• Visum informatie reizen
 • Visum informatie vakanties
 • Visum informatie zakelijk
 • Visum informatie prive
 • Visum reizen
 • Visum aanvragen
 • Visum info
 • Visum vakantie
 • Visum info opvragen
 • Visum belangerijke informatie
 • Visum voor vakantie
 • Vakantie visum
 • Visumdienst Breda visum
 • Visumdienst visum informatie
 • visum informatie per land
 • visum informatie per land
 • visum bestellen
Visumdienst Breda
Laatste update:
25-04-2018 10:29u
Rusland

Visum aanvraag informatie Rusland (RU)

Gaat u binnenkort op reis naar Rusland? Op vakantie in Rusland? Of gaat u voor zaken naar Rusland? U vindt hier alle informatie over het aanvragen van uw visum voor Rusland. Visumdienst verzorgt graag uw visum aanvraag, zodat uw reisdocument voor Rusland op orde zijn! Direct uw visum aanvragen Rusland

Visum nodig
ja
Aanvragen
visumdienst Breda
Paspoort
geldig tot 6 maanden na verblijf

Consulaat

Zeestraat 98-110
2518 AD Den Haag
www.ambru.nl
19-21 Avenue Emile de Mot
B-1000 Brussel

Benodigdheden visumaanvraag

Paspoort
geldig tot 6 maanden na verblijf
Aantal aanvraagformulieren
1 , online invullen 
Mag aanvraagformulier gedownload worden?
 
Aanvraagformulier en opdrachtformulier
svp beide invullen
Downloaden aanvraagformulier
Opmerking: Verklaring van oud-Sovjetburgers of voormalige Russische staatsburgers dat zij afstand hebben gedaan van de Russische nationaliteit.
Downloaden aanvraagformulier
Opmerking: tekst om in een brief te zetten om aan te dringen op spoed
Downloaden aanvraagformulier online formulier
Opmerking: Als U inlogt als "visumdienst1" kunnen wij eventueel het formulier opnieuw oproepen en corrigeren. U moet beginnen met Choose Country: "Netherlands" en niet "Russia". NB: vergeet niet bij alle plaatsen (geboorteplaats, adressen) ook "The Netherlands" in te vullen.
Downloaden aanvraagformulier voorbeeld zakelijke uitnodiging
Downloaden aanvraagformulier extra formulier voor ex-USSR burgers
Downloaden aanvraagformulier garantiebrief
Opmerking: Bij te voegen als de Visumdienst voor een zakelijke uitnodiging zorgt

Opdrachtformulieren
Prive Breda
Zakelijk Breda
 
Aanwijzingen voor de aanvraag Toon alle informatie
Aantal pasfoto's
Zakelijke reis
Garantiebrief + Uitnodiging van Russische bedrijf met KPP- en INN-nummer, of toestemming via OVIR ( Binnenl Zaken Rusland).
Ruslandverklaring
Toeristische reis
Hotelvoucher ter visasupport
Ruslandverklaring
indien niet werkzaam, bankafschrift toevoegen
Overige voorwaarden
kopie verblijfsvergunning voor buitenlanders van buiten het Schengen-gebied
Ruslandverklaring (standaard brief, op te vragen bij de ziektekostenverzekeraar) die de periode van het aangevraagde visum omspant
Buitenlanders: kopie van de verblijfsvergunning/inschrijfbewijs gemeente
Opmerkingen
De Visumdienst kan -tegen vergoeding- zorgen voor een zakelijke en toeristische uitnodiging
hotelvoucher €50
zakelijke uitnodiging 1e €150, 2e €175, me €275
Visumkosten
€ 65 + eventuele kosten voor voucher of zakeljike toestemming. Spoedvisa €100
hier bovenop komen de kosten voor bemiddeling, verzenden en BTW
Aanvraagduur
7 werkdagen, spoed mogelijk. MUltiple entry visa duren 14dagen, geen spoed mogelijk. 
Visum te gebruiken binnen
volgens aanvraag
Maximum geldigheid voor verblijf
volgens aanvraag
Aantal inreizen
een/meerdere (alleen voor zakenvisa)
Visumvereisten volgens ambassade
Extra informatie visumaanvraag Toon alle informatie

De visumaanvragen voor Rusland gaan niet rechtstreeks naar het consulaat maar via een apart Russia Visa Centre (VFS). Dit Visa Centre onderhoudt vervolgens de contacten met het consulaat

Benodigdheden Visum Rusland:

Paspoort (geldig tot 6 maanden na afloop van het aan te vragen visum)

Een volledig ingevuld aanvraagformulier. Dat moet worden ingevuld via deze website. NB: als U als inlognaam "visumdienst1" kiest kunnen wij het formulier opnieuw oproepen als U fouten gemaakt heeft. Dat gaat sneller dan een heel formulier opnieuw invullen. Als het formulier is ingevuld moet U op "Submit"drukken, en vervolgens het formulier afdrukken (let op de afdrukopties!) en ondertekenen. Het oude formulier kan niet meer gebruikt worden. Het blijkt dat bijna niemand het formulier foutloos kan invullen en afdrukken. Als wij dat opnieuw moeten doen rekenen we daar € 15 voor.

