• Visum informatie reizen
 • Visum informatie vakanties
 • Visum informatie zakelijk
 • Visum informatie prive
 • Visum reizen
 • Visum aanvragen
 • Visum info
 • Visum vakantie
 • Visum info opvragen
 • Visum belangerijke informatie
 • Visum voor vakantie
 • Vakantie visum
 • Visumdienst Breda visum
 • Visumdienst visum informatie
 • visum informatie per land
 • visum informatie per land
 • visum bestellen
Visumdienst Breda
Laatste update:
25-02-2020 13:08u

FAQ

FAQ = Frequently asked questions = vaak gestelde vragen

Hier kunt u in de loop van de tijd vaak gestelde vragen en antwoorden raadplegen. Op algemene vragen kunt u hier misschien een antwoord vinden.


 1. Wat voor soorten visa bestaan er?
Er zijn verschillende soorten visa. Enerzijds verschillend naar de aard van het bezoek: zaken, toerisme, privébezoek  (bezoek aan vrienden of familie) of werk, anderzijds verschillend naar de duur van het visum en de periode waarbinnen het visum gebruikt moet worden. Die zijn van land tot land verschillend. De meeste visa zijn maximaal drie maanden geldig en moeten binnen maximaal drie maanden na datum afgifte gebruikt worden.

Er is verschil tussen zakelijke en werkvisa. Over het algemeen is een werkvisum bedoeld voor mensen die in het buitenland in dienst van een buitenlands bedrijf komen, bij een zakenvisum gaat het om mensen die naar het buitenland om een klus op te knappen, maar die in dienst zijn (en blijven) van een Nederlands bedrijf.

Een multiple-entry visum (visa pour multiples entrées) is een visum dat binnen de geldigheid meerdere malen gebruikt kan worden, dit in tegenstelling tot een single entry visum dat slechts geldig is voor één inreis. Een double-entry visum mag gebruikt worden voor twee inreizen. Veel  landen geven alleen single entry visa af. Die kunnen vaak ter plaatse worden verlengd of aangepast voor een hernieuwde inreis (bijv. na bezoek aan een buurland).

Sommige landen geven ook transitvisa af: dat zijn visa die alleen geldig zijn om door een land te reizen, omdat men in dat land per vliegtuig aankomt en meteen daarna over land doorreist naar het volgende land. Deze transitvisa hebben een beperkte geldigheid (meestal maximaal 3 dagen).

Voor emigratie gelden heel andere regels dan voor gewone visa. Binnen de Europese Unie valt het nog wel mee, maar zodra U verder weg wilt  krijgt U te maken met een hele rits voorschriften en voorwaarden waar U niet zomaar aan kunt voldoen. Het zijn ook langdurige (en vaak dure) procedures.  Daarvoor kunt U het best een gespecialiseerd bureau inschakelen.

Hebt U plannen om naar Australië te verhuizen dan kan Access Migration in Australië veel voor U betekenen. Dit Nederlands/Australische bureau heeft jarenlange ervaring met immigratie in Australië en kan U veel zorgen uit handen nemen.

Als U plannen hebt om te gaan emigreren vindt U meer informatie op http://emigratie.pagina.nu/

Sommige landen laten ook makkelijker buitenlanders binnen als die gaan investeren in dat betreffende land. Het bureau Migronis kan U daarbij van dienst zijn.

2. Hoe lang zijn visa geldig?

Visa zijn meestal geldig voor de aangevraagde periode. De meeste landen geven geen visa uit die langer dan drie maanden geldig zijn. Houd er ook rekening mee dat de meeste visa binnen drie maanden na de datum van afgifte gebruikt moeten worden. Het heeft dus geen zin om al lang van tevoren visa aan te vragen: òf ze zijn al verlopen tegen de tijd dat je in het land van bestemming aankomt, òf de Visumdienst houdt de paspoorten zolang in bewaring tot de aanvraag wèl ingediend kan worden. Mensen die een lange reis gaan maken zullen dus ook vaak onderweg visa voor de volgende landen aan moeten vragen.

3. Worden er wel eens visa geweigerd?

Het komt zelden voor maar inderdaad: een visum kan geweigerd worden: als niet aan alle voorwaarden is voldaan kan de consul van het betreffende land besluiten geen visum af te geven. Ook kan het gebeuren als de aanvrager op een zwarte lijst van het betreffende land voorkomt (daar zal hij zelf meestal ook wel van op de hoogte zijn). Journalisten en in mindere mate geestelijken kunnen  ook te maken krijgen met inreisrestricties. Mensen met een vluchtelingenstatus worden ook bij veel landen geweigerd. Het kan ook zijn dat er uiteindelijk wel een visum wordt afgegeven, maar dat de aanvraagduur veel langer is dan normaal, of dat het visum niet wordt afgegeven conform de aanvraag.

