• Visum informatie reizen
 • Visum informatie vakanties
 • Visum informatie zakelijk
 • Visum informatie prive
 • Visum reizen
 • Visum aanvragen
 • Visum info
 • Visum vakantie
 • Visum info opvragen
 • Visum belangerijke informatie
 • Visum voor vakantie
 • Vakantie visum
 • Visumdienst Breda visum
 • Visumdienst visum informatie
 • visum informatie per land
 • visum informatie per land
 • visum bestellen
Visumdienst Breda
Laatste update:
30-03-2020 16:54u
Let op: voor Kalininrad en Sint Petersburg kunnen wij online visa regelen
Rusland

Visum aanvraag informatie Rusland (RU)

Gaat u binnenkort op reis naar Rusland? Op vakantie in Rusland? Of gaat u voor zaken naar Rusland? U vindt hier alle informatie over het aanvragen van uw visum voor Rusland. Visumdienst verzorgt graag uw visum aanvraag, zodat uw reisdocument voor Rusland op orde zijn! Direct uw visum aanvragen Rusland

Visum nodig
ja
Aanvragen
visumdienst Breda
Paspoort
geldig tot 6 maanden na verblijf

Consulaat

Parkstraat 99
2514 JH Den Haag
19-21 Avenue Emile de Mot
B-1000 Brussel

Benodigdheden visumaanvraag

Paspoort
geldig tot 6 maanden na verblijf
Aantal aanvraagformulieren
1 , online invullen 
Mag aanvraagformulier gedownload worden?
 
Aanvraagformulier en opdrachtformulier
svp beide invullen
Downloaden aanvraagformulier
Opmerking: Verklaring van oud-Sovjetburgers of voormalige Russische staatsburgers dat zij afstand hebben gedaan van de Russische nationaliteit.
Downloaden aanvraagformulier
Opmerking: tekst om in een brief te zetten om aan te dringen op spoed
Downloaden aanvraagformulier online formulier
Opmerking: Als U inlogt als "visumdienst1" kunnen wij eventueel het formulier opnieuw oproepen en corrigeren. U moet beginnen met Choose Country: "the Netherlands" en niet "Russia". NB: vergeet niet bij alle plaatsen (geboorteplaats, adressen) ook "The Netherlands" in te vullen. U moet op het einde van het formulier invullen dat het visum wordt aangevraagd via VFS the Hague. Met een zakelijke uitnodiging moeten we het visum aanvragen in het land (Antwerpen of Den Haag) waaraan de uitnodiging is gericht
Downloaden aanvraagformulier voorbeeld zakelijke uitnodiging
Downloaden aanvraagformulier extra formulier voor ex-USSR burgers
Downloaden aanvraagformulier garantiebrief
Opmerking: Bij te voegen als de Visumdienst voor een zakelijke uitnodiging zorgt.
Downloaden aanvraagformulier
Opmerking: e-visum, maximum verblijf 8 dagen in Sint Petersburg of Kaliningrad

Opdrachtformulieren
Prive Breda
Zakelijk Breda
 
Aanwijzingen voor de aanvraag Toon alle informatie
Aantal pasfoto's
1 (via consulaat in Den Haag mag de foto niet ouder zijn dan 3 maanden) 
Zakelijke reis
Garantiebrief + Uitnodiging van Russische bedrijf met KPP- en INN-nummer, of toestemming via OVIR ( Binnenl Zaken Rusland).
Ruslandverklaring, indien zelfstandig: recent bankafschrif.
Toeristische reis
Hotelvoucher voor visasupport
Ruslandverklaring (Indien u spoed heeft; wij kunnen uw verzekeringsverklaring regelen voor 3,50 € excl. BTW per dag)
indien niet werkzaam, bankafschrift toevoegen
Overige voorwaarden
kopie verblijfsvergunning voor buitenlanders van buiten het Schengen-gebied
Ruslandverklaring (standaard brief, op te vragen bij de ziektekostenverzekeraar) die de periode van het aangevraagde visum omspant. (Indien u spoed heeft; wij kunnen uw verzekeringsverklaring regelen voor 3,50 € excl. BTW per dag)
Buitenlanders: kopie van de verblijfsvergunning/inschrijfbewijs gemeente
Opmerkingen
De Visumdienst kan -tegen vergoeding- zorgen voor een zakelijke en toeristische uitnodiging

zakelijke uitnodiging 1e €150, 2e €175, me €275
Visumkosten
€ 65 + eventuele kosten voor voucher of zakeljike toestemming. Spoedvisa €128, bemiddeling € 90.
hier bovenop komen de kosten voor bemiddeling, verzenden en BTW
Aanvraagduur
7 werkdagen, spoed mogelijk. MUltiple entry visa duren 14dagen, geen spoed mogelijk. 
Visum te gebruiken binnen
volgens aanvraag
Maximum geldigheid voor verblijf
volgens aanvraag
Aantal inreizen
een/meerdere (alleen voor zakenvisa)
Visumvereisten volgens ambassade
Extra informatie visumaanvraag Toon alle informatie

