• Visum informatie reizen
 • Visum informatie vakanties
 • Visum informatie zakelijk
 • Visum informatie prive
 • Visum reizen
 • Visum aanvragen
 • Visum info
 • Visum vakantie
 • Visum info opvragen
 • Visum belangerijke informatie
 • Visum voor vakantie
 • Vakantie visum
 • Visumdienst Breda visum
 • Visumdienst visum informatie
 • visum informatie per land
 • visum informatie per land
 • visum bestellen
Visumdienst Breda
Laatste update:
08-04-2020 09:54u

China - Checklist zakelijk

Benodigd voor een zakenvisum voor China:

- Paspoort: het paspoort moet tenminste 6 maanden geldig zijn bij het indienen van de visumaanvraag, als het voor een 6- maands visum moet het 9 maanden zijn, voor een jaarvisum 15 maanden. Het paspoort moet 2 lege tegenover elkaar liggende pagina’s hebben. Een nooddocument wordt geaccepteerd. Het nooddocument dient minstens 6 maanden geldig te zijn. U moet ook een kopie van de eerste bladzijde bijvoegen. Indien de persoon 2 paspoorten heeft  gebruik dan bij voorkeur het eerste paspoort. Als U het visum in het tweede paspoort wil moet U een kopie van alle bladzijden van het eerse paspoort bijvoegen. Indien gehuwd moet u ook een kopie van het paspoot van de echtgeno(o)t(e) bijvoegen.

-een volledig online ingevuld en aanvraagformulier, ondertekend met zwarte inkt., eenmaal op de eerste en eenmaal op de laatste pagina.. S.v.p. de irrelevante vragen met "n.a." beantwoorden. NB: de handtekening op het aanvraagformulier moet dezelfde zijn als die in uw paspoort.

- 1 pasfoto met spierwitte achtergrond vastgeplakt op het aanvraagformulier, de persoon mag geen witte kleding dragen, geen bril en geen sieraden.

-  Een uitnodiging van een Chinees bedrijf voor een visum met een of twee inreizen. Die moet op briefpapier van dat bedrijf staan (de brief mag wel gemaild worden) en ondertekend zijn. De naam van de ondertekenaar moet gemeld worden en er moet een bedrijfsstempel op staan. Er moet ook een kopie van de business license van het uitnodigende bedrijf worden bijgevoegd.

In die uitnodiging moeten verder de volgende gegevens vermeld worden: 
- Personalia (geslacht: mr of mrs, naam, voornamen, geboortedatum) van de uitgenodigde persoon en zijn paspoortnummer;
- Informatie van de geplande reis (doel van de reis, data van aankomst en vertrek, aankomst- en vertrekplaats, te bezoeken plaatsen, relatie tussen uitnodiger en genodigde), In deze brief moet ook vermeld staan wie de kosten tijdens reis en verblijf draagt.
- hotelboeking (met hoteladres!) en vluchtboeking, hotelgegevens melden op aanvraagformulier.  Ook de naam van de gast  moet in de boeking staan (met name booking.com levert nogal eens boekingen zonder naam).

- Privacy verklaring indien de aanvraag via Den Haag verloopt. In Brussel is die niet nodig.

Een multiple-enry visa (max 1 jaar) kan worden gegeven aan mensen die al minimaal drie zakenvisa hebben gehad. In de uitnodigkngsbref moet duidelijk vermeld staan dat het op een multiple-entry visum gaat, De eerste reisdatum moet precies omschreven zijn, er moet melding gemaakt worden van opvolgende reizen.
-een garantiebrief van de werkgever waarin tevens staat vermeld wat de aard van het bedrijf is en wat de functie van de aanvrager is, VOorts moeten de datum indiensttreding en het saaris wpren vermeld. Klik hier voor een voorbeeld. De brief moet zijn ondertekend door een functionaris van het bedrijf, zijn naam en fucntie moeten gemeld worden. Degene die ondertekent mag niet de visumaanvrager zijn.

Voor ZZP-ers: U mag niet tekenen, laat dat een bekende doen, die U een functie in het bedrijf toedicht. Er moet ook een uitrelsel van de Kamer van Koophandel worden bijgevoegd.

Let op: Vult U a.u.b. alle vragen in. (behalve die van Uw naam in chinese karakters). De aanvraag wordt scrupuleus nagekeken en iedere vraag die niet is ingevuld leidt tot het afwijzen van de aanvraag.

NB als bovenstaande gegevens niet compleet zijn wordt de aanvraag afgewezen!

 Terug naar landen pagina
Bestel een ophaalkoerier » Visum informatie
Verenigde Staten van Amerika »

Visumdienst Breda
Postbus 4786
4803 ET BREDA
tel 076 - 56 12 139

meer contactinformatie...


Visum Australië | Visum China | Visum Rusland