4. Kan ik reizen met een verlopen paspoort?

Nee, het paspoort moet geldig zijn minstens tot na de geplande reis, en vaak langer (kijk onder landeninformatie). Het paspoort mag niet ongeldig zijn gemaakt . U kunt niet reizen met een rijbewijs, dat is geen reisdocument. Binnen Europa kan gereisd worden met een ID kaart, en ook die moet geldig zijn tijdens de reis.

5. Mag ik mijn paspoort wel uit handen geven?

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting mag u uw paspoort uit handen geven. In geval van een visumaanvraag is dat de wettelijke verplichting die van een buitenlandse mogendheid die stelt dat een reiziger een visum nodig heeft.

Iedere Nederlander vanaf 14 jaar is verplicht om zich te allen tijde te kunnen legitimeren. Dat kan met zijn paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Als u uw paspoort aan ons afstaat voor een visumaanvraag, en u beschikt niet over een rijbewijs of identiteitskaart bent u dus formeel in overtreding. Een fotokopie van uw paspoort is geen geldig identiteitsbewijs in de zin van de wet. In praktijk hebben wij nog niet meegemaakt dat dit tot problemen leidde.

6. Is het wel veilig om mijn paspoort per aangetekende post of koerier op te sturen?
Al bijna 40 jaar versturen wij paspoorten per aangetekende post binnen Nederland. Dat moeten er in die tijd honderdduizenden geweest zijn. Onze ervaring is dat u zich geen zorgen hoeft te maken: binnen Nederland gaat het altijd goed. U kunt (en liefst moet) aangetekende post naar de postbus sturen. Houd er wel rekening mee dat Post.nl geen 24-uurs service meer garandeert. Aangetekende post naar het buitenland kan ook lang(er) duren:  Naar sommige landen gaat het snel (Duitsland en Scandinavië bijvoorbeeld) naar andere landen kan het erg lang duren (België o.a.). In deze gevallen is het beter om koeriers in te schakelen. Onze koerier AMP levert de post 's-ochtends op 08:00 bij ons af. En die wordt dan meteen verwerkt. Wij sturen ook paspoorten met AMP terug: die worden gegarandeerd de volgende werkdag bezorgd, zo nodig zelfs op zaterdag. Rechtsboven vindt u de gegevens.

7. Kun je ook een visum aanvragen zonder dat je je paspoort hoeft af te geven (dus met een fotokopie)?
Behalve voor toeristenvisa voor Cuba, elektronische visa voor Australië, India, Ivoorkust, Senegal, Sri Lanka en Turkije hebben we het paspoort zelf nodig. Alleen bij enkele ambassades waar een visumaanvraag (zeer) lang duurt bestaat soms de mogelijkheid om de aanvraag op te starten met een kopie van het paspoort. Als dan uiteindelijk het visum kan worden afgegeven is alsnog het originele paspoort nodig.

8. De website geeft genoeg informatie om zelf rechtstreeks een visum bij het consulaat van het betreffende land aan te vragen. Waarom zouden we dan nog in zee gaan met de Visumdienst?
Natuurlijk kunt u zelf uw visum gaan halen. Dan moet u er wel rekening mee houden dat u twee keer moet gaan: een keer om in te leveren, en nog een keer om op te halen. Dan moet u er ook nog rekening mee houden dat veel ambassades maar een beperkt aantal uren per dag open zijn, dat ze er geen Nederlands verstaan... U zou natuurlijk ook alles per aangetekende post naar het consulaat kunnen sturen,  maar dan moet je maar afwachten wanneer je paspoort  terugkomt, àls het tenminste al terugkomt: Als er iets niet in orde is, laat men de papieren wel eens liggen tot er iemand contact opneemt. Sommige ambassades sturen niets terug. Er zijn ook ambassades waar je per bank moet betalen, en het afschrijft van de storting bij de aanvraag moet inleveren. Post naar België is een nog groter probleem: Je weet nooit  wanneer je brief daar aankomt, en ook niet wanneer die weer wordt teruggestuurd.......  De Visumdienst controleert visumaanvragen voordat ze bij een consulaat worden ingeleverd. Dat inleveren doen we persoonlijk, niet per post of koerier. We kennen ook alle procedures en uitzonderingsregels. Als er iets niet in orde is zorgen we dat de informatie  wordt aangepast, zo nodig na telefonisch overleg. Dan hebt u in ieder geval de zekerheid dat de aanvraag in orde is en met de benodigde spoed behandeld zal worden. En dat uw visum op tijd klaar is.

