• Visum informatie reizen
 • Visum informatie vakanties
 • Visum informatie zakelijk
 • Visum informatie prive
 • Visum reizen
 • Visum aanvragen
 • Visum info
 • Visum vakantie
 • Visum info opvragen
 • Visum belangerijke informatie
 • Visum voor vakantie
 • Vakantie visum
 • Visumdienst Breda visum
 • Visumdienst visum informatie
 • visum informatie per land
 • visum informatie per land
 • visum bestellen
Visumdienst Breda
Laatste update:
03-04-2020 13:34u

Algemene informatie visum

Een visum bestaat uit een stempel of sticker die in bijna alle gevallen wordt aangebracht in het paspoort van de bezitter. Daarom hebben we ook bijna altijd het originele paspoort nodig bij een visumaanvraag. Een visum is als het ware een toegangsbewijs voor een bepaald land. Het visum wordt afgegeven door het consulaat of de kanselarij van het betreffende land. In de meeste gevallen is het consulaat verbonden aan de ambassade van dat land, maar consulaten kunnen ook apart opereren.

Visa zijn over het algemeen geldig voor de geplande reis, maar ieder land heeft zijn eigen voorwaarden en soorten visa. Er bestaan toeristenvisa, bezoekersvisa (voor bezoek aan familie of vrienden), zakenvisa, werkvisa (worden maar door enkele landen uitgegeven) en transitvisa (om van een vliegveld over land door te gaan naar een grenspost, ze zijn maar enkele dagen geldig).

Voor mensen die willen emigreren naar een ander  land gelden heel andere regels. Kijk onder de F.A.Q. (Frequently Asked Questions) Sub 1 voor meer informatie.

De landenlijst op deze bevat de visumvoorwaarden, zoals die gelden voor Nederlanders. Over het algemeen gelden die ook voor onderdanen van een andere land van de Europese Unie. Maar voor niet-Nederlanders, zelfs indien ze met een verblijfsvergunning in Nederland wonen, kunnen andere voorwaarden gelden. Op deze lijst van de KLM kunt u nakijken of iemand van een bepaalde nationaliteit een visum nodig heeft voor een zeker land. Er zijn consulaten die geen visum afgeven aan buitenlanders die niet officieel in de Benelux woonachtig zijn. (Meestal moet de verblijfsvergunning getoond worden). Ook vluchtelingen die in Nederland wonen (met een vreemdelingendocument) moeten rekening houden met afwijkende visumbepalingen: voor hen zijn er in principe altijd visa nodig, die meestal pas na lange(re) tijd worden afgegeven, of zelfs geweigerd kunnen worden.

Het aanvragen van visa wordt nog te vaak als sluitpost gezien: eerst wordt de reis geregeld en dan komt men tot de ontdekking dat er ook nog visa moeten worden aangevraagd. En dan komen er ineens problemen: in korte tijd moet er ineens een hoop geregeld worden. In de meeste gevallen zal dat dan nog wel lukken, maar helaas komt het nog regelmatig voor dat een reis moet worden uitgesteld omdat de visa niet op tijd gereed zijn. In bijgaande lijst (Visum en Landeninformatie) staat vermeld hoeveel (werk)dagen een visumaanvraag in normale gevallen in beslag neemt. Dit is echter geen absoluut gegeven: soms duurt een aanvraag veel langer door nationale feestdagen, afwezigheid van de diplomaat die moet tekenen, omdat bepaalde formaliteiten nog niet vervuld zijn, etc. En ook wij kunnen vastzitten in het verkeer waardoor we te laat komen. Vaak kunnen we dan toch nog wel zorgen dat een aanvraag sneller verloopt dan aangegeven, maar daarvoor kunnen we geen garanties geven! Indien er voor een visumaanvraag autorisatie uit het betreffend land moet komen, of het te bezoeken bedrijf een telex aan de ambassade moet sturen, moet u er rekening mee houden dat ambtelijke procedures in het buitenland dikwijls veel tijd vergen, en dat 'spoed' er vaak een rekkelijk begrip is. Het is dus raadzaam om op tijd met een visumaanvraag te beginnen.