De visumaanvragen voor Rusland verlopen niet rechtstreeks via het consulaat maar via een apart Visa Application Center (VFS). Dit Visa Centre onderhoudt de contacten met het consulaat. Momenteel vragen wij visa voor Rusland aan in Antwerpen (let op: momenteel niet in Antwerpen vanaf 16 MAART 2020 tot nader bericht vanwege het Corona Virus), omdat het visumcentrum in Den Haag er wegens drukte minimaal drie weken over doen en in Brussel nemen ze momenteel alleen visumaanvragen van mensen met een Belgische nationaliteit in behandeling. Wij vragen de visa aan in Antwerpen. Dit heeft voor u geen gevolgen, behalve dat u uw visumaanvraag moet starten met het ingeven van het land ‘Belgium.’ Er is één uitzondering: toeristenvisa voor langer dan 14 dagen moeten ingediend worden in Den Haag. Start in dat geval uw visumaanvraag met het invullen van het land ‘Netherlands.’


Kosten en procedures
De visumkosten normale procedure, enkele inreis zijn € 65,- en duurt minimaal 7 werkdagen. Hier komen bemiddelingskosten, verzendkosten en BTW nog bovenop.

Mocht u uw reis sneller gepland hebben, kunnen we in veel gevallen een spoedprocedure toepassen. Let op, daar zijn extra kosten aan verbonden.

Een (spoed)visum voor toeristen met een reis korter dan 14 dagen kan aangevraagd worden in Antwerpen, de aanvraag duurt 7 werkdagen en in geval van spoed drie werkdagen. Voor toeristen die langer dan 14 dagen in Rusland zullen verblijven, kan alleen een visum met normale procedure worden aangevraagd in Den Haag.

Een spoedvisum voor zakelijke reizen kan in Den Haag aangevraagd worden, dit duurt vier werkdagen.

Let op; wij controleren uw aanvraag nauwkeurig. Pas wanneer de aanvraag volledig is en alle documenten in orde zijn, kunnen wij uw aanvraag indienen bij het Visa Application Center (VFS). Het aantal dagen dat de procedure duurt gaat in vanaf het moment dat uw aanvraag geaccepteerd is bij VFS.


Aanvraagformulier
Het aanvraagformulier moet online via deze website worden ingevuld. Als u inlogt met wachtwoord (password) "visumdienst1" kunnen wij achteraf het aanvraagformulier oproepen en eventueel nog corrigeren. Gaat u zakelijk of toeristisch korter dan 14 dagen? Start uw visumaanvraag met het ingeven van het land ‘Belgium’ (zie voorbeeld) en vul bij de laatste vraag ‘Visa Application Center (VFS) Antwerp’ in. Gaat u toeristisch langer dan 14 dagen of wilt u een zakelijk spoedvisum? Start dan uw visumaanvraag met het ingeven van het land ‘Netherlands’ en vul bij de laatste vraag ‘Visa Application Center (VFS) The Hague’ in.

De ervaring leert dat bijna niemand het formulier foutloos kan invullen, wij moeten het bijna altijd aanpassen. Daarom is het belangrijk dat wij ook het wachtwoord weten waaronder de aanvraag is gedaan, bij voorkeur "visumdienst1." Voor het opnieuw invullen / aanpassen rekenen wij € 15.


Zakelijke reis

Voor een zakelijke reis dienen de volgende documenten worden aangeleverd:
- Aanvraagformulier*
- Pasfoto (indien via het Russische consulaat in Den Haag, dan mag de pasfoto max. 3 maanden oud zijn)
- Paspoort
- Zakelijke uitnodiging**
- Garantiebrief***
- Ruslandverklaring vanuit uw zorgverzekeraar ****

* Het aanvraagformulier dient u via deze website van de Russische Immigratiedienst in te vullen. Log in met het wachtwoord ‘visumdienst1,’ dan kunnen wij het formulier aanpassen als dat nodig is.