9. Kunnen we niet bij de Visumdienst langskomen en op de visa wachten?
Neen, dat kan niet. Wij geven n.l. de visa niet zelf uit, maar gaan met de aanvraag naar het betreffende consulaat. Daar gaat dus altijd tijd overheen. Uiteraard bent u tijdens kantooruren welkom om de documenten bij ons in te leveren en/of op te halen.

10. Waarom staan sommige aanvraagformulieren niet op de website?
In die gevallen waar geen aanvraagformulier kan worden gedownload accepteert de ambassade alleen originele aanvraagformulieren, geen kopieën. Die kunnen worden opgevraagd bij V&V, dan worden ze toegestuurd.

11. Waarom vult de Visumdienst de aanvraagformulieren niet in?

Dat kan niet. Belangrijk voor alle aanvragen is dat de formulieren compleet zijn ingevuld. Wij zijn niet op de hoogte van alle details, en kunnen die vaak ook niet achterhalen. Daarnaast: alle aanvraagformulieren moeten persoonlijk worden ondertekend door de aanvrager. Het gebeurt wel dat wij formulieren opnieuw moeten invullen omdat ze slordig, slecht of onvolledig zijn ingevuld of niet conform de eisen die de ambassade aan een formulier stelt (met name Rusland), of omdat mensen een online formulier niet goed ingevuld kunnen krijgen. In dat geval rekenen wij € 15 per in te vullen formulier.  

12. Waarom worden er in aanvraagformulieren van die onzinnige vragen gesteld?

Het kan inderdaad gebeuren dat er in visumaanvraagformulieren vragen worden gesteld die irrelevant lijken. Zoals bijvoorbeeld de naam van uw ouders, of uw godsdienst, die men wil weten. Beantwoord deze vragen a.u.b. wèl. Voor de landen in kwestie zijn deze vragen kennelijk wel van belang, anders zou men ze niet stellen. Wanneer u dit soort vragen niet beantwoordt kan uw visumaanvraag vertraging oplopen, of  zelfs geweigerd worden.

13. Ik kan het aanvraagformulier niet lezen want ik beheers de taal niet. Wat nu? 

Regelmatig krijgen we deze vraag, vooral als het gaat om aanvraagformulieren in het Frans. Bedoeling is toch, al is het met hulp van derden, dat U deze formulieren in het Frans invult. Besef dat op de betreffende ambassade er waarschijnlijk geen mensen werken die Nederlands begrijpen.

14. De rekening is hoger uitgevallen dan op de website vermeld was. Hoe kan dat?
Op deze website staat alleen de algemene informatie. Die is in bijna alle gevallen juist, maar het kan gebeuren dat er hogere kosten berekend worden omdat het consulaat meer berekent (met name in spoedgevallen), of dat er extra toestemming moest worden aangevraagd. Het kan ook zo zijn  dat wij op het laatste moment moesten besluiten om een koerier in te schakelen om de documenten op tijd bij de passagier te krijgen. Bij spoedgevallen proberen we in alle gevallen om vóór verzending nog contact met de betrokkene te hebben, maar als dat niet lukt en we weten dat de persoon de volgende dag moet vertrekken hebben we soms geen andere keus dan te zorgen dat het paspoort per koerier naar Schiphol (of een ander adres) gaat zodat we zeker weten dat de reis door kan gaan. Daarom is het ook zo belangrijk dat u ons de precieze reisgegevens doorgeeft en een telefoonnummer waar U bereikbaar bent. En als u drie dagen voor vertrek uw paspoort met visum nog niet in handen heeft is het misschien zinnig dat u zèlf even contact met ons opneemt.

15. Mijn reis is geannuleerd, kan ik het geld voor de visa terugkrijgen?
Als u de visa al gekregen hebt kunnen wij er niets meer aan doen: in geen enkel geval kunt u de kosten claimen. U kunt proberen de kosten op uw annuleringsverzekering te verhalen. Als de visumaanvraag pas nèt onderweg is zou het kunnen dat wij een visumaanvraag nog terug kunnen halen zonder kosten. Maar dat is van geval tot geval verschillend: meestal moeten we vooruitbetalen en is er geen restitutie mogelijk, maar soms lukt dat nog wel. Wij rekenen in ieder geval alle kosten die wij al gemaakt hebben door.

16. Ik heb mijn reis moeten uitstellen maar ik heb al een visum, wat nu?  

Sommige landen geven visa uit die binnen twee, drie of zes maanden na datum afgifte gebruikt moeten worden. Andere visa zijn geldig van datum X tot datum Y.  Het is dus puur afhankelijk van het land of er met het oude visum nog gereisd kan worden. Als een visum is verlopen moet er een nieuw visum aangevraagd worden, dat uiteraard opnieuw betaald moet worden.

