• Visum informatie reizen
 • Visum informatie vakanties
 • Visum informatie zakelijk
 • Visum informatie prive
 • Visum reizen
 • Visum aanvragen
 • Visum info
 • Visum vakantie
 • Visum info opvragen
 • Visum belangerijke informatie
 • Visum voor vakantie
 • Vakantie visum
 • Visumdienst Breda visum
 • Visumdienst visum informatie
 • visum informatie per land
 • visum informatie per land
 • visum bestellen
Visumdienst Breda
Last update:
21-10-2019 14:48u
Alert: zie laatste nieuws
China

Visa order information China (CN)

Will you soon be traveling to China? On holiday in China? Or go for business to China? You will find all information about applying for your visa for China. Visumdienst is experienced to arrange visa application, so that your travel documents for China are in order!

Visa needed
yes
Send application to
Breda
Passport
valid till 6 months after stay, only use the first passport, passport must be clean, without (water)spots

Embassy

Willem Lodewijklaan 10
2517 JT 's-Gravenhage
Avenue de Tervuren 439
B-1150 Brussel

Consulate

Rijswijkseweg 60
2516 EH 's-Gravenhage
https://bio.visaforchina.org/HAG2_EN/
Rue Neerveld 109
B-1200 Brussel
https://bio.visaforchina.org/BRU2_EN/

Checklists

Requirements for visa application

Passport
valid till 6 months after stay, only use the first passport, passport must be clean, without (water)spots
Number of application forms
1 (4 pages), completed online, signature with black ink 
Allowed to download the application form?
 
Application form and task form
Please do fill in both forms
Download application forms
Download application forms legalization
Download application forms employers declaration example
Remark: for a tourist visa
Download application forms
Download application forms exaple of business invitation
Download application forms photo requirements
Download application forms The Hague: privacy declaration
Remark: required for all visa applications in The Hague
Download application forms new application form

Application forms
Private trip Breda
Business trip Breda
 
Instructions for filling up Toon alle informatie

We moeten online de visumaanvraag aanmelden voordat we de we een aanvraag mogen indienen. Als het druk is kan het voorkomen dat we niet alle aanvragen direct kunnen inleveren, we houden zelf in de gaten of een aanvraag wat langer kan/mag duren. Vanaf het moment van indienen is spoed nog wel mogelijk (48u procedure).

Sinds 8 mei 2019 moet er een nieuw online in te vullen aanvraagformulier worden gebruikt. Houd er rekening mee dat er veel meer informatie vereist is dan voorheen. 

Hier staat het formulier voor Brussel (voor single en double entry visa)

Hier staat het formulier voor Den Haag (voor multiple entry visa en voor korte toeristische trips).

KLIK OP: "New Application Form" --> 'AGREE' --> "New Application Form." Succes!

Als het u niet lukt om de pasfoto te uploaden moer u het nog drie maal proberen. Daarna geeft het systeem aan dat u door kunt gaan zonder pasfoto. Die moeten we toch nog inleveren bij de aanvraag.

Nadat het formulier is afgedrukt moet er tweemaal een handtekening worden gezet: eenmaal op bladzijde 1 onderaan, en ook nog op bladzijne 8 bij 9.1: Signature & Declaraton.

Mocht het u niet lukken om dit formulier in te vullen kunnen wij dat voor u doen. Dan kunt u het blanco formulier downloaden en invullen. Maar ook voor ons kost het tijd, dus is de meerprijs hiervoor € 47,50 per formulier. Indien er geringe tijd is zullen aanvragen mogelijk met spoed moeten worden ingediend.

Zakenvisum (single of double entry):

• Online ingevuld en afgedrukt aanvraagformulier, voorzien van twee handtekening op de eerste en negende pagina
• 1 Pasfoto (Let op strenge eisen; Spierwitte achtergrond, geen bril, geen sieraden, donkere kleding, oren zichtbaar. U kunt gebruik maken van onze pasfotoservice.)
• Uitnodiging van Chinees bedrijf (-voor double en multiple entry moeten er minimaal twee exacte reisdata in staan)
• Garantiebrief (zie voorbeeld onder downloaden)
• Indien ZZP'er: garantieverklaring, uittreksel Kamer van Koophandel in het Engels

 
Toeristenvisum:

