• Visum informatie reizen
 • Visum informatie vakanties
 • Visum informatie zakelijk
 • Visum informatie prive
 • Visum reizen
 • Visum aanvragen
 • Visum info
 • Visum vakantie
 • Visum info opvragen
 • Visum belangerijke informatie
 • Visum voor vakantie
 • Vakantie visum
 • Visumdienst Breda visum
 • Visumdienst visum informatie
 • visum informatie per land
 • visum informatie per land
 • visum bestellen
Visumdienst Breda
Laatste update:
31-03-2020 10:48u

Algemene informatie legalisatie

Voor verschillende transacties dienen documenten gelegaliseerd te worden door het consulaat van het betreffende land. Voordien moeten de documenten (afhankelijk van de aard en inhoud) al zijn gelegaliseerd zijn door de Kamer van Koophandel en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dan wel door een notaris, de president van de rechtbank, het ministerie van Buitenlandse zaken, en dan het betreffende consulaat. 

Op deze lijst kunt U zien welke documenten rechtstreeks door het ministerie van Buitenandse Zaken kunnen worden gelegaliseerd, en zoniet, welke stempels er voordien al opgezet moeten worden.

Met ingang van 1 januari 2014 vervalt de legalisatie door het ministerie van Justitie, die voordien nog nodig was voor documenten die door de president van de rechtbank zijn afgetekend..

Er zijn twee soorten legalisaties:

 • Consulaire legalisatie
 • Apostille
Consulaire legalisatie

De meeste consulaten kunnen alleen documenten legaliseren die een stempel hebben van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag. Bij de legalisatie van handelsdocumenten voor landen in het Midden-Oosten volstaat vaak de legalisatie door de kamer van koophandel.

 
Apostille
Bij de Conventie van Den Haag op 5 oktober 1961  is bepaald dat consulaire legalisatie niet nodig wanneer het document voorzien is van een Apostille. klik hier voor meer informatie
Een Apostille wordt afgegeven door de bevoegde autoriteit van het land waar het document vandaan komt - in Nederland zijn dat de Arrondissementsrechtbanken - en is van toepassing op de openbare akten. Volgens de Conventie van Den Haag (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) wordt onder openbare akten verstaan:
 • Documenten die zijn afgegeven door een autoriteit of ambtenaar behorende tot enig rechtelijk orgaan van de staat, waaronder documenten van het Openbaar Ministerie, griffiers of gerechtsdeurwaarders.
 • Administratieve documenten.
 • Notariële akten.
 • Op onderhandse stukken geplaatste officiële verklaringen, zoals verklaringen omtrent registratie, het bestaan van een document op een bepaalde datum en de echtheid van een handtekening.
De Conventie van Den Haag is niet van toepassing op:
 • Documenten die zijn opgesteld door diplomatieke of consulaire ambtenaren.
 • Administratieve documenten die rechtstreeks betrekking hebben op handelstransacties of douaneformaliteiten.

Onder de landeninformatie is vermeld welke landen zijn aangesloten bij het Apostilleverdrag De Visumdienst verzorgen de legalisatie van deze documenten bij ministeries, consulaten en ambassades zowel binnen als buiten Nederland. Voor deze bemiddeling gelden dezelfde voorwaarden als voor het verzorgen van visa. Mocht U, c.q. Uw bedrijf behoefte hebben aan hulp in deze, dan gelieve U contact met ons op te nemen. Hier staan ze ook nog een keer:

Andorra                                         Hong Kong                                        Niue
Antigua & Barbuda                        Ierland                                              Noorwegen
Argentinë                                      India                                                  Oostenrijk
Armenië                                         Israël                                                Panama
Aruba                                             Italië                                                 Portugal
Australië                                        Japan                                                Roemenië
Bahamas, Bahrain                         Joegoslavië                                       Rusland 
Barbados                                       Kazachstan                                       Samoa
Belarus                                          Kroatië                                              San Marino
België                                            Lesotho                                             Seycellen
Belize                                            Letland                                              Slovenië
Bosnië-Herzegovina                      Liberia                                               Slowakije
Botswana                                      Liechtenstein                                    Spanje
Brunei                                            Litouwen                                           St. Kitts & Nevis
Bulgarije                                        Luxemburg                                        Suriname
Colombia                                       Macedonië                                         Swaziland
Cyprus                                           Malawi                                               Tonga
Duitsland                                        Malta                                                 Trinidad en Tobago
El Salvador                                     Marshall Eilanden                              Tsjechië
Estland                                           Mauritius                                           Turkije
Fiji                                                   Mexico                                               Venezuela
Finland                                            Monaco                                              Verenigd Koninkrijk
Frankrijk                                          Namibië                                             Verenigde Staten van Amerika
Grenada                                          Nederland                                         Zuid-Afrika
Griekenland                                     Nederlandse Antillen                         Zweden
Hongarije                                        Nieuw Zeeland                                  Zwitserland 

NB: wij verzorgen niet de legalisatie van documenten bij Kamers van Koophandel en notarissen, omdat dat lokaal moet gebeuren en dat is voor ons te ver. Wel kunnen we zorgen voor de legalisatie door rechtbanken en ministeries..

In sommige gevallen is het mogelijk om documenten voor een Arabisch consulaat bij een ander consulaat te laten legaliseren. Dit kan veel voordeliger en/of sneller gaan. Bel ons voor inlichtingen.

Er zijn landen ambassades die een opdrachtformulier willen zien, afgegeven door de aanvrager, waarin wordt verzocht om legalisatie en wat het doel van de legalisatie is. Hieronder staan die landen met de formulieren die daarvoor ingevuld moeten worden:

Angola: dit document moet worden ingevuld en bijgevoegd.

China: dit document moet worden ingevuld dat moet worden ingevuld door iemand die als bestuurder bij de kamer van koophandel staat geregistreerd. Een uittreksel van de kamer van koophandel en een kopie van het paspoort moeten meegestuurd worden. Als de opdracht tot legalisatie wordt gegeven door iemand die niet in de directie zit moet er een separate brief, ondertekend door de directie, zijn bijgevoegd waarin deze persoon wordt gemachtigd om de documenten te behandelen. (en uiteraard moet er ook een kopie van zijn paspoort/ID kaart worden bijgevoegd).

Ethiopie: dit document invullen en bijvoegen.

Mongolië: separate brief richten aan de ambassade waarin wordt verzocht om legalisatie van de bijgaande documenten en uitleg waarom deze documenten gelegaliseerd moeten worden.

Myanmar: separate brief richten aan de ambassade waarin wordt verzocht om legalisatie van de bijgaande documenten en uitleg waarom deze documenten gelegaliseerd moeten worden. 

Tanzania: separate brief richten aan de ambassade waarin wordt verzocht om legalisatie van de bijgaande documenten en uitleg waarom deze documenten gelegaliseerd moeten worden.

Als U documenten instuurt ter legalisatie verzoeken we u om daar één fotokopie van het volledige document bij te voegen, die moeten we inleveren bij de ambassade van het betreffende land.

Bestel een ophaalkoerier » Visum informatie
Verenigde Staten van Amerika »

Visumdienst Breda
Postbus 4786
4803 ET BREDA
tel 076 - 56 12 139

meer contactinformatie...


Visum Australië | Visum China | Visum Rusland