17.  Ik wil een wereldreis gaan maken. Waar vind ik meer informatie?
Een goed handboek is het "Handboek voor de Wereldreiziger" van Frans Timmerhuis, ISBN 90-389-1361-3, verkrijgbaar bij de boekhandel. De zesde druk is onlangs verschenen. Veel informatie is ook te vinden op de site van Lonely Planet (http://www.lonelyplanet.com) en elders op het internet. Kijk ook eens hier: http://backpacken.beginthier.nl/
Vergeet verder niet om na te gaan of het gebied waar u heen wilt wel veilig is. Zie daarvoor de brochure van het Ministerie van Buitenlandse zaken: http://www.wijsopreis.nl.

Als U voor langere tijd de wereld wilt gaan verkennen moet U er rekening mee houden dat U onderweg visa zult moeten halen omdat de meeste visa binnen drie maanden na datum afgifte gebruikt moeten worden. De meeste landen hebben een consulaat in de buurlanden.

18. Ik heb vragen betreffende tickets, reisroutes, kosten, etc. Hebben jullie suggesties voor een bepaald reisbureau?
Het is voor ons niet opportuun om vragen over tickets, etc. te beantwoorden. We verwijzen ook niet door naar bepaalde reisbureaus. Wij werken n.l. samen met vrijwel alle reisbureaus en reisbureauketens in Nederland, en vinden het niet gepast om de een tegen de ander uit te spelen. Elders op het internet vindt u informatie genoeg. Een goede vergelijkingssite is http://www.reisa.nl/

19. Ik wil iemand uit het buitenland naar Nederland laten komen. Hoe moet dat?
V&V Visumdienst kan niets doen in deze gevallen. Een visum voor Nederland moet n.l. persoonlijk worden aangevraagd bij het Nederlands consulaat in het land waar de bezoeker woont. Het kan ook zaijn dat het consulaat van een ander EU-land daar de visa afgeeft. Bij de Visuminformatie kunt u nagaan waar het consulaat zich bevindt. (Als er alleen een ambassade staat vermeld dan heeft die ook een consulaire afdeling).  Daar moeten alle formaliteiten vervuld worden. U zult dan naar die persoon een brief moeten sturen, gericht aan het Nederlands consulaat, waarin u vermeldt dat u die persoon uitnodigt om van datum X tot datum Y bij u op bezoek te komen, dat u garandeert dat alle kosten van reis en verblijf betaald zullen worden, en dat u garandeert dat na afloop van het visum deze persoon Nederland weer verlaat.  Dat kan door middel van een bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking (zie hier), dat door de gemeente moet worden gelegaliseerd. De aanvrager moet ook kunnen aantonen dat er voor hem een (medische) reisverzekering is afgesloten voor de duur van de reis. Nadat de aanvraag is ingediend kan het 6 weken tot 3 maanden duren voordat er een antwoord komt of de persoon in kwestie al dan niet een visum voor Nederland krijgt. Houd er rekening mee dat visumaanvragen geweigerd kunnen worden. Indien het visum wordt toegekend moet u er rekening mee houden dat u aangesproken kunt worden op Uw garantstelling, mocht er eventueel iets voorvallen. Veel meer informatie vindt U op de website van de IND. Algemene informatie over reizen en visa naar het Schengengebied vindt u hier.

In het geval dat u mensen voor langere tijd ( > 3 maanden) wil laten overkomen moet er een MVV-visum worden aangevraagd. Dat kan erg lang duren. Kijk op de website van het ministerie van buitenlandse zaken   op de site van de Immigratie- en Naturalisatiedienst: http://www.immigratiedienst.nl/  (tel. 088-0430430). Op de site van de KLM (klik hier) kunt U zien of een buitenlander van een bepaalde nationaliteit voor Nederland een visum nodig heeft.

Een buitenlander met een Schengen-visum of een Nederlandse verblijfsvergunning  kan binnen de geldigheid van zijn visum onbeperkt reizen binnen de  Schengenlanden. Dat  zijn  België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland*, Italië, Letland, Liechtenstein*, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen*, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland*. Het Schengenvisum geldt ook voor de Canarische Eilanden (Spanje), de Azoren en Madeira (Portugal). (*: niet-EU, wel EFTA). Of en zo ja wanneer de EU-lidstaten Bulgarije, Kroatië, Roemenië en Cyprus deel gaan nemen aan het Schengenakkoord is nog niet bekend.

NB:  Groot-Brittannië en Ierland maken geen deel uit van het Schengengebied, daar is dus een apart visum voor nodig. Datzelfde geldt voor de Faeröer Eilanden en Groenland  (uitzonderingsbepaling Denemarken), en Spitsbergen  (uitzonderingsbepaling Noorwegen) . 

