• Visum informatie reizen
 • Visum informatie vakanties
 • Visum informatie zakelijk
 • Visum informatie prive
 • Visum reizen
 • Visum aanvragen
 • Visum info
 • Visum vakantie
 • Visum info opvragen
 • Visum belangerijke informatie
 • Visum voor vakantie
 • Vakantie visum
 • Visumdienst Breda visum
 • Visumdienst visum informatie
 • visum informatie per land
 • visum informatie per land
 • visum bestellen
Visumdienst Breda
Laatste update:
08-04-2020 09:54u

China - Checklist toerisme

Voor een toeristenvisum hebben we nodig:

paspoort, minimaal 6 maanden geldig voor een single entry visum , 9 maanden voor een double entry visum, en een kopie van de eerste bladzijde van het paspoort. Indien gehuwd moet u ook een kopie van het paspoot van de echtgeno(o)t(e) bijvoegen.

een volledig online ingevuld en aanvraagformulier, ondertekend met zwarte inkt., eenmaal op de eerste en eenmaal op de laatste pagina.. S.v.p. de irrelevante vragen met  "n.a." beantwoorden. NB: de handtekening op het aanvraagformulier moet dezelfde zijn als die in uw paspoort.

een pasfoto met spierwitte achtergrond, de persoon mag geen witte kleding dragen.

boekingsverklaringen van hotel (met adres van het hotel en naam van de gast)  en vluchten, hotelgegevens melden op aanvraagformulier. Bij bezoek aan privé-persoon: uitnodigingsbrief, kopie verblijfskaart (indien Chinees) of kopie paspoort (persoonspagina en de pagina ernaast) en kopie verblijsfvergunning in paspoort (ook inclusief naastgelegen pagina)

een werkgeversverkaring, waarin staat dat de reiziger naar China gaat voor vakantiedoeleinden, en na zijn vakantie weer aan het werk gaat. Functie, datum indiensttreding en salaris moeten worden vermeld. De brief moet zijn ondertekend door een functionaris van het bedrijf, zijn functie moet er bij staan, en het mag niet de visumaanvrager zijn.

Privacy verklaring indien de aanvraag via Den Haag verfoopt. In Brussel is die niet nodig,

Indien de aanvrager aangeeft huisvrouw of werkloos te zijn moet er ook een kopie van een recent bankafschrift met een minimumsaldo van € 500 worden meegestuurd.

Indien de aanvrager scholier is moet er een verklaring van de school komen met daarin de naam, startdatum op school en het doel van de reis (toerisme) worden vermeld.

Voor een visumaanvraag voor een verblijf van meer dan 30 dagen moeten er een reisplan en een kopie van een recent bankafschrift, waaruit blijkt dat de aanvragen minimaal €50 per verblijfsdag in China beschikaar heeft.

Let op: Vult U a.u.b. alle vragen in. (behalve die van Uw naam in chinese karakters). De aanvraag wordt scrupuleus nagekeken en iedere vraag die niet is ingevuld leidt tot het afwijzen van de aanvraag.Terug naar landen pagina
Bestel een ophaalkoerier » Visum informatie
Verenigde Staten van Amerika »

Visumdienst Breda
Postbus 4786
4803 ET BREDA
tel 076 - 56 12 139

meer contactinformatie...


Visum Australië | Visum China | Visum Rusland