Start uw visumaanvraag met het ingeven van het land ‘Belgium’ en vul bij de laatste vraag ‘Visa Application Center (VFS) Antwerp’ in, tenzij u een zakelijk spoedvisum nodig hebt. Start dan uw visumaanvraag met het ingeven van het land ‘Netherlands’ en vul bij de laatste vraag ‘Visa Application Center (VFS) The Hague’ in.
N.B.: Vul uw geboorteplaats én –land in bij de vraag over uw geboorteplaats.
N.B.: Vul volledige adressen in: straatnaam, huisnummer, postcode,
woonplaats, land. Evenals het telefoonnummer.

N.B.: Mocht het formulier niet in orde zijn en wij moeten het opnieuw doen, dan rekenen wij daarvoor € 15.

** Deze zakelijke uitnodiging moet bij voorkeur in een bepaald format worden gesteld. Hier ziet u een –in te vullen- voorbeeld. Als U deze brief door uw Russische zakenrelatie laat invullen voldoet deze uitnodiging aan de eisen die het consulaat stelt. In de uitnodigingsbrief moet in ieder geval het INN (btw) nummer van het bedrijf zijn vermeld.

Als U niet aan een zakelijke uitnodiging kunt komen, kunnen wij er ook voor zorgen. De kosten daarvoor zijn € 150 (3 maanden, één inreis), € 175 (3 maanden 2 inreizen) of € 275 (één jaar meerdere inreizen. Dit visum wordt alleen afgegeven aan mensen die in het afgelopen jaar nog een visum hebben gehad en gebruikt). Vul in dit geval het volgende in op uw aanvraagformulier:

- Name of Organisation: Express Voyage
- Address: Moscow

Voor een kort zakelijk verblijf kan er ook een toeristenvisum worden aangevraagd. Houd dan de vereisten voor een toeristisch visum voor een verblijf korter dan 14 dagen in de gaten.

*** Garantiebrief. De garantiebrief moet opgesteld zijn door het bedrijf waar u werkt. Hier vindt u een voorbeeldtekst. Deze tekst kunt u aanpassen, afdrukken op briefpapier en (laten) ondertekenen. Let op, in deze brief moet vermeld zijn welk bedrijf u zal bezoeken in Rusland.

**** Bij iedere aanvraag moet er een "Ruslandverklaring" bijgevoegd zijn. Dit is een brief van uw ziektekostenverzekeraar, waarin wordt gesteld dat de persoon in kwestie is verzekerd voor ziektekosten in Rusland. Deze verklaring moet de gehele duur van het aangevraagde visum omspannen. In de verklaring moet staan dat het minimaal verzekerde bedrag € 30.000 is of dat er geen maximum is, en moet vermeld zijn dat repatriëring, ook in geval van overlijden, is gedekt.

Hebt u moeite met het verkrijgen van deze verklaring, of duurt het te lang, dan kunnen ook wij voor de verzekering zorgen. Die kost € 3,50 per dag en is meteen beschikbaar.
Toeristische reis
Voor een toeristische reis dienen de volgende documenten worden aangeleverd:
- Aanvraagformulier*
- Pasfoto (indien via het Russische consulaat in Den Haag, dan mag de pasfoto max. 3 maanden oud zijn)
- Paspoort
- Ruslandverklaring van uw zorgverzekeraar**
- OVIR-toestemming of hotelvoucher***

Voor mensen zonder werk of als het thuis- en werkadres hetzelfde is:
- Recent bankafschrift met een minimaal totaalbedrag van €150,- per dag dat u in Rusland verblijft. (Dus als u 8 dagen reist moet er minimaal 8x150= €1.200,- op staan.)

* Het aanvraagformulier dient u via deze website (https://visa.kdmid.ru/petitionchoice.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 ) in te vullen. Log in met het wachtwoord ‘visumdienst1,’ zodat wij het aan kunnen passen als dat nodig is.
Als u toeristisch korter dan 14 dagen gaat, start uw visumaanvraag met het ingeven van het land ‘Belgium’ en vul bij de laatste vraag ‘Visa Application Center (VFS) Antwerp’ in. Gaat u langer dan 14 dagen, start uw aanvraag met het ingeven van het land ‘Netherlands’ en vul bij de laatste vraag ‘Visa Application Center (VFS) The Hague’ in.
NOTE: Vul uw geboorteplaats én –land in bij de vraag over uw geboorteplaats.
NOTE: Vul het volledige adressen in: straatnaam, huisnummer, postcode,
woonplaats, land. Evenals het telefoonnummer.
N.B.: Mocht het formulier niet in orde zijn en wij moeten het opnieuw doen, dan rekenen wij daarvoor € 15.