Een buitenlander met een Schengen-visum uitgegeven door een bepaald land wordt ook geacht via dit land het Schengengebied binnen te komen. Hij kan geweigerd worden als hij via een ander land binnen wil reizen.  

20. Bij vertrek uit de Verenigde Staten is het (groene) kaartje in mijn paspoort blijven zitten. Wat moet ik doen?

Dat kan problemen opleveren bij een volgende inreis in de V.S. kijk hier voor de oplossing.

21. Hoe zit het met de gezondheidsrisico's en welke vaccinaties heb ik nodig?
Op deze website staan alleen de algemene gegevens betreffende vaccinaties die nodig zijn, en of er malariarisico is in een bepaald gebied. Wij zijn niet deskundig genoeg voor wat betreft deze informatie. In alle gevallen is het raadzaam te informeren bij de lokale GG&GD, Uw huisarts, of op internet via  www.lcr.nl of www.tripprep.com. Telefonisch kunt u inlichtingen krijgen via de Landelijke vaccinatielijn: 0900-9584, de KLM Travel Clinic: 0900-1091096, of de Travel Clinic van het Rotterdamse Havenziekenhuis: 0900-5034090. U moet er rekening mee houden dat er voor bepaalde inentingen een termijn tot 10 dagen moet zitten tussen de inenting en de immuniteit. Spuiten moeten dus op tijd gehaald worden.

Als u een last-minute reis boekt en u moet voor die bestemming ook nog inentingen halen kan het gebeuren dat u geweigerd wordt omdat uw injecties nog niet geldig zijn!

22. Ik moet medisch gekeurd worden voor mijn visum. Waar kan dat?

In principe kan iedere huisarts een medische keuring uitvoeren. Vaak zal hij dan ook nog een extern laboratorium moeten inschakelen om bloedwaarden, etc. op te vragen. U kunt ook naar een Centrum voor Medische keuringen gaan: daar zitten deskundigen die alle onderzoeken kunnen doen. Voor Australië is er maar één artsenopraktijk (In Amsterdam) die de keuringen mag doen, maar dat is alleen nodig voor personen vanaf 75 jaar die voor langere tijd naar Australië willen reizen.

23. Hoe kom ik aan een Verklaring omtrent het Gedrag (Bewijs van goed gedrag)?

Voor sommige visumaanvragen  wordt er een Verklaring om het gedrag (VOG), het voormalige bewijs van goed gedrag, gevraagd. Dat moet aangevraagd worden op het Gemeentehuis. hier vindt U meer informatie. N.B: de aanvraag kan enige tijd duren, houd daar rekening mee bij Uw reisplanning. Voor visumaanvragen is ons verzekerd dat de VOG in een week kan worden afgegeven. De VOG kan ook online worden aangevraagd  via https://www.vog-aanvraag.nl/aanvragen/

24. Hoe kom ik aan een carnet de passage?
Een carnet de passage kan worden aangevraagd bij de ADAC (Duitse  ANWB), de ANWB is er in 2005 mee gestopt.  Dat carnet de passage voorkomt dat je, wanneer je met de auto of motor reist,  bij elke grensovergang  in- en/of uitvoerrechten moet betalen. Daarvoor moet u wel een waarborgsom ter grootte van de waarde van het voertuig betalen (die krijgt u  terug als U het voertuig mee terugbrengt) of een bankgarantie afgeven. Als u dus van plan bent om uw voertuig in het buitenland achter te laten kunt u het beter niet aanschaffen. Voor meer informatie klik hier. Informatie van de ADAC vindt U hier.

25. Ik wil mijn hond (of kat, of ander huisdier) meenemen. Kan en mag dat?
Binnen de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland moet ieder huisdier (hond. kat, fret) een Europees dierenpaspoort hebben. Huisdieren moeten ook ingeënt zijn tegen rabiës (hondsdolheid) Ook moet bij het dier een identificatie zijn aangebracht  (chip of tatoeage). Voor reizen naar Groot-Brittannië Ierland, Zweden of een land buiten de EU moet een aantal maanden voor de reis een bloedtest zijn afgenomen door een dierenarts.  Meer informatie vindt U hier. U kunt ook contact opnemen met Uw dierenarts of de Rijksdienst voor de keuring van vee en vlees.

26. Wat voor souvenirs mag ik mee terugbrengen uit het buitenland?

De Nederlandse douaneregels vindt U  hier

27. Geneesmiddelen mee op reis

Als U zware medicijnen of opiaten gebruikt en mee moet nemen op reis is het dienstig om van tevoren na te kijken of U daar extra documenten voor mee moet nemen. Hier vindt U de informatie.