Aanwijzingen m.b.t. het invullen van het aanvraagformulier:

- U moet beginnen met het land: bij "Choose your country"moet U invullen "Netherlands" , ook als U een andere nationaliteit heeft. Dit is n.l. het land waar het visum wordt aangevraagd. Als U dat niet doet wordt het aanvraagformulier verkeerd geregistreerd en kan het niet worden aangepast. Dan moet U opnieuw beginnen. MOmenteel gaan de visumaanvragen snellenr via het visa centre in Brussel. Dan moet U bij "Choose your country"  "Belgium" invullen.

- bij het invullen van geboorteplaats, zakenadres en woonadres moet ook het land worden vermeld;

- wanneer iemand geen werkgever heeft (huisvrouw, gepensioneerde) dan moet op het zakenadres het woonadres inclusief telefoonnummer worden vermeld. Voor scholieren/studenten moet bij het zakenadres de onderwijsinstelling worden ingevuld.

- Bij "Destination Name" moet U invullen "VFS Visa Centre"en niet "Embassy", in en Haag of Brussel.

- De pasfoto moet precies in het kader van het aanvraagformulier passen. Die moet worden geplakt, niet geniet. 

Het blijkt dat bijna niemand het formulier foutloos kan invullen en afdrukken. Wij moeten het bijna altijd aanpassen. Daarom is het belangrijk dat wij ook het wachtwoord weten waaronder de aanvraag is gedaan, bij voorkeur "visumdienst1". Voor het opnieuw invullen / aanpassen rekenen wij € 15.

Er moet een verzekeringsbewijs met werelddekking ("Ruslandverklaring"), op te vragen bij de zorgverzekeraar, kopie hiervan is toegestaan) worden bijgevoegd. De data op deze verklaring moeten het hele tijdvak van het aangevraagde visum (of de data die er in een uitnodiging staan) omvatten. De brief van de werkgever waarin dat wordt vermeld wordt niet meer geaccepteerd (13.07.2016).

- Indien aanwezig: toeristische visa support letter van hotel. Als die er niet is kunnen wij daarvoor zorgen. 

SPOED: toeristenvisa kunnen met spoed worden aangevraagd in Brussel.. Zakenvisa kunnen we met spoied in Den Haag aanvragen, maar dan moet het uitnodigende bedrijf in deze uitnodigng ook vermelden dat het een een spoedaanvraag betreft.

Ruslandverklaring

Bij iedere aanvraag moet de ziektekostenverzekeraar van de aanvrager een verklaring afgeven Deze z.g. "Ruslandverklaring" moet aan de volgende eisen voldoen:

- De volledigeg gegevens van de verzekeraar moeten vermeld staan;
- Polisnummer, volledige naam van de verzekerde moeten worden vermeld;
- Alle verzekerde diensten, inclusief repatriatie, moeten gemeld worden;
- De verzekerde som moet minimaal € 30.000 bedragen;
- De verzekering moet Werelddekking of Europese dekking hebben inclusief de Russische Federatie;
- De verklaring moet de periode van het aangevraagde visum omvatten;
- de verklaring moet zijn gedateerd en ondertekend.

Uitnodigingsprocedure 

Uitnodigingen Rusland – Single / Double  / Multiple
1: LOI  (klein bruin papier)
2: telex (in computer van consulaat)
3: uitnodigingsbrief van een bedrijf uit Rusland. Die is alleen geldig als het INN-nummer van dat bedrijf in de uitnodiging staat. Hier staat een voorbeeld.

 

4: uitnodiging via V&V Visumdienst (duur aanvraag 1 dag)

  
SINGLE - DOUBLE business uitnodiging
 
Kosten uitnodiging single entry  € 150,  of double entry € 175.00
 
MULTIPLE business uitnodiging
 

De visumaanvraag met een originele geschreven brief-uitnodiging uit Rusland en ook onze business uitnodigingen voor multiple-entry visa duren minimaal 10 werkdagen!

Een multiple entry visum wordt pas afgegeven als de aanvrager in het afgelopen jaar ook een visum heeft gehad. Als dat in een vorig paspoort staat moet er ene kopie van dat visum worden meegestuurd.

 

Kosten uitnodiging multiple EUR 275.00 pp.