** Bij iedere aanvraag moet er een "Ruslandverklaring" bijgevoegd zijn. Dit is een brief van uw ziektekostenverzekeraar, waarin wordt gesteld dat de persoon in kwestie is verzekerd voor ziektekosten in Rusland. Deze verklaring moet de gehele duur van het aangevraagde visum omspannen. In de verklaring moet staan dat het minimaal verzekerde bedrag € 30.000 is of dat er geen maximum is, en moet vermeld zijn dat repatriëring, ook in geval van overlijden, is gedekt. Deze Ruslandverklaring dient u zelf op te vragen bij uw ziektekostenverzekeraar. Ook de Visumdienst kan er voor zorgen (kosten € 3,50 per dag).

*** Voor een toeristische reis moet er een hotelvoucher worden aangeleverd. Als u van te voren een hotel boekt, kan dat hotel een voucher voor u regelen.

Kunt u zelf geen hotelvoucher of OVIR-toestemming regelen? Dan kunnen wij dat voor u doen, de kosten zijn € 50,- per voucher. Als wij de voucher voor u regelen, vul dan op uw aanvraagformulier in:
- Name of Organisation: LLC Sinegeria
- Address: Moscow
- MBT nummer 017327
- voucher nummer: 000

Voor privébezoek aan vrienden of familie woonachtig Rusland, dient men een OVIR-toestemming toe te voegen aan de visumaanvraag. Deze kan, door vrienden of familie in Rusland, aangevraagd worden bij het gemeentehuis in Rusland. Deze OVIR-toestemming moet de volgende informatie bevatten:
- Wie de uitnodigende persoon is: Naam, geboorteplaats en -datum, paspoortnummer, nationaliteit;
- Werknaam, adres, telefoonnummer en functie in Rusland;
- Woonadres in Rusland.
- Wat de band is met de uitgenodigde persoon;
- Voor welke data hij wordt uitgenodigd (van-tot)
- Wat voor type visum er wordt aangevraagd (enkele inreis, meerdere inreizen)
Deze brief moet worden ondertekend en gelegaliseerd door een notaris in Rusland.
Het origineel van de brief moet worden ingeleverd bij de visumaanvraag.
Daarbij moeten verder worden aangeleverd:
- Een kopie van het paspoort (en eventuele verblijfsvergunning) van de uitnodigende persoon;
- een bewijs van de verwantschap
- een huwelijksdocument (als een persoon zijn gehuwde partner uitnodigt)
- een geboorteakte (als ouders hun kinderen uitnodigen).


Voormalige USSR-burgers: afstandsverklaring

Voormalige Sovjetburgers met dubbele nationaliteit moeten met hun Russische paspoort naar Rusland reizen. Voormalige Sovjetburgers die afstand hebben gedaan van hun Russische nationaliteit moeten een kopie van de officiële afstandsverklaring meesturen met de visumaanvraag. Als ze die niet hebben moeten ze deze verklaring alsnog opmaken en meesturen.


HIV verklaring
Een verklaring waarin wordt vermeld u geen HIV hebt, is alleen nodig voor het aanvragen van een werkvisum.

Overige gegevens Rusland

Voertaal ambassade/consulaat
engels, nederlands
Verplichte vaccinaties
geen
Aanbevolen vaccinaties

Nederlandse Ambassade in Rusland

Kalashny Pereulok 6
103009 Moscow

T: 00-7 095 7972900
F: 00-7 095 7972904
Url: http://www.netherlands.ru
Email: mos@minbuza.nl

Nederlands Consulaat in Rusland

Moika 11
191186 Sint Petersburg

T: 00-7 812 3150197
F: 00-7 812 3148188
  Email: pet@minbuza.nl
Bestel een ophaalkoerier » Visum informatie
Verenigde Staten van Amerika »

Visumdienst Breda
Postbus 4786
4803 ET BREDA
tel 076 - 56 12 139

meer contactinformatie...Het weer in Moscow, Russia
Visum Australië | Visum China | Visum Rusland