28. Waarom plakken jullie een gele sticker op mijn paspoort?

Wij plakken op ieder paspoort dat door onze handen gaat een gele sticker. Voor een goede gang van zaken is het voor ons van belang dat er geen paspoorten verloren kunnen raken of aan de verkeerde persoon worden meegegeven. Op alle ambassades en consulaten weet men dat de stickers bij ons horen. Dat is de belangrijkste reden dat we ze gebruiken.

Een extra stimulans om de sticker niet weg te halen kan zijn dat wij enkele malen per jaar een paspoort krijgen opgestuurd dat ergens gevonden is. In paspoorten staat geen adres, maar ons adres ziet men wel.  Daarom wordt het paspoort naar ons gestuurd, en wij kunnen er wel achter komen van wie het paspoort is....
Als U de stickers ontsierend vindt kunt U ze er natuurlijk afhalen. We hebben ze apart zo laten maken dat er geen resten op Uw paspoort achterblijven. Als de sticker al lang op een paspoort zit kunnen er lijmresten achterblijven die U makkelijk met wasbenzine kunt verwijderen. Ook een föhn kan helpen.

29. Ik moet een werkstuk maken over een bepaald land; hebt U informatie?
Regelmatig krijgen we dit soort vragen, maar het antwoord is nee. Wij zijn een visumdienst, geen landeninformatiebureau. Daarvoor bestaan er de verkeersbureaus van de verschillende landen, en er is ook veel informatie te vinden op de verschillende landenpagina’s op internet. Voor veel landen wordt er onder “Landeninformatie” naar deze links verwezen.

30. Is het niet gevaarlijk om naar een bepaald land te reizen?

Er zijn absoluut gevaarlijke gebieden op de wereld.  Natuurlijk weten wij wel het een en ander over de veiligheid in diverse gebieden, maar betere informatie vindt U vindt U op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Mocht U behoefte hebben aan specialistische hulp op dit gebied, zowel privé als zakelijk, kunt U contact opnemen met Praeventia, een bedrijf dat gespecialiseerd is in risk management en dat U een op maat gesneden advies kan geven.

31. Ik ben (onderweg) mijn papieren (of pasjes) kwijtgeraakt, wat moet ik doen?
Mensen die onderweg hun papieren kwijtraken of bestolen worden moeten zo snel mogelijk hun pasjes laten blokkeren bij de bank.  Vervangende reisdocumenten moeten aangevraagd worden bij het Nederlands consulaat (zie landeninformatie). Indien er in een land geen Nederlandse ambassade of consulaat aanwezig is kunt U terecht bij een andere EU-ambassade die wel in dat land gevestigd is. Ook  benodigde visa moeten opnieuw worden aangevraagd bij het consulaat van het betreffende land. De overlast kan enigszins beperkt worden door op de beveiligde website https://www.lockertje.nl/ kopieën van alle belangrijke documenten neer te zetten. Dat kan tot 1Mb of 50 items gratis!  Dan kunt U in ieder geval deze kopieën downloaden, wat de aanvraag van nieuwe documenten vergemakkelijkt.

Als U onverhoopt vlak voor vertrek Uw paspoort zou verliezen bestaat er voor Nederlanders in bepaalde gevallen de mogelijkheid om een noodpaspoort aan te vragen bij de Marechaussee. Kijk hier voor meer informatie. NB: als U naar een land reist waar U een visum voor nodig hebt moet ook dat visum nog worden aangevraagd. Het nooddocument is niet toegelaten voor reizen naar de V,S.

Website om bankpasjes en creditcards te laten blokkeren: http://www.pasblokkeren.nl/

32. Hoe zit het met mijn verzekering in het buitenland?

Met deze tool kun je makkelijk controleren of je goed verzekerd bent tijdens je vakantiereis. 

Hieronder staat nog meer informatie:
Steeds meer Nederlanders gaan voor korte of langere periode werken in het buitenland. Deze mensen moeten voor ze vertrekken eerst nagaan of het werken in het buitenland consequenties heeft voor de basis zorgverzekering. Soms ben je verplicht deze op te zeggen. Je moet dan een speciale reisverzekering met dekking voor medische kosten afsluiten, anders ben je niet verzekerd voor ziektekosten in het buitenland.
Er zijn vele redenen denkbaar waarom je gaat werken in het buitenland, zoals:
• Tijdens het backpacken ga je werken om je reis te bekostigen.
• Je gaat naar het buitenland om vrijwilligerswerk of ontwikkelingswerk te doen.
• Je wilt wat bijverdienen en gaat voor vakantiewerk naar het buitenland.
• Na een studie ga je stage lopen in het buitenland.
• Om een vreemde taal te leren ga je werken als Au Pair.
• Je wordt naar het buitenland uitgezonden door je huidige werkgever in Nederland.
• Je gaat voor een buitenlands bedrijf werken. 