Wij verzorgen visa voor alle landen, vooral in Nederland en Belgie maar ook ook verder. Het komt n.l. voor dat consulaten alleen in Berlijn (Australië), Wenen (Canada) of Londen (Nieuw-Zeeland) zitten. In een aantal gevallen heeft een land zowel een ambassade in Brussel als een consulaat in Nederland. Dan gebruiken wij de het consulaat waar de aanvraag het best kan gebeuren (kwestie van snelheid, efficiency, kosten).

Er zijn maar weinig ambassades en consulaten waar men het Nederlands machtig is. Vul uw papieren dus bij voorkeur in het Engels of Frans in. Voelt u zich niet zeker omtrent uw kennis van het Frans, dan is het misschien beter om de brief toch maar in het Engels te schrijven, tenzij is aangegeven dat het per se in het Frans moet.

Nederlanders mogen niet met een verlopen paspoort reizen. Daarnaast moet een paspoort voor een visumaanvraag meestal nog een bepaalde tijd geldig zijn. Het paspoort dient meestal minimaal drie maanden, vaak nog zes maanden, en soms nog een jaar geldig te zijn bij aanvraag van het visum. Bij de visuminformatie staat vermeld welk land welke geldigheid vraagt. Reken per visum op twee lege bladzijden naast elkaar. Kijk dus a.u.b. eerst de paspoorten na op geldigheid en het aantal lege bladzijden.

Sinds 2012 is de regel vervallen dat kinderen mogen staan bijgeschreven in het paspoort van de ouders, en moet iedereen zijn eigen paspoort hebben (zie hier). 

Voor zakenlui die frequent reizen bestaat de mogelijkheid om bij het gemeentehuis een tweede paspoort aan te vragen. Als zij aan kunnen tonen vaak hun paspoort nodig te hebben en tegelijkertijd visa te moeten aanvragen, kan dat zonder problemen. Procedure als voor een gewoon paspoort. Hiermee kan ook voorkomen worden dat stempels van conflicterende landen (bijv. Arabische landen vs. Israël, China en Turkije) in hetzelfde paspoort komen. Ook is het mogelijk om naast het paspoort een identiteitskaart aan te vragen. Die volstaat voor reizen binnen West-Europa.

Identitficatieplicht

Iedere Nederlander ( vanaf 14 jaar) moet altijd een identificatiebewijs bij zich hebben. Dat kan zijn zijn paspoort, zijn (bromfiets)rijbewijs of een identiteitskaart. Als u uw paspoort uit handen geeft om een visum te laten aanvragen, en u beschikt niet over een rijbewijs of identiteitskaart, bent u dus in overtreding. De wetgever heeft niet voorzien in een uitzonderingsbepaling. Dus diegenen die ons hun paspoort toesturen ter verkrijging van visa, en die geen rijbewijs hebben, zouden bij de gemeente een identiteitskaart of tweede paspoort moeten aanvragen. Maar in de praktijk is ons nog niet gebleken dat er mensen ooit problemen hebben gehad. Houd voor alle zekerheid een fotokopie van uw paspoort achter de hand. En wij kunnen natuurlijk altijd een verklaring afgeven dat het paspoort in ons bezit is.

Aanvraagformulieren moeten volledig worden ingevuld. Voor de meeste landen is het toegestaan om (foto)kopieën te gebruiken, maar dan wel gekopieerd op blanco en wit papier! (Dus niet op standaard briefpapier van een reisbureau, wat we regelmatig zien). Sommigen consulaten echter accepteren alleen de originele aanvraagformulieren. Als dat zo is staat het vermeld. U kunt deze formulieren downloaden of (indien het originele formulieren moeten zijn) bij ons opvragen.
U kunt bij het invullen van aanvraagformulieren vragen tegenkomen die in uw ogen irrelevant zijn. Geef a.u.b. tocht antwoord op die vragen. De consulaten die deze formulieren hebben uitgegeven vinden die antwoorden blijkbaar wèl belangrijk. Niet invullen zou tot vertraging kunnen leiden.

