• Visum informatie reizen
 • Visum informatie vakanties
 • Visum informatie zakelijk
 • Visum informatie prive
 • Visum reizen
 • Visum aanvragen
 • Visum info
 • Visum vakantie
 • Visum info opvragen
 • Visum belangerijke informatie
 • Visum voor vakantie
 • Vakantie visum
 • Visumdienst Breda visum
 • Visumdienst visum informatie
 • visum informatie per land
 • visum informatie per land
 • visum bestellen
Visumdienst Breda
Laatste update:
28-05-2020 14:46u

Disclaimer

Gebruik van deze site is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen en instemt met het onderstaande:

In alle gevallen doen wij ons uiterste best om een visumaanvraag zo goed en snel mogelijk te behandelen. Wanneer wij een aanvraag ontvangen gaan we ervan uit dat de aanvrager instemt met onze algemene voorwaarden. Hieronder staan de belangrijkste spelregels:

Gedurende de tijd dat wij paspoorten/documenten in ons bezit hebben houden wij ons aansprakelijk voor gevolgen van verlies, diefstal, beschadiging, etc. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten, veroorzaakt door verlate afgifte van visa en documenten, vertraagde aflevering, etc., noch voor correct afgegeven, maar bij aankomst fout geïnterpreteerde visa (dit naar oordeel van de grensautoriteiten).

De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van de aanvraagformulieren. Wanneer een verkeerd visum is afgegeven omdat in de aanvraag onjuiste gegevens stonden vermeld nemen wij daar geen aansprakelijkheid voor. Let met name op de data waarvoor een visum geldig moet zijn.

Wij bezoeken alle consulaten en ambassades persoonlijk: er is altijd een (klein) risico dat wij door verkeersomstandigheden niet in staat zijn om daar (op tijd) te komen. We accepteren geen verantwoording voor deze overmacht. Ook indien een door ons ingeschakelde koeriersdienst (om documenten naar Schiphol of een ander adres te vervoeren) de documenten te laat aflevert nemen wij daarvoor geen verantwoording.

Evenmin accepteren wij verantwoordelijkheid voor gevolgschade, veroorzaakt door verlies, diefstal, vertraagde aflevering, etc. van paspoorten en/of documenten.

Wanneer wij een opdracht accepteren gaan wij een prestatieverbintenis aan, geen resultaatsverbintenis: wij doen ons uiterste best om de opdracht binnen de gestelde termijn en volgens de gestelde voorwaarden uit te voeren. In 99,9 procent van de gevallen lukt dat ook. Maar wij zijn altijd afhankelijk van buitenlandse diplomaten die ons (en U) ter wille moeten zijn. Mocht daar onverhoopt wat fout gaan ( bijv. omdat ineens de regels veranderd blijken te zijn, omdat de tekeningsbevoegde diplomaat afwezig is, etc.) dan accepteren wij geen aansprakelijkheid, noch direct noch indirect, voor mogelijke schade en gevolgschade. We brengen wel administratiekosten in rekening.

Mocht een debiteur onze rekeningen niet betaald hebben en ons een nieuwe opdracht sturen behouden wij ons retentierecht voor: een paspoort met visum wordt dan pas afgegeven nadat in ieder geval de voorgaande rekening betaald is. Als daardoor schade ontstaat accepteren wij daarvoor geen verantwoording. 

Onze volledige algemene voorwaarden kunt U elders op deze website raadplegen  Ze zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel  in Breda (Nº 4217, 27.10.1999). Op eerste verzoek zenden we U een gedrukt exemplaar kosteloos toe.

Privacy:  Voor het aanvragen van visa krijgen wij inzage in vertrouwelijke gegevens van personen en bedrijven. Alle deze gegevens worden met discretie behandeld en alleen gebruikt ten behoeve van de aanvraag van visa en om onze dienstverlening aan U zo optimaal mogelijk te laten verlopen. In geen enkel geval zal door ons informatie aan derden worden verstrekt behalve aan de voor de visumaanvraag ingeschakelde instanties.

Wij doen ons best om de informatie zo up-to-date mogelijk te houden, maar het kan zijn dat er op het moment van raadplegen inmiddels bepaalde voorwaarden veranderd zijn. Aan de informatie op deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie of die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de site of de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Het auteursrecht c.q. databankrecht van de op deze site gepubliceerde informatie berust bij Visumdienst BV. Alle rechten worden voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde databestanden geheel of ten dele over te nemen.

de Visumdienst staat niet in voor de juistheid van de informatie op sites van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan door de inhoud van sites van derden die via de website van V&V Visumdienst, via hyperlinks, banners of andere links bereikt is.

(c) 2018 Visumdienst BV

Bestel een ophaalkoerier » Visum informatie
Verenigde Staten van Amerika »

Visumdienst Breda
Postbus 4786
4803 ET BREDA
tel 076 - 56 12 139

meer contactinformatie...


Visum Australië | Visum China | Visum Rusland