Werken in het buitenland: niet meer verzekerd in Nederland
Ga je werken in het buitenland dan geldt de volgende algemene regel: je moet je basis zorgverzekering in Nederland opzeggen en je bent niet meer in Nederland verzekerd.
Wanneer je woont en werkt in het buitenland dan draag je in dat land jouw sociale premies af. Je hebt daarom geen recht op de Nederlandse basisverzekering. Het maakt hierbij geen verschil of jouw inkomen uit Nederland of uit je woonland afkomstig is. Op deze regel zijn een aantal uitzonderingen onder andere voor werken in opdracht van de Nederlandse overheid en detachering. Informeer altijd bij de zorgverzekeraar welke regeling voor jou geldt.
Zorgverzekeringswet en werken in het buitenland
Op 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet ingevoerd. In deze wet is opgenomen dat je zorgverzekering in Nederland blijft doorlopen, indien je korter dan een periode van 12 maanden naar het buitenland vertrekt. Ga je echter werken in het buitenland, dan vervalt in de meeste situaties jouw recht c.q. plicht om jouw Nederlandse zorgverzekering aan te houden.
Alleen wanneer je gaat studeren in het buitenland en niet ouder bent dan 30 jaar, moet je in Nederland verzekerd blijven, ook als je langer dan 12 maanden wegblijft.

Tijdelijk verblijf in het buitenland zonder werk
Omdat je verblijf in het buitenland van tijdelijke aard is, wordt je nog steeds beschouwd als inwoner van Nederland. Het maakt daarbij niet uit of je jezelf wel of niet laat uitschrijven bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Volgens de regels ben je verplicht om je bij jouw gemeente uit te laten schrijven indien je langer dan 8 maanden naar het buitenland gaat. (je moet je uitschrijven als je verwacht dat je binnen een periode van 12 maanden minstens 8 maanden in het buitenland zal verblijven. Deze periode hoeft niet aaneengesloten te zijn. Je kunt je vanaf vijf dagen voor jouw vertrek uitschrijven, bij de gemeente waar je op dat moment woont).
De Wet Uitschrijving GBA sluit in dat opzicht niet aan bij de Zorgverzekeringswet. Hierdoor wordt er vaak ten onrechte vanuit gegaan dat je jouw zorgverzekering kunt stopzetten wanneer je jezelf uitschrijft bij de gemeente. Verblijf je niet langer dan 1 jaar buiten Nederland, dan ben je verplicht je zorgverzekering aan te houden. Echter deze regel vervalt indien je gaat werken in het buitenland (er moet wel sprake zijn van belastbaar inkomen).

Tijdelijk verblijf in het buitenland met werk
Wanneer je naar het buitenland vertrekt om er te gaan werken, vervalt in principe jouw recht c.q. plicht op een Nederlandse zorgverzekering. De regeling kent wel wat bijzonderheden. Zo maakt het ook verschil of je in een EU-/ EER-/ Verdragsland gaat werken of daarbuiten:
Ga je werken in een EU-/ EER-/ Verdragsland* dan vervalt je recht/plicht op je Nederlandse zorgverzekering vanaf de eerste dag van je werkzaamheden.
In andere dan bovengenoemde landen vervalt je recht/plicht op een Nederlandse zorgverzekering vanaf de eerste dag van de werkzaamheden, als die werkzaamheden aaneengesloten en gedurende tenminste drie maanden plaatsvinden.
* Verdragslanden buiten Europa zijn bijvoorbeeld Australië, Canada, Nieuw Zeeland en de Verenigde Staten van Amerika. Voor een volledige opsomming van deze landen en meer informatie over je zorgverzekering in het buitenland verwijzen we je naar de website van het College voor Zorgverzekeringen.
Mocht je in (een of meerdere) EU-/ EER-/ verdragslanden gaan reizen en werken kan er een bijzondere situatie ontstaan: in de periode(s) dat je werkt ben je niet verzekeringsplichtig in Nederland en in de periode(s) dat je niet werkt ben je wel verzekeringsplichtig in Nederland. Er kan in dat geval sprake zijn van twee verschillende situaties:
Situatie 1: Je weet vooraf in welke periode je in het buitenland zult werken en je hebt hiervan ook een bewijs zoals een arbeidscontract. In dit geval kun je jouw zorgverzekering al vóór je vertrek uit Nederland beëindigen. Dat kan vanaf de eerste dag van je werkzaamheden in het buitenland. Vanaf de eerste dag je daarmee stopt ben je weer verzekeringsplichtig in Nederland. Je hebt uiterlijk vier maanden de tijd om je weer bij een Nederlandse zorgverzekeraar aan te melden. Als ingangsdatum voor je basis zorgverzekering wordt dan de eerste dag aangehouden dat je gestopt bent met werken in het buitenland.
Situatie 2: Je weet dat je gaat werken in het buitenland, maar niet precies wanneer en voor hoe lang. In dat geval kan je jezelf pas afmelden bij jouw zorgverzekeraar als je weet wanneer je voor het eerst gaat werken in het buitenland. Zodra je werkzaamheden eindigen, dien je jezelf weer bij een Nederlandse zorgverzekeraar aan te melden. Veel zorgverzekeraars hanteren echter ook de regel dat je jezelf alleen vanuit het buitenland hoeft af te melden wanneer je werkzaamheden langer dan 3 maanden aaneengesloten duren. Ga je korter werken, dan is het meestal mogelijk om je zorgverzekering door te laten lopen. Je kunt dan achteraf (bij terugkomst in Nederland) premierestitutie aan vragen over de periodes waarin je gewerkt hebt. Dit maakt de administratieve afwikkeling eenvoudiger, zowel voor jou als voor je zorgverzekeraar. Voor het achteraf terugvragen van je zorgpremie dien je bewijzen te overleggen van de periodes waarin je gewerkt hebt. Dat kan door middel van contracten en/of salarisstroken. Soms wordt ook gevraagd om een kopie van je werkvisum. Let op: Bij sommige zorgverzekeraars is het niet mogelijk om achteraf restitutie aan te vragen. In dat geval dien je jezelf tijdens je reis steeds aan- en af te melden. Informeer bij je zorgverzekeraar