 

Als de Visumdienst voor de zakelijke uitnodiging zorgt moet U op het aanvraagformulier aangeven

- Name of Organisation:   LLC  Global Trade

- Address:                            Moscow

en deze tekst aanpassen, op een brief (met Uw briefhoofd) zetten, ondertekenen en  bijvoegen.

Toeristenvisum

een toeristenvisum kan worden uitgegeven op basis van een voucher die door het geboekte hotel is uitgegeven. Daar staat dan duidelijk op dat het een voucher is ter verkrijging van een visum. Op het aanvraagformulier moet dan bij "Name of host organisation" de naam van het betreffende hotel vermeld worden. 

Mocht U niet naar een hotel gaan dan kunnen wij voor de toestemming voor het visum zorgen ("L.O.I." = letter of invitation). Dat kost € 50 per persoon. Dan moet U  op het aanvraagformulier bij "Name of host organisation" (vraag 13) invullen.

- Name of host organisation: LLC Sinegeria
- Address: Moscow
- MBT nummer: 017327
- voucher nummer: 000

HIV verklaring

een HIV verklaring is alleen nog nodig voor mensen die een werkvisum aanvragen

Privévisum

Voor bezoek aan privé personen moet de te bezoeken persoon toestemming aanvragen bij  de OVIR op het plaatselijke gemeentehuis. Het originele document  met de toestemming moet worden toegestuurd, dat moet bij de aanvraag worden ingeleverd. 
Er is ook een andere oplossing voor visa voor privébezoek: de uitnodiging kan geschieden d.m.v. een eigen geschreven brief door de persoon in Rusland. In de brief moet staan:
Wie uitnodigende persoon is:
    -Naam, geboorteplaats en datum, paspoortnummer, nationaliteit
    -Werknaam, adres, telefoonnummer en functie in Rusland
    -Woonadres in Rusland!!
 
Wie er op bezoek komt:
    -Naam, geboorteplaats en datum, paspoortnummer, nationaliteit
    -Werknaam / studie, adres, telefoonnummer en functie in Nederland
 
Wat is band met uitnodigende partij?
Welke periode wordt gast uitgenodigd? (data van-tot)
Wat voor visum wordt aangevraagd( single, double, multiple entry)?
Brief ondertekenen
Deze brief moet een stempel krijgen van de notaris in Rusland.
Het origineel van deze brief moet naar Nederland gestuurd worden.
 

Hier vindt U een voorbeeld van die brief: http://www.ambru.nl/ru/page.php?a=45

Overige documenten:

    -Kopie paspoort en geldig visum van uitnodigende persoon
    -Bewijs verwantschap:
    -Trouwdocument (als man vrouw uitnodigt)
    -Geboorte akte (als ouders kinderen uitnodigen)
 
Voormalige USSR burgers - Afstandsverklaring
Voormalige Sovjet burgers met dubbele nationaliteit moeten met hun Russisch paspoort naar Rusland reizen. Voormalige Sovjetburgers die afstand hebben gedaan van hun Russische nationaliteit moeten een kopie van de officiële afstandsverklaring meesturen. Als ze deze niet hebben moeten ze zich persoonlijk op het consulaat melden en kunnen wij niets voor hen doen. Ze kunnen ook deze verklaring invullen en meesturen.
Mensen van Aziatische / Midden-Oosterse afkomst, zelfs met een Nederlands paspoort, moeten zich ook persoonlijk melden op het consulaat. Hun aanvraag kan vertraging oplopen of zelfs geweigerd worden.
 
Algemeen

Voor wat betreft het invullen van de formulieren: het is belangrijk om de formulieren juist en volledig in te vullen. Ook bij toeristische aanvragen moeten het beroep en de werkgever volledig worden ingevuld. Als er geen werkgever is (werkloos, huisvrouw, gepensioneerd) moet het huisadres van de aanvrager vermeld worden. Niet (volledig) ingevulde formulieren leveren vertraging op.   

Indien wij toch opnieuw het formulier (moeten) invullen rekenen we daarvoor € 15.

Overige gegevens Rusland

Voertaal ambassade/consulaat
engels, nederlands
Verplichte vaccinaties
geen
Aanbevolen vaccinaties

Nederlandse Ambassade in Rusland

Kalashny Pereulok 6
103009 Moscow

T: 00-7 095 7972900
F: 00-7 095 7972904
Url: http://www.netherlands.ru
Email: mos@minbuza.nl

Nederlands Consulaat in Rusland

Moika 11
191186 Sint Petersburg

T: 00-7 812 3150197
F: 00-7 812 3148188
  Email: pet@minbuza.nl
Bestel een ophaalkoerier » Visum informatie
Verenigde Staten van Amerika »

Visumdienst Breda
Postbus 4786
4803 ET BREDA
tel 076 - 56 12 139
fax 076 - 56 00 331

meer contactinformatie...Het weer in Moscow, Russia
Visum Australië | Visum China | Visum Rusland