
Email: can@minbuza.nl
Bestel een ophaalkoerier » Visum informatie
Verenigde Staten van Amerika »

Visumdienst Breda
Postbus 4786
4803 ET BREDA
tel 076 - 56 12 139

meer contactinformatie...Het weer in Canberra, Australia
Visum Australië | Visum China | Visum Rusland