De bovenstaande informatie is slechts een beknopte weergave over het wel of niet aanhouden van je zorgverzekering. Het belangrijkste is, dat je altijd contact opneemt met je zorgverzekeraar om jouw situatie voor te leggen. Je hoort dan van je zorgverzekeraar wat wel of niet mogelijk is en of je jouw verzekering moet aanhouden of opzeggen.

Verzekering voor werken in het buitenland
Of je nu wel of niet je zorgverzekering aanhoudt, het is altijd verstandig om een goede reisverzekering af te sluiten wanneer je gaat reizen en werken. Ook als je niet gaat reizen maar in het buitenland gaat werken, kun je in Nederland een verzekering afsluiten. Denk er ook aan dat het op een normale (doorlopende) reisverzekering niet is toegestaan om te werken in het buitenland. Zou je dan iets overkomen kan dat een hele dure grap worden. Welke reisverzekering en/of ziektekostenverzekering voor jou de beste optie is, hangt af van je persoonlijke omstandigheden:
• Hoe lang blijf je in het buitenland? Langer of korter dan twee jaar?
• Wat voor werk ga je doen (zijn er risico’s aan verbonden)?
• Houd je wel of niet je basiszorgverzekering aan?

Bron: Reisverzekering Blog, Telefoon 055-5400408,

zie http://www.reisverzekeringblog.nl/werken-buitenland-consequenties-zorgverzekering

Antwoorden op nog veel meer vragen betreffende dingen die onderweg fout kunnen gaan kun je vinden op http://www.problemenopreis.nl/ 

33. Medicijnen mee naar het buitenland

Mensen die medicijnen gebruiken die onder de Opiumwet vallen moeten een verklaring meenenem waarin wordt  uitgelegd welke medicijnen en in welke dosis ze die gebruiken. Afhankelijk van het bestemmingsland kan het zijn dat die documenten vooraf gelegaliseerd moeten worden tot en met de ambassade van het betreffende land. De Visumdienst kan voor die legalisatie zorgen. Meer informatie vindt u hier.

34. Ik ben in het buitenland in problemen gekomen

Het ministerie van buitenlandse zaken heeft een noodlijn: het 24/7 Contactcenter voor informatie en hulp. Het telefoonnummer is +31 247 247 247.

Nederlanders gaan zo’n 18 miljoen keer per jaar op vakantie. Het is natuurlijk verstandig dat u zo goed mogelijk voorbereid op reis gaat. Bijvoorbeeld door het reisadvies te raadplegen en de 24/7 BZ Reis app te downloaden. Ook op Twitter #247BZ vindt U de laatste reisadviezen, kunt U vragen stellen en ander belangrijk reisnieuws vinden.

 

Bestel een ophaalkoerier » Visum informatie
Verenigde Staten van Amerika »

Visumdienst Breda
Postbus 4786
4803 ET BREDA
tel 076 - 56 12 139

meer contactinformatie...


Visum Australië | Visum China | Visum Rusland