Gebruik in alle gevallen echte pasfoto's, geen (foto)kopieën. De standaardmaat voor pasfoto's is 3,5 x 4,5 cm, ook als er op aanvraagformulieren afwijkende maten staan. Alleen voor India en de Verenigde Staten zijn pasfoto's van 5 x 5 cm nodig. We hebben het liefst dat u die al op de aanvraagformulieren bevestigt: met nietjes of gom. Als op het aanvraagformulier al ruimte voor foto's is gereserveerd, dan niet / plakt u die daar, in andere gevallen in de linker- of rechterbovenhoek. Mocht u geen pasfoto's hebben kunt u met een mobieltje een foto van u laten maken en die naar ons mailen. Wij drukken die dan af op het juiste formaat. We hebben ook een paspoortscanner die een foto uit de chip in uw paspoort kan halen, ook die kunnen we eventueel nog aanpassen (de ambassade van China in Brussel wil pasfoto's met een spierwitte achtergrond) en afdrukken.

In die gevallen dat er een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG, ook nog bekend als Bewijs van Goed Gedrag) gevraagd wordt moet u er rekening mee houden dat die niet meteen afgeven: dat duurt enkele weken. U moet deze VOG aanvragen bij het gemeentehuis van uw woonplaats. Kijk op deze link voor informatie.

Een garantiebrief is een brief van een bedrijf, waarin vermeld wordt dat de persoon in kwestie voor rekening en risico van het bedrijf op reis gaat, en het bedrijf betaling van alle kosten garandeert. Zie onder "Downloaden" voor voorbeelden.

In een boekingsverklaring verklaart een reisbureau, dat voor de betreffende persoon een heen- en terugreis is geboekt (en betaald). Daar waar vermeld staat dat een garantiebrief gevraagd wordt, dient u voor toeristenreizen een boekingsverklaring aan te leveren.

Stuurt u a.u.b. nooit waardepapieren mee als die niet gevraagd worden, (vaccinatieboekje, ticket): die kunnen makkelijk zoekraken. In plaats van het vaccinatieboekje kunt u ook een fotokopie van de betreffende bladzijde (men vraagt meestal alleen gele koorts) meesturen.

Het kan gebeuren dat een ambassade/consulaat niet het visum afgeeft waarom specifiek gevraagd is. Misschien mogen ze geen visum afgeven voor een zo lange periode, misschien mogen ze geen multiple entry-visum afgeven. (In het algemeen kunnen visa niet voor een langere periode dan drie maanden worden afgegeven). Mogelijk was de toestemming voor het visum anders dan was aangevraagd. Het kan ook nog zijn dat ze zich gewoon vergist hebben, of  -waarschijnlijker- dat de aanvraag onduidelijk was. Vul dus de formulieren ZORGVULDIG, VOLLEDIG en JUIST in. Als er voorafgaand toestemming voor een visum is afgegeven controleer dan of de aanvraag conform de afgegeven toestemming is. Vergeet ook niet het formulier te ondertekenen. Achteraf is het voor ons moeilijk om te controleren of het afgegeven visum het juiste is, omdat we niet meer kunnen vergelijken met de aanvraagformulieren.

De visumvoorwaarden waren juist op het moment van samenstelling van deze gegevens. We proberen zoveel mogelijk up-to-date te blijven, vrijwel dagelijks verandert er iets. Aangezien echter de meeste consulaten niet de gewoonte hebben om prijs- en andere wijzigingen ruim van tevoren aan te kondigen, kan het toch gebeuren dat een en ander inmiddels al weer veranderd is. (Als er iets verandert zijn dat over het algemeen alleen de visumkosten). Maar voor alle zekerheid melden we toch dat aan de gegevens op deze website geen rechten kunnen worden ontleend, evenmin als aan informatie die (misschien al enige tijd tevoren) telefonisch of op andere wijze is medegedeeld.

Maar anderzijds: U hoeft ons niet te bellen om te vragen of de informatie op de website klopt. Die informatie is juist voor zover wij weten, en telefonisch zullen we u geen andere informatie geven. 

Bestel een ophaalkoerier » Visum informatie
Verenigde Staten van Amerika »

Visumdienst Breda
Postbus 4786
4803 ET BREDA
tel 076 - 56 12 139

meer contactinformatie...


Visum Australië | Visum China | Visum Rusland