• Online ingevuld en afgedrukt aanvraagformulier, voorzien van twee handtekeningen op de eerste en negende pagina
• 1 Pasfoto (Let op strenge eisen; Spierwitte achtergrond, geen bril, geen sieraden, donkere kleding, oren zichtbaar. U kunt gebruik maken van onze pasfotoservice.)
• Indien student: verklaring van de school met daarin vermelding van datum inschrijving, reisdoel en datum reis
• Indien werkzaam: werkgeversverklaring met daarin vermelding van datum inschrijving, reisdoel en datum reis (zie voorbeeld onder downloaden)
• Indien eigen ondernemer: uittreksel Kamer van Koophandel
• Indien werkloos: recent bankafschrift met voldoende saldo (indien gepensioneerd niet nodig)
• Vluchtboekingen (voorzien van naam)
• Hotelboekingen (voorzien van naam)

Toeristenvisa voor een korte trip (< 7 dagen) worden niet in Brussel afgegeven, die moeten in Den Haag worden aangevraagd.

Pasfoto

Er moet een pasfoto worden aangeleverd bij de visumaanvraag. Let op de strenge eisen! Mocht u niet in het bezit zijn van een pasfoto met deze strenge vereisten, kunnen wij deze uit uw paspoort halen. Tevens zou u een foto kunnen maken met mobiele telefoon, zodat wij deze kunnen bewerken naar een pasfoto en kunnen printen op glanzend fotopapier. (Let op meerprijs van € 12,50).

Vereisten kleuren pasfoto: (spier)witte achtergrond, geen bril, geen sieraden, geen witte / lichtgekleurde kleding, niet lachen, oren zichtbaar.


Standaardvisa

Standaardvisa voor China zijn toeristenvisa voor 30 dagen met één inreis. Binnen 90 dagen na afgifte van het visum moet de persoon China binnenreizen.


Vrienden- of familiebezoek

Voor bezoek aan privépersonen moet een uitnodiging van die persoon - met een kopie van zijn Chinese ID-kaart - worden toegevoegd. Heeft de uitnodiger geen Chinese nationaliteit, moet een kopie paspoort en verblijfsvergunning worden toegevoegd. In die uitnodiging moeten alle personalia van de uitnodigende persoon, en van de uitgenodigde (inclusief paspoortnummer) staan, en er moet in staan dat de uitnodigende partij alle kosten van reis en verblijf garandeert, en dat de persoon in kwestie bij hem gaat verblijven op welk adres en het telefoonnummer van de uitnodiger moet er in staan.

Toeristisch - double entry

Een toeristenvisum met twee inreizen wordt alleen afgegeven als de boekingsverklaringen van twee inreizen worden overlegd. Een verblijf van 60 dagen is het maximaal haalbare. Een visum kan in China eenmalig met 30 dagen worden verlengd. Voor een visumaanvraag voor meer dan 30 dagen moet er ook een reisplan, hotelboekingen voor elke nacht en een kopie van een recent bankafschrift worden bijgevoegd waaruit blijkt dat de aanvrager minimaal € 50,- per verblijfsdag in China beschikbaar heeft.


Zakelijk - double entry

Een zakenvisum voor een of twee inreizen wordt afgegeven op basis van de informatie in de uitnodiging en garantiebrief. Hierin moet minimaal twee exacte in- en uitreisdata in vermeld staan.


Zakelijk - multiple entry moet voor Nederlandse nationaliteiten in Den Haag worden aangevraagd

Een zakenvisum met meerdere inreizen kan worden afgegeven als er in de uitnodiging en/of garantiebrief wordt verzocht om meerdere inreizen. Dat kan pas als de persoon in kwestie minimaal drie visa heeft gehad in afgelopen jaar. Als die niet in het huidige paspoort staan moet u kopieën van visa uit een oud paspoort bijvoegen, inclusief een kopie van de bio-pagina. Multiple entry visa moeten wij aanvragen in Den Haag, de benodigdheden hiervoor zijn:

• Online ingevuld en afgedrukt aanvraagformulier, voorzien van handtekening met zwarte pen. (met pen ingevulde formulieren worden geweigerd, kleine correcties mogen met zwarte pen);
• AVG Verklaring.
• 1 Pasfoto
• Uitnodiging en business license van Chinees bedrijf.
• Garantiebrief met vermelding van arbeidssituatie met datum indiensttreding, positie, salaris, reisdoel (zie voorbeeld onder downloaden).
• Vluchtboekingen (voorzien van naam)
• Hotelboekingen (voorzien van naam)
• Indien ZZP'er: garantieverklaring, uittreksel Kamer van Koophandel in het Engels en bewijs dat het bedrijf BTW afdraagt (kopie aangifte en kopie betaling).

Crew visum

Wij kunnen multiple entry visa voor crew leden verzorgen, neem telefonisch contact op voor de opties.

Zakelijke uitnodiging

De zakelijke uitnodiging vanuit China moet aan een reeks voorwaarden voldoen, als er ook maar één detail ontbreekt, zal de gehele aanvraag afgekeurd worden. De voorwaarden waar de uitnodiging aan moet voldoen:

 • Geprint op briefpapier: voorzien van alle adres- en telefoonnummer
 • De naam en de functie van de ondertekenaar moeten vermeld worden. Daarnaast moet er handtekening en een stempel van het bedrijf in staan.
 • Alle personalia (geslacht : mr/mrs, voornamen, naam, geboorteplaats, geboortedatum) van de genodigde persoon en zijn paspoortnummer
 • Informatie van de geplande reis (doel van de reis, data van aankomst en vertrek, aankomst- en vertrekplaats, te bezoeken plaatsen, relatie tussen uitnodiger en genodigde). Bij een aanvraag voor 2 of meerdere inreizen moet de voor de eerste reis de precieze data worden opgegeven, en moet er ook worden verwezen naar volgende reizen (globale data) Als het Chinese bedrijf zich financieel garant stelt moet dat ook in de uitnodiging staan.

Hier vindt u een - aan te passen - tekst van een uitnodigingsbrief. Stuur deze desnoods naar uw klant, zodat hij een goede indicatie heeft en waar nodig deze tekst kan aanpassen.

Garantiebrief

Voor het aanvragen van een zakelijk visum voor China moet u, wanneer u in dienst bent van een bedrijf, een garantiebrief aanleveren. Hierin moet worden vermeld dat het bedrijf garant staat voor kosten en verblijf, persoonsgegevens en functie van de reiziger, de aard van het bedrijf, adres- en contactgegevens van het bedrijf. Van de reiziger moeten ook de datum van indiensttredeing en zijn jaarsalaris worden geneld. De brief moet worden ondertekend door iemand anders dan de reiziger, onder vermelding van naam en functie.

Hier vindt u een - aan te passen - voorbeeldtekst van de garantiebrief.

In het geval dat u ZZP'er bent, dient u een uittreksel van Kamer van Koophandel toe te voegen. In dat geval mag de garantiebrief wel door de reiziger worden ondertekend.

 Reizigers met een niet EU-nationaliteit

Voor reizigers met een niet EU-nationaliteit, dienen wij bij aanvraag de originele verblijfsvergunning te laten zien.

Tweede paspoort

De Chinese ambassade zet niet zomaar een visum in een tweede paspoort, tenzij daar al meerdere Chinese visa in staan. En ook dan moet het eerste paspoort worden meegestuurd.

Turkijeverklaring

Visumaanvragen zijn lastig voor mensen die meer dan één stempel van Turkije in hun paspoort hebben staan: ze zijn een "Bespreekgeval" en het kan zijn dat ze op interview moeten komen bij de consul. Een visumaanvraag kan dan langer duren en zelfs worden geweigerd. Voeg, bij uw visumaanvraag, een Turkijeverklaring toe: een brief waarin u uitlegt waarom u in Turkije bent geweest. Wees zo volledig mogelijk.

 Studenten

Studentenvisa worden afgegeven op basis van een Admission Notice. Die moet worden aangevraagd via de onderwijsinstelling in China. Hier vindt u een voorbeeld van die admission notice

Transit

In sommige gevallen is een transit mogelijk. De voorwaarden hiervoor zijn:

 •  Maximaal verblijf van 72 uur (of 144 uur in Beijing, Shanghai, Hangzhou of Nanjing. Die periode gaat in om 00:00 u van de dag nadat u bent aangekomen.
 • Aankomen en vertrekken vanaf hetzelfde vliegveld, de reiziger moet in de regio blijven.
 • Men moet doorvliegen naar een andere bestemming dan waar men vandaan kwam (of van een andere bestemming komen en naar huis vliegen), dat moet uit het ticket blijken. U mag maar één transit in China maken. Als u twee vliegvelden aandoet geldt deze regeling niet en is er gewoon een visum nodig.
 • Melden aan luchtvaartmaatschappij, die moet dit bericht doorgeven aan de immigratieautoriteiten. Dit geldt niet voor Beijing.

Hier vindt u meer informatie over visumvrije transit.

Op de vliegvelden van Guangzhou, Chengdu, Chongqing, Shenyang, Dalian, Hangzhou, Harbin, Xian, Guilin, Kunming, Wuhan, Tianjin, Qingdao, Changsha en Xiamen kunnen Nederlanders (+ Europa, USA, Canada, Australië, Nieuw Zeeland) een transitvisum voor 72 uur krijgen. Op alle vliegvelden van Beijing (inclusief de provicies Hebei en Tianjin), Shanghai (inclusief Jiangsu en Zhejiang), Hangzhou Xiaoshan Airport en Nanjing Lukou Airport kunnen transitpassagiers een transitvisum van 144 uur krijgen.

De transitregel geldt ook voor passagiers van cruiseschepen die Tianjin (Beijing) of Shanghai aandoen (Shanghai International Cruise Terminal, Wusong Passenger Transport Centre). Daarentegen zegt het Chinese Consulaat in Den Haag dat het toch beter is als cruisepassagiers van tevoren een visum aanvragen, omdat er cruisemaatschappijen zijn die geen transitpassagiers mogen aanleveren. Helaas kunnen zij ons niet vertellen welke cruisemaatschappijen dit precies zijn.`Voor cruises naar Hainan is er helemaal geen visum nodig.

N.B.: de luchtvaartmaatschappij moet u wèl meenemen. Als de maatschappij niet de zekerheid heeft dat u binnen 72 uur doorvliegt (omdat u die doorvlucht bij een andere maatschappij hebt geboekt) kan ze weigeren u in te checken. Vraag dat dus eerst na.

 Inreisvergunningen voor Tibet

Inreisvergunningen voor Tibet worden weer afgegeven, de strenge restricties zijn versoepeld. Tibet Travel Permits worden uitgegeven in Xian, Chengdu, en in Kathmandu (Nepal). Deze Travel Permits kunnen ook geregeld worden door gespecialiseerde bureaus. (Google: Tibet travel permit). Er moet gereisd worden met minimaal 3 personen van dezelfde nationaliteit. Mensen ouder dan 70 jaar worden geweigerd. Het is eventueel mogelijk om al van tevoren visa voor Lhasa of Urumqi te krijgen maar dat kan alleen met een originele notification.

Het is voor Nederlanders niet meer mogelijk om visa voor China in Hongkong aan te vragen.

 

Toeristenvisum voor zakenlui

In het verleden konden zakenlui een toeristenvisum aanvragen. Dat is nu moeilijker. Mensen die voor een korte periode (minder dan een week) naar China gaan worden geacht als zakenman te reizen. Als iemand voor de derde keer als toerist naar China gaat krijgen ze ook al twijfels op het consulaat of de persoon in kwestie niet voor zaken gaat. Als uit boekingen (van hotel, vluchten) blijkt dat die door een bedrijf geboekt zijn gaan de Chinezen er van uit dat het om een zakenreis gaat. Bij een zakenreis moet er een uitnodiging van een Chinees bedrijf of organisatie zijn bijgevoegd.

Number of (passport size) photographs
1 colour photograph with white/off white background, printed on shiny paper, the person must not laugh! and not wear jewelry or glasses 
Business trip
Business invitation for a singkle or double entry visa, Official notification (original!) for a multple entry visa.
flight itinerary and hotelreservation and a guaranteeletter with company description, passport copy
Tourist trip
itinerary and hotel confirmation
Privat evisit: letter form invitinmg person with copy of hios passport and residence permit.
Employer's declaration
Other requirements
hotel confirmation with hotel address
hotel address to be mentioned on application form
privacy declaration (only in The Hague)
Remarks
check recent news for invitation details

Visa charges
€126,55 (regular), €197,75 (48 hrs)
hier bovenop komen de kosten voor bemiddeling, verzenden en BTW
Delay for application
4 working days, two days. one dayt) 
Use visa before
3 months
Validity to stay
max. 30 days
Number of entries
one/two -multiple (business)
Visum requirements according to embassy

Other data China

Language on Embassy/Consulate
english/french/dutch
Vaccinations

Vaccinations

China National Tourist Office

4 Glentworth Street
UK-London NW1 5PG
T: 00-44 207 9359
   
 

Netherlands Embassy in China

4 Liangmahe Nanlu
100600 Beijing

T: 00-86 10 85320200
  Url: http://china.nlambassade.org/
Email: nlgovpek@netchina.com.cn

Netherlands Consulate in China

10/F East Tower, Dawning Center, No. 500 Hongbaoshi Road
Changning District Shanghai 201103

T: +86 21 2208 7288
F: +86 21 2208 7300
   
Order a pick-up courier » Visa information
United States of America (USA) »

Visumdienst Breda
Postbus 4786
4803 ET BREDA
tel 076 - 56 12 139
fax 076 - 56 00 331

meer contactinformatie...Het weer in Beijing, China
Visum Australië | Visum China